Koneen säätiö

2013

Decisions 2013

A total of 16.4 million € in funding was awarded at the 2013 fall meeting of the board of Kone Foundation. Of the 3,259 applications received, grants were awarded to 479 applicants, i.e. 9% of the applicants received funding. In 2013, Kone Foundation has awarded a total of 20.2 million € in grants and awards for research, arts and culture. 

We collected six examples of the bold initiatives which have been awarded funding - find out about the the iniatives here.

Grant recipients are advised to familiarize themselves with the instructions for grant recipients. Grant recipients will also receive an acceptance letter by mail. See also Criteria for decisions.

Researcher grants
Project grants
Grants for writing and translating non-fiction and for popularizing research
Grants for arts and culture and other grants

Digital Language Resources and Data Mining (Spring 2013)
Multilingualism and Art (Spring 2013)
Travel grants (Application period on-going)
Other Grants (awarded earlier)

Researcher grants

 Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli Aho 27.600 € 2. vuosi
Kuinka liike meihin vaikuttaa - affektiivistelma2013sen liikekokemuksen ilmenemismuodot

 VTM, LuK Johanna Ahola-Launonen 27.600 € 2. vuosi
Conceptions of responsibility in bioethics – common fallacies and a way forward (Yksilönvastuukäsitykset bioetiikassa)

 Filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Johanna Ahopelto 39.600 € kokenut
Ammatillinen yhdistystoiminta - klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan

 VTT, poliittisen historian dosentti Martti Ahti 19.800 € kokenut
Esivallan miekka? Asevoimat demokratian ongelmana Suomessa 1917-1944

 Dr. Ashraful Alam 31.200 € post doc 3. vuosi
Environmental sustainability performance of varying forest management regimes in Finnish boreal ecosystem: Life cycle perspective

 Filosofian maisteri Teija Alanko 27.600 € 4. vuosi
Historiallisten ja keskiaikaisten puutarhojen ja kasvimaiden makrofossiiliset kasvijäänteet - maaperässä ja arkeologisilla tutkimuskohteilla säilyneet siemenet

 Fil.kand. Jarmo Alatalo 27.600 € kieliohjelma 3. vuosi
Sölkupin kielen morfoformanssit

 FT Lieven Ameel 31.200 € post doc
Kaupunkikertomuksia yhdyskuntasuunnittelussa: Jätkäsaaren ja Kalasataman kertominen

 FT Katja Anttila 31.200 € post doc 2. vuosi
Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen: kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa

 PhD Asta Audzijonyte 39.600 € kokenut
When size does matter: Ecosystem models help to understand how human-induced changes in fish growth and reproduction affect fisheries' yields and management

 PhD Student Abayomi Baiyere 20.700 €
The role of IT in disruptive innovations – an enabler, a sustainer or a barrier?

 Postdoctoral researcher Uldis Balodis 31.200 € post doc 2. vuosi
Lutsi Estonian: Documentation and restoration of a South Estonian variety of Eastern Latvia

 PhD Anna Ulrika Björk 31.200 € post doc
The ethics of reconciliation: Rereading Hannah Arendt’s political philosophy

 FM Kasper Braskén 31.200 € post doc
The origins of antifascism: Transnational movements against nazism, fascism and the White Terror in Europe, 1923–1939

 FT Jenny-Maria Brozinski 31.200 € post doc
Occurrence and fate of antibiotics and estrogens in wastewater, WWTPs and in recipient water (Antibiootit ja estrogeenit jätevedessä, jätevedenpuhdistamoilla ja pintavesissä)

 FM, VTM Mirkka Danielsbacka 27.600 € 2. vuosi
Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset – tutkimus perhesukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta

 Tohtorikoulutettava Fadumo Dayib 27.600 €
Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security in Central South Somalia: An ethnographic study

 Master in Literature Diego del Pozo 27.600 € 4. vuosi
The Prose of Gabriela Mistral: Compilation and Analysis

 Doctor Maria Delgado 39.600 € kokenut
Spatial and temporal variability of community-level phenological response to climate change

 FT Kirsti Ekonen 39.600 € kokenut
Tulevaisuuden venäläiset: kielellinen ja kansallinen identiteetti Venäjän federaation kirjallisuuden opetussuunnitelmien tavoitteena

 Filosofian tohtori Ainur Elmgren 31.200 € post doc 2. vuosi
Länsi-eurooppalainen kommunismi Neuvostoliiton jälkeen - vertaileva tutkimus menneisyyden hallinnasta kommunismiin samaistuvissa liikkeissä Suomessa, Saksassa ja Ranskassa

 VTM Veikko Eranti 27.600 € 3. vuosi
Yhteinen hyvä ja oma etu. Suomalainen poliittinen kulttuuri kaupungissa ja internetissä

 Filosofian tohtori Marja Etelämäki 31.200 € post doc 2. vuosi
Toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa

 Doctor in Law Julen Etxabe 31.200 € post doc
Judicial dialogues and the voices of democracy

 Teatteritaiteen maisteri Heidi Fast 27.600 € 2. vuosi
Sensibiliteetti ja laulu nykytaideprosessissa. Laulun lumovoimaan pohjautuvan taiteellisen toimintatavan kehittäminen semiokapitalismin oloissa

 FT Karen Fey 31.200 € post doc 2. vuosi
Oravien elinympäristön valintaan vaikuttavat tekijät urbaanissa ja metsäelinympäristössä

 FT Annette Forsén 31.200 € post doc 3. vuosi
Integration and identity. German-speaking migrants in Finland, 1870-1930

MuM Jussi Fredriksson 27.600 €
Jazzpianonsoiton tekstuureja – tekstuurityyppien kehittäminen soveltaen jazzmusiikin ilmiöitä yli instrumenttirajojen

MA Rie Fuse 27.600 €
Is Finland Japan's ideal other? The construction of otherness in Japanese reviews of Aki Kaurismäki's films

Postdoctoral Researcher Robert Gillanders 31.200 € post doc
Contributions to our understanding of corruption

FT Roni Grén 31.200 € post doc 2. vuosi
Eläimen kuva ja moderni taideteoria

M.A. Halil Gurhanli 27.600 € 3. vuosi
Populism in perspective: Rise of the Finns Party and the Justice and Development Party in Finland and Turkey

Tutkijatohtori Taru Haapala 31.200 € post doc 2. vuosi
Parlamentaarisen menettelyn poliittiset käyttötavat 1800-luvun Cambridgen ja Oxfordin debattiyhdistyksissä

PhD (Sociology) Driss Habti 31.200 € post doc
Career Mobility of Russian Healthcare Professionals in Finland: Trends, Patterns and Effects

Dr. Pradipta Halder 31.200 € post doc 2. vuosi
Understanding the socio-environmental determinants in the use of bioenergy in Finland and India – divergence or convergence in cross-national contexts?

VTM Totte Harinen 27.600 € 2. vuosi
Levels and reduction in the special sciences

M.Sc. Ehsan Hassani Nezhad Gashti 27.600 € 2. vuosi
Geothermal energy in pile foundations. Heat transfer in soils and structures in the development of cost-effective energy solutions (Maalämmön hyödyntäminen paaluperustuksissa)

Filosofian maisteri Anna Haverinen 13.800 €
Memoria virtualis - kuolemanrituaalien digitalisaatio verkkoympäristöissä

KuM Minna Heikinaho 13.800 € 4. vuosi
Keskeneräinen toimintatapa on yhteisötaiteen eettinen arvo

Valtiotieteiden maisteri, filosofian maisteri Saila Heinikoski 27.600 € 2. vuosi
A multicultural ethos? Unity and diversity in the European Union enlargement discourse

Filosofian maisteri, suomen kielen ja viestinnän lehtori Pilvi Heinonen 27.600 € 2. vuosi
Ironia ja huumorimoodi opettajan evaluoivissa vuoroissa

Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli Herranen 27.600 €
Public administration reform as a catalyst for change in the welfare state – a case of Finland in an international comparison

Diplomiympäristötieteilijä Jaani Hintikainen 27.600 €
Tutkimus epätavanomaisten metodien käyttämisestä rehevöityneiden vesien kunnostuksessa

FT Laura Hirvi 31.200 € post doc 2. vuosi
Suomalaiset taiteilijat Berliinissä

Yhteiskuntatieteiden maisteri Pasi Hirvonen 27.600 € 4. vuosi
Positiointi ja dialoginen vuorovaikutus pienryhmässä organisaatiomuutoksen kontekstissa: pienryhmätutkimuksen uudet mahdollisuudet

MuM Minna-Maria Kaarina Holkkola 27.600 € 2. vuosi
Äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa ja kokeellisessa musiikkiteatterissa

MFA, artist Felicity Holland 27.600 €
Revisiting: Traumatic memory on a small scale

Filosofian tohtori Saara Huhmarniemi 31.200 € post doc 2. vuosi
Reunat - Edges: rakenteesta sanajärjestykseen

FM Aleksi Huhta 27.600 € 2. vuosi
Finnish Americans and the question of race, 1900-1945

Valtiotieteiden tohtori Katri Huutoniemi 31.200 € post doc 2. vuosi
Ratkaisuhakuisen ympäristöntutkimuksen sosio-epistemologisia lähtökohtia. Tutkimustiedon kontekstuaalisuus ympäristötieteellisen arvioinnin, tieteidenvälisen dialogin ja tiedepolitiikan perustana

VTM Antti Hyrkäs 27.600 € 2. vuosi
Menestyksen mytologiat - sankarin matka startup-johtajien ja ammattijohtajien tarinoissa

FM Matti Häkkilä 27.600 € 2. vuosi
Biological homogeneization of bird communities under human influence (Lintuyhteisöjen biologinen samankaltaistuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta)

FT Riitta Hänninen 31.200 € post doc 2. vuosi
Nuoria työttömiä käsittelevä tutkimus

Italian kielen opettaja Ciro Imperato 31.200 € post doc
Kohteen siirtämistä ilmaisevien verbien metaforinen käyttö suomessa ja italiassa

Valtiotieteiden tohtori Helena Jerman 39.600 € kokenut 2. vuosi
Kulttuuriset voimavarat, sosiaalinen muisti ja identiteetti Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin

YTM Kosti Joensuu 27.600 € 3. vuosi
Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimaisen metafysiikan kritiikki

Filosofian maisteri Sanna Joska 27.600 € 2. vuosi
Emperor's daughters, emperor's sons. The public representations and roles of Roman imperial children in the context of power relations and social status

YTM Saana Jukola 27.600 € 3. vuosi
Tiedeinstituution muutos ja tieteen objektiivistelma2013suus

Filosofian tohtori Anni Jääskeläinen 31.200 € post doc kieliohjelma
Suomen pikkusanojen (partikkelien, interjektioiden yms.) merkitys ja kehollinen motivaatio

Tohtorikoulutettava Aapo Kahilainen 27.600 €
The relationship between species diversity and genetic diversity, and its relevance to the conservation of biodiversity

Tutkija Laura Kainiemi 23.000 €
Ilmastonmuutosta torjuvien teknologisten prosessien ja sovellutusten kehitys - sosiaalisten ja poliittisten tekijöiden merkitys hankkeiden toteutumiselle

Filosofian maisteri Kaija Kaitavuori 18.400 € 2. vuosi
The art of human relations: Contemporary art and audience participation

FL, auktorisoitu kääntäjä Andrei Kalinitchev 27.600 € kieliohjelma 4. vuosi
Inkerinsuomalainen etninen yhteisö muutosten aikana

Filosofian maisteri Lauri Kallio 27.600 € 3. vuosi
J. V. Snellmans Philosophie der Persönlichkeit (J. V. Snellmanin persoonallisuusfilosofia)

Sinologi, kiinankielen tulkki Merja-Riitta Kalliomäki 27.600 € 2. vuosi
Ethnic Strategies in the Chinese Sphere (Etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäristössä)

Kirjallisuudentutkija, FL Mikko Kallionsivu 31.200 € post doc
Kuolemantanssit ja makaaberi: Kuoleman kohtaamisen dramaattinen perinne. Eurooppalainen makaaberin traditio myöhäiskeskiajalta nykypäivään

Musiikin maisteri Olli-Taavetti Kankkunen 4.600 € 4. vuosi
Suomalaisen perusopetuksen kuuntelukasvatus - akustisen kommunikaation malli

FM Heini Karjalainen 27.600 € kieliohjelma 3. vuosi
Vepsän kielen indefiniittipronominit

FM Tero Karppi 31.200 € post doc
Itsensä toteuttavat ennustukset. Sosiaalisen median data, pörssimarkkinoiden talousalgoritmit ja tuotettu todellisuus

Fil.tri, dosentti Klaus Karttunen 39.600 € kokenut
Intia ja kreikkalais-roomalainen antiikki

Master of Social Sciences Ruta Kazlauskaite-Gurbuz 27.600 € 3. vuosi
Representation of conflicting historical interpretations in school history education: The cases of Poland and Lithuania

PhD Candidate Joanna Kedra 27.600 € 2. vuosi
Modelling press photography analysis: Learning through pictures

Filosofian tohtori Jaana Kekkonen 31.200 € post doc 2. vuosi
Vieraslajit - onnistuneisiin istutuksiin johtavien geneettisten mekanismien ymmärtäminen - mallina suomalainen valkohäntäkauris

Filosofian tohtori Markku Yrjö Kalevi Kekäläinen 31.200 € post doc 2. vuosi
Aesthetics of existence and semi-private sphere in Britain, 1750-1830: Space, sociability, and self-cultivation

FT, dosentti Anja Kervanto Nevanlinna 15.600 € post doc 3. vuosi
Helsingin Oulunkylän kaupunkirakentamis- ja kaavoitushistoriallinen tutkimus

Doctoral Candidate Rania Khalil 27.600 € 2. vuosi
Research into memory: A video art and performance archive retrieval in artistic research

Filosofian tohtori Mikko Kiljunen 39.600 € kokenut
Vaellusalueen merkitys Itämeren lohen sekakantoihin kohdistuvan kalastuksen hoidossa

FT Pekka Kilpeläinen 31.200 € post doc
The memory of slavery reconfigured: Strategies of representation and resolution in contemporary African American fiction

M.Soc.Sc Jaanika Kingumets 27.600 € 4. vuosi
Translocal place and home-making practices among Russian speakers in Narva, Estonia

FM Tintti Klapuri 13.800 € 3. vuosi
Time and modernity in Chekhov

FT, professori Anu Koivunen 39.600 € kokenut
Intiimin estetiikka Jörn Donnerin elokuvissa 1963–1973

Filosofian maisteri Maria Kok 11.500 € kieliohjelma 2. vuosi
Varjon kieliopillistuminen ? itse-sanan paradigman rakenne ja merkityksenkehitys suomessa ja sen itäisissä lähisukukielissä

Taiteen maisteri, kauppatieteiden maisteri Jaana Kokko 27.600 € 2. vuosi
Nykytaide maailmallisuuden tutkimisen muotona - avauksia poliittisen ja yhteiskunnallisen ymmärtämiseen

OTM, FM Ilja Kokkonen 27.600 €
Islamilainen pankkitoiminta islamilaisen ja länsimaisen oikeusjärjestelmän kohtaamisena

FM, esitystaiteilija Tuija Kokkonen 27.600 € 3. vuosi
Esityksen mahdollinen luonto. Suhde ei-inhimilliseen esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta

DI, KTM Marileena Koskela 13.800 €
Ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten raportointi metsäteollisuudessa

Valtiotieteen maisteri Noora Kotilainen 27.600 € 3. vuosi
Katastrofien ja inhimillisen kärsimyksen visuaalisten representaatioiden muutos ja humanitaarisen maailmanpolitiikan muotoutuminen

FT Kaisa Kurikka 31.200 € post doc
Tavanomaisen tuolla puolen. Suomalainen kokeellinen romaani Harhamasta Neuromaaniin

Oikeustieteen maisteri Visa Kurki 27.600 €
Identifying law's persons: Should rivers, animals and foetuses have legal personality?

Yhteiskuntatieteiden maisteri Kaisa Kärki 27.600 € 2. vuosi
Syrjäytyminen ja yhteiskuntajärjestelmään kohdistuvat teosta kieltäytymiset vastarintana (Voluntary exclusions: Systemic refusal as active resistance)

FT, yliopistonlehtori Johanna Laakkonen 31.200 € post doc 2. vuosi
Keskieurooppalaisen modernismin vaikutus suomalaiseen tanssiin 1910-1939

Fil. maist. Heikki Lakkala 27.600 €
Samankaikuisuus ja kreolisaatio kääntämisessä – merkitysten välittyminen ja uusien ilmausten luominen tieteellisen tekstin kääntämisessä

Professor Paul Landon 27.600 € 2. vuosi
Exploring the spatio-temporal experience and histories of the contemporary urban environment in images, art texts and installations and through processes of wandering and travel

FT Virpi Lehtinen 31.200 € post doc 3. vuosi
Masculinity in war and conflict: body, affect, motivation

Filosofian maisteri Mia Lempiäinen-Avci 27.600 € 3. vuosi
Viljelyhistorian ja hyötykasvien käyttö rautakaudelta valistuksen vuosisadalle Itämeren piirissä: arkeologis-kasvitieteellinen tutkimus

Valtiotieteen maisteri Heli Leppälä 27.600 € 3. vuosi
Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi tai kehitysvammaisiksi määriteltyjen asema invalidihuollon kauden (1947-1987) Suomen vammaispolitiikassa

Filosofian maisteri Ville Leppänen 27.600 €
Indoeurooppalaisen ablautvaihtelun kehitys latinan kielihistoriassa

Valtiotieteiden tohtori Jyri Liukko 31.200 € post doc 2. vuosi
Työkyvyttömyyseläke ja tiedon rajat. Tutkimus työkyvyttömyyseläkepäätösten ja kuntoutuksen hallintaprosessista vakuutusyhtiöissä

FT Gilbert Ludwig 31.200 € post doc
Sääolosuhteiden merkitys kanalintujen, erityisesti teeren, selviytymiseen ja lisääntymismenestykseen

FM, lehtori Anni Magga-Eira 27.600 € kieliohjelma 2. vuosi
Sosio-onomastinen tutkimus Lákkonjárgan paliskunnan pohjoissaamenkielisistä paikannimistä

Ph.D, Docent Sayani Majumdar (nee Bhattacharya) 39.600 € kokenut
Reducing carbon foot-print in ICT through energy-efficient technology solutions

Filosofian maisteri Pirjo Majuri 27.600 €
Maalämmön käyttö yleistyy – hyödyt, haitat ja tulevaisuuden näkymät ympäristön näkökulmasta

Filosofian tohtori Teemu T. Mantsinen 31.200 € post doc
Uskonnosta luopumisen syyt ja sosiaaliset seuraukset helluntailaiskotien lapsilla

FM Arianna Consuelo Marcon 27.600 € 2. vuosi
True and counterfeited. A study on etymological wordplays and labyrinthine symbols in the final works of Pentti Saarikoski

Filosofian maisteri Jaana Mattila 13.800 € 4. vuosi
Suolistomikrobien merkitys leväsiirojen (Idotea balthica) ravinnonkäytössä

Master of Arts, Master of Social Sciences Anna Matyska 31.200 € post doc
Transnational posted workers and their families: Debating the class making on the move

Dr. Daniel McKay 39.600 € kokenut
From barbed wire to open minds: Models of post-war reconciliation as advanced through Southeast Asian captivity narratives

M.A. Rusten Menard 27.600 € 3. vuosi
Representing social order in the Finnish context: A focus on positioning and the production of social values

MA. David Munoz Alcantara 27.600 €
Nomad Agency-Archive of Emergent Studies (NAES): Art as an agenda, envisioning places for synergy

Filosofian maisteri Maximilian Murmann 27.600 € kieliohjelma
Rektion synty ja kehitys suomessa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä

VTM Elina Mäenpää 18.400 € 4. vuosi
Homogamia puolisonvalinnassa ja puolisoiden ominaisuusyhdistelmien vaikutus avoliittojen pysyvyyteen

Filosofian maisteri Sari Mäittälä-Kauppila 27.600 € 3. vuosi
Englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman piiloivan tunnistaminen ja sen suomentamiseen soveltuvat käännösstrategiat ja kielenrakenteet

Filosofian maisteri Tapani Möttönen 13.800 € 4. vuosi
Conceptualizer and the dimensions of construal in Cognitive Grammar

YTM Sandra Nasser El-Dine 27.600 € 2. vuosi
Arabinuorten parisuhdekäsitykset. Etnografinen tutkimus Jordanian kaupunkilaisnuorten arjesta

Filosofian maisteri Riikka Niemelä 27.600 € 2. vuosi
Elektroniset eleet. Fenomenologisia tulkintoja suomalaisesta videoperformanssista

Filosofian maisteri Mervi Nieminen 27.600 € 4. vuosi
Maaperän nivelmatojen ekologia muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvassa peltoviljelyssä

Filosofian maisteri Kaisa Nissi 18.400 € 3. vuosi
Sukupuolen ja kulttuurin neuvottelut kahden kulttuurin perheissä. Suomalais-islamilaisten liittojen arki ja kulttuuri

VTM Anne Nykänen 27.600 €
Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikka liittokansleri Angela Merkelin kaudella

FM Auli Oksanen 27.600 € kieliohjelma 3. vuosi
Koltansaamen õõttâ-verbijohdokset

Filosofian maisteri Anna Oldén 27.600 € 3. vuosi
Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset

MuM Riitta Paakki 27.600 €
1960-luvun Blue Note -aikakausi ja Wayne Shorterin Speak No Evil

Valtiotieteiden maisteri Pauli Pakarinen 27.600 € 2. vuosi
Johdon kannustinjärjestelmien synty Suomessa: tutkimus instituutioista ja toimijoista

Master of Fine Arts Pessi Parviainen 27.600 € 4. vuosi
Elävä muusikko: muutakin kuin ääntä! Äänin esiintyjä ekologisessa kompositiossa

Filosofian maisteri Rose-Marie Peake 27.600 € 2. vuosi
Making good Christians. The Daughters of Charity and moral management in seventeenth-century France

FT, dosentti Risto Pekka Pennanen 39.600 € kokenut 2. vuosi
Music, musicians, soundscape and colonial policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina, 1878-1918

Filosofian maisteri Tuomas Pernu 31.200 € post doc
Kausaaliset interaktiot hierarkisissa ontologioissa

FT Jenni Pettay 31.200 € post doc 2. vuosi
Perheen evoluutio: yhteistyö ja konflikti esiteollisessa ihmispopulaatiossa

Filosofian tohtori Päivi Maria Pihlaja 15.600 € post doc 3. vuosi
Valo ja voima - revontulitutkimus ja polaariretket 1800-luvulla Suomen suuriruhtinaskunnassa

Filosofian tohtori Irina Piippo 31.200 € post doc 2. vuosi
Normatiivistelma2013suus toiminnassa: kieli ja sen arvottava ulottuvuus (Normativity in action: language and its evaluative dimension)

FT, DI, tutkijatohtori Sari Piippo 31.200 € post doc 2. vuosi
Kestävä biotalous biojätehuollon ja biomassojen kaskadikäytön avulla

Diplomi-insinööri Hanna Poikonen 27.600 € 2. vuosi
Musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset vasteet aivoissa

PhD in Social Sciences Irina Poleshchuk 15.600 € post doc 2. vuosi
Temporality of justice in ethics: The ethical transformation of subjectivity in intersubjective relations with the other

FM Liisa Puhakka 27.600 € 4. vuosi
Lintumatkailu luonnonsuojelun tukena – bioakustiset menetelmät lippulaivalajien seurannassa

Valtiotieteiden tohtori Martti Puohiniemi 31.200 € post doc
The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Lotta Purkamo 27.600 € 2. vuosi
Suomen kallioperän ja suolaisten pohjavesien mikrobiekologia

FT Alexander Pustyakov 31.200 € post doc 2. vuosi
Marinmaan permiläisperäinen paikannimistö

Filosofian tohtori Veli-Matti Pynttäri 31.200 € post doc 2. vuosi
Esseet kriisissä. Kulttuurikriittinen essee 1900-luvun alusta nykypäivään

VTM Niko Pyrhönen 23.000 € 4. vuosi
Solitary solidarity? Welfare nationalism as a flexible moral resource in the Finnish public debate on immigration during the early 2000s

YTM Tiina Qvist 27.600 € 2. vuosi
Parisuhdeväkivallan sovittelu suomalaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelukäsittelyn piirissä

FD Viveca Rabb 31.200 € post doc 2. vuosi
Vasasvenskan: språkbruk och språkuppfattningar

Ph.D., professori Pauliina Raento 39.600 € kokenut
Hevonen Suomessa: yhteiskunta, kieli ja kulttuuri

TaM Minna Rainio 27.600 € 2. vuosi
Globalisaatiota käsittelevän taiteen eettiset ja poliittiset mahdollisuudet

Filosofian lisensiaatti, arkeologi Tanja Katariina Ratilainen 27.600 € 3. vuosi
The medieval brick building project of the Holy Cross church of Hattula – How, when and why?

Dosentti Katja Ritari 39.600 € kokenut
Pyhyyden sukupuolittuneet kuvaukset keskiajan Irlannissa

Filosofian maisteri, kirjailija Eeva-Kaisa Rohas 13.800 € 2. vuosi
Sylvia Plathille omistetun keskustelufoorumin tutkiminen diskurssianalyysin ja retoriikan tutkimuksen menetelmin

Dr. Jadranka Rota 39.600 € kokenut 2. vuosi
Historical biogeography and community phylogenetics of a group of herbivorous insects

FM Henna Rouhiainen 27.600 € 4. vuosi
Changing values of environmental education in Finnish development cooperation

FM Heta Rundgren 27.600 € 2. vuosi
Feminiinistä queeriin: sukupuoli ja subjektius feministisiä teemoja käsittelevässä nykyromaanissa

Filosofian maisteri Saija Maarit Saarni (o.s. Turunen) 27.600 € 3. vuosi
Ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilustokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen 2000 vuoden ajalta: missä määrin lustot heijastelevat lämpötilaa ja sadantaa?

Filosofian maisteri Aaro Anton Sahari 11.500 €
Valtio ja suurteollisuuden synty: Suomalaisen laivanrakennuksen kehitys yhteiskunnallisena hankkeena vuosina 1920-1965

Filosofian maisteri Samu Sarviaho 27.600 € 2. vuosi
Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa historiakäsityksissä

Professor Ullica Segerstrale 39.600 € kokenut
The rise of the cooperation paradigm

FM Sinikka Selin 27.600 € 3. vuosi
Mikä sinusta tulee isona? Nuorten työhön liittyvät tulevaisuuskuvat 1950–1970

Filosofian maisteri Päivi Anneli Seppälä 27.600 € 2. vuosi
What and why in historiography: How does historiographical reasoning work?

Filosofian tohtori Eeva Sippola 31.200 € post doc kieliohjelma
Kaukainen kieli - ulkosuomalaisten kieli-ideologioita Latinalaisessa Amerikassa

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Elina Sohlberg 27.600 €
Sisäympäristöjen ja kosteusvaurioituneiden rakennusmateriaalien mikrobiyhteisöt

FT Antu Sorainen 39.600 € kokenut
Testamentin tekeminen ja perintöjärjestelyt seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä Suomessa

Master of Science Junko Sugano 27.600 € 2. vuosi
Synergistic degradation of lignocellulose using multiple fungi

Fil. tri, venäläisen kirjallisuuden dosentti, äidinkielen opettaja Timo Suni 19.800 € kokenut 2. vuosi
Venäjän jäljet Ilmari Kiannon tuotannossa

Valtiotieteiden tohtori Anu Suoranta 31.200 € post doc
Työelämän satunnaistetut ja sääntelyn sopivuus

FT, dosentti Arno Survo 19.800 € kokenut 2. vuosi
Perinnemiljöö muutosten kohteena ja niiden lähtökohtana Pohjois-Venäjällä

Jatko-opiskelija Väinö Syrjälä 27.600 € kieliohjelma
Kielellinen tietoisuus ruotsinkielisessä Suomessa tänään – kielimaisemat ja kansandialektologia

Linguist, PhD Tamás Péter Szabó 31.200 € post doc kieliohjelma
Voices of diversity. A comparison of Finnish and Hungarian ideologies on the management of linguistic diversity and multilingualism

FT Jaakko Tahkokallio 18.200 € post doc 2. vuosi
Sallustiuksen historiateosten vastaanotto ja 1100-luvun renessanssi

Doctoral candidate Atsushi Takano 27.600 € 2. vuosi
Development of sustainable massive timber structure in a cold climate region: Learning from traditional vernacular buildings

FT Petri Tervo 31.200 € post doc 2. vuosi
Heterotopia as performance of the alliance between human and nonhuman

Tekniikan tohtori Emma Terämä 31.200 € post doc
Väestönmuutokset ja kestävä kulutus: kaupungistumisen vaikutus

Tohtorikoulutettava Teemu Toppinen 31.200 € post doc
Relational expressivism - Explaining normative thought and talk

Tohtoriopiskelija Liisa Tuomi 27.600 € 2. vuosi
Naispoplaulajan konstruoituminen fani- ja mediateksteissä

Valtiotieteiden maisteri Hanna Tuominen 27.600 €
Euroopan unionin rooli YK:n ihmisoikeusneuvostossa

Hallintotieteiden maisteri Johanna Tuomisaari 27.600 €
Luonto ja ekosysteemipalveluiden idea maankäytön suunnittelussa

Kuvataiteen maisteri Markus Tuormaa 27.600 € 2. vuosi
Osallinen maisemasuhde nykytaiteessa

Filosofian maisteri Laura Tuulia Tyysteri 27.600 € kieliohjelma 4. vuosi
Suomen kielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivistelma2013suus

Valtiotieteiden maisteri Ottoaleksi Tähkäpää 27.600 €
Miten maataloudesta tuli Itämeren suurin ympäristökuormittaja? Typpi- ja fosforilannoituksen ympäristöhistoria Suomessa 1945–1995

Filosofian tohtori Silva Uusi-Heikkilä 31.200 € post doc 2. vuosi
Kalastuksen aiheuttamat geneettiset muutokset, muutosten palautuvuus ja mekanismit

VTT Katja Uusihakala 31.200 € post doc
Lapset imperiaalisena sijoituksena: siirtomaa-aikaiseen Etelä-Rhodesiaan suuntautunut brittiläinen lapsisiirtolaisuus

Filosofian maisteri Risto Uusikoski 27.600 € 3. vuosi
The concept and cross-linguistic comparability of tense

Valtiotieteiden maisteri Juho Vesa 27.600 € 4. vuosi
Poliittisen päätöksenteon avoimuus ja julkinen keskustelu Suomessa

FM Matti Vihakas 13.800 € 2. vuosi
Uudet flavonoidijohdannaiset: kemiallinen karakterisointi ja biologinen aktiivistelma2013suus

FM, kääntäjä Ella Vihelmaa 27.600 € 3. vuosi
Miten toislajisten eläinten äänet välittyvät ihmiskieleen?

Filosofian maisteri Ella Viitaniemi 27.600 €
Kokemäen kivikirkon rakennusprosessi 1730-1786 ja poliittisen kulttuurin ja paikallisyhteisön muutokset

FM Elina Viljanen 13.800 €
The problem of modernity and tradition in the early Soviet Russian musical culture: The birth of Soviet musicology through the aesthetic theory of Boris Asafiev (1884-1949)

FT Riika Virtanen 15.600 € post doc 3. vuosi
Henkilöhahmot tiibetiläisessä kaunokirjallisuudessa

Valtiotieteiden maisteri Heikki Wilenius 27.600 €
Oikeuttaminen ja moraali Itä-Jaavan politiikassa

FT Helena Wirta 31.200 € post doc 3. vuosi
Arktisen ravintoverkon selvittäminen DNA-lajitunnisteilla

VTM Tuukka Ylä-Anttila 27.600 € 2. vuosi
Populismi ja muuttuvat poliittiset käytännöt

Tutkija Konstantin Zamyatin 31.200 € post doc
Can nationalism be imported? Internationalization of the ethnopolitical conflict in Russia’s Republic of Mari El in the mid-2000s

Project grants

FT, yliopistotutkija Jarkko Akkanen ja työryhmä 45.000 € jatkoapuraha
Kaivosteollisuuden vaikutuspiirissä olevien vesistöjen pohjasedimenttien riskinarviointi ja paikanpäällä tehtävä kunnostus

YTT, akatemiaprofessori Pertti Alasuutari ja työryhmä 68.900 €
Kansallisten politiikan mallien synkronisointi

PhD, Adjunct Professor Yagut Allahverdiyeva-Rinne ja työryhmä 76.000 € jatkoapuraha
Exploitation of the Finnish cyanobacterial culture collection for solar biofuel production

Dosentti, VTT, tutkija Anu-Hanna Anttila ja työryhmä 110.000 € jatkoapuraha
Voice and silence of class: A critique of recent conceptions. Uudenlainen luokkateoreettinen ehdotus koskien luokan ääntä ja hiljaisuutta 2000-luvun Suomessa

FT, tutkija Anni Arponen 60.000 € jatkoapuraha
Maatalousluonnon monimuotoisuuden suojelun keinojen kehittäminen

Professori Laura Assmuth ja työryhmä 117.150 € jatkoapuraha
Families on the move across borders: Children's perspectives on migration in Europe (Rajojen yli liikkuvat perheet: lasten näkökulmia muuttoliikkeeseen Euroopassa)

Ph.D., Senior researcher David Brus ja työryhmä 70.700 €
Aerosol-cloud interactions and their impact on arctic climate

Docent, university lecturer Ulrika Candolin ja työryhmä 48.335 € jatkoapuraha
Eutrophication of the Baltic Sea: regulation of the littoral ecosystem by a keystone species

FT, professori Alfred Colpaert ja työryhmä 67.000 € jatkoapuraha
Oral histories, places of memories and local identities in the Caprivi Region, Namibia

CROSSLING / Itä-Suomen yliopisto 65.550 € kieliohjelma jatkoapuraha
CROSSLING – Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä

FT, dos (eläkkeellä) Pirkko Forsman Svensson ja työryhmä 4.600 € kieliohjelma jatkoapuraha
Virtuaalinen vanha kirjasuomi (Vvks): 1700-luvun kirjasuomi kaikkien ulottuville

Fudan Nordic Centren suomalaiset jäsenyliopistot 129.600 € jatkoapuraha
Fudanin yliopiston Nordic Centren tutkijastipendit

FT, dosentti Kimmo Granqvist ja työryhmä 91.345 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen murteet -dokumentointiprojekti

FT, dos. Heidi Grönstrand ja työryhmä 405.600 € kieliohjelma
Kirjallisuuden monikielisyys nyky-Suomessa

FT Panu Halme ja työryhmä 50.000 € jatkoapuraha
Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kulttuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmista

MD, Phd, Professor Lennart Hardell 70.000 €
Risk factors for brain tumours, especially glioma, meningioma and acoustic neuroma – especially regarding wireless phones and including environmental agents

FT, dosentti Janne Harjula ja työryhmä 57.400 €
Keskiajan sarastaessa: Turun Koroisten 1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kulttuuri Suomessa

VTT, sosiologian dosentti Ilpo Helén ja työryhmä 219.950 €
Kehojen todisteet – Asiakirjojen, kertomusten ja bioteknologian keskinäisvaikutukset maahanmuuton valvonnassa

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 282.000 €
Taiteellinen post doc -ohjelma ja tutkijapaikat taiteen tohtoreille Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin (2014–2016)

PsT, dosentti Taina Hintsa ja työryhmä 44.390 € jatkoapuraha
Opettajien työhyvinvointi ja vuorovaikutustaidot yhteiskunnallisen muutoksen paineessa -tutkimushanke

FT, dosentti Katariina Holma ja työryhmä 67.545 € jatkoapuraha
Kohti uutta kansalaisuuskasvatusta: kasvatusfilosofinen näkökulma kansalaisuuskasvatuksen teorioiden arviointiin ja kehittelyyn

Dosentti Mikko Huhtamies ja työryhmä 75.300 €
Help or business? Shipwrecks and salvage companies in the 18th century Gulf of Finland as early modern entrepreneurship

VTT, professori Inga Jasinskaja-Lahti ja työryhmä 2.060 € jatkoapuraha
MIRIPS-FI project – From results to practice. MIRIPS-Fi -hankkeen sekä sen kansainvälisten vertailuhankkeiden keskeisten tulosten esittely

Juminkeko-säätiö 10.000 € jatkoapuraha
Laulu inhimillisen kommunikaation muotona -seminaarisarjan järjestäminen

Dosentti, filosofian tohtori Kari Kallioniemi ja työryhmä 51.040 €
Thatcherism, popular culture and the 1980s

Professori Sanna Karkulehto ja työryhmä 51.100 € jatkoapuraha
Seksuaalisen vallan, hyväksikäytön ja väkivallan esitykset nykykulttuurissa

Professori Marja Keränen ja työryhmä 70.000 € jatkoapuraha
Osallistumisen politiikat ja demokraattinen legitimaatio Euroopan unionissa

Dosentti Tarmo Ketola ja työryhmä 29.000 € jatkoapuraha
Constraints of evolutionary adaptation to the climate change

Kotimaisten kielten keskus 49.500 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomen murteiden sanakirjan toimitustyö

Kotimaisten kielten keskus 990.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Vanhan kirjasuomen sanakirjan 3. osan loppuunsaattaminen ja sanakirjan toimitustyön jatkaminen O-kirjaimesta eteenpäin (2014–2018)

Kuurojen Liitto ry 149.888 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomalaisten viittomakielten korpus- ja kansalaissanakirjahanke

FT, dosentti Aleksi Lehikoinen ja työryhmä 61.320 € jatkoapuraha
Ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen kannankehitykseen, levinneisyysalueisiin ja suojelutilanteeseen

FT Alina Leminen ja työryhmä 83.200 € kieliohjelma
Sanat kielellisissä verkostoissa

Tutkimusjohtaja Krister Lindén ja työryhmä 73.635 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet

FT John Loehr 5.000 €
Nordic Evolutionary Psychology Meeting

Dosentti, tutkija Jorma Luutonen ja työryhmä 16.794 € kieliohjelma jatkoapuraha
Marin kielen sanaston kehitys 1920- ja 1930-luvuilla

Lyydiläinen Seura ry 32.085 € kieliohjelma jatkoapuraha
Kuujärven lyydin murresanakirja ja lyydin verkkosanakirja

PI, VTT, tutkijatohtori Mianna Meskus 21.200 € jatkoapuraha
Monikykyinen tiede. Elämän luominen, avustaminen ja pidentäminen kantasolujen avulla

Professori Matti Miestamo ja työryhmä 134.394 € kieliohjelma
Koltansaamen dokumentaatiohanke

Dosentti, intendentti Marko Mutanen ja työryhmä 70.000 € jatkoapuraha
Yhteissuomalainen FinBOL–hanke: DNA-viivakoodit Suomen eläimille, sienille ja kasveille

YTT, visuaalisen journalismin professori Anssi Männistö ja työryhmä 34.275 €
Journalistinen dokumenttiteatteri taiteellisen ja yhteiskunnallisen kohtaamispaikkana

Professori Mikko Mönkkönen ja työryhmä 60.000 €
Ristiriidat ja yhteisvaikutukset metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden välillä

Dosentti, VTT, DPhil Lena Näre ja työryhmä 60.755 €
Maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistyminen. Toimintamahdollisuuksien tunnustaminen ja kuulumisen rajat

FT Jari Okkonen ja työryhmä 102.795 €
Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä. Sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa

Atte Oksanen ja Pekka Räsänen 72.250 € jatkoapuraha
Hate communities: A cross-national comparison

Dosentti, filosofian tohtori Pia Olsson ja työryhmä 70.450 €
Rajanvetojen kulttuuriperintö. Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina

Professori Tiina Onikki-Rantajääskö ja työryhmä 52.250 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomen kognitiivistelma2013sta kielioppia sukukielten kehyksessä

Professori Anneli Pajunen ja työryhmä 91.300 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomen kielen myöhempi hallinta: kouluikäiset ja nuoret aikuiset

YTT Hannele Palukka ja työryhmä 125.500 € jatkoapuraha
Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään

Professori Petteri Pietikäinen ja työryhmä 62.540 €
Mielenterveys, lääketiede ja sosiaalinen insinööritaito 1900-luvun Suomessa

VTT, dosentti, akatemiatutkija Semi Purhonen ja työryhmä 56.005 € jatkoapuraha
Kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos: vuosia 1960–2010 käsittelevä vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaisesta maasta

HTT, tutkijatohtori Harri Raisio ja työryhmä 62.595 € jatkoapuraha
Eutanasia yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa. Metadeliberaatiota oikeudesta hyväksyä tai kieltää avustettu kuolema Suomessa

Dr. Andrew Rath ja työryhmä 13.600 € jatkoapuraha
More than a Crimean War: Primary source evidence and Finland’s wartime experiences

Professori Kimmo Rentola ja työryhmä 41.500 € jatkoapuraha
Eurooppa, Turkki ja Lähi-itä. Euroopan ja EU:n vaikutus Turkin modernisoitumiseen ja demokratisoitumiseen sekä Turkin vaikutus tältä pohjalta Lähi-idässä

Filosofian tohtori Jack Rueter ja työryhmä 178.038 € kieliohjelma jatkoapuraha
Avointa kieliteknologiaa uralilaisille vähemmistökielille

FT, prof. Janne Saarikivi ja työryhmä 61.180 € kieliohjelma
Periytyminen ja lainautuminen uralilaisten kielten historiassa. Suomalais-ugrilaisen etymologian päivitys uudelle vuosituhannelle

FT Petri Saarikoski ja työryhmä 38.200 € jatkoapuraha
Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö

FT, Akatemiatutkija Marjo Saastamoinen ja työryhmä 54.000 € jatkoapuraha
Ekologisten ja epigeneettisten tekijöiden vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaatioissa

VTT, dosentti, apulaisprofessori Suvi Salmenniemi 116.450 €
The puzzle of the psyche: Therapeutic knowledge and selfhood in a comparative perspective (Mielen arvoitus: Vertaileva tutkimus terapeuttisesta tiedosta ja minuudesta)

FT Janne-Tuomas Seppänen 60.000 €
Suurriistan polut – verkostoanalyysi hirven ja muiden nisäkkäiden liike-ekologiasta muuttuvassa ympäristössä

VTT, dosentti Tiina Silvasti ja työryhmä 103.575 €
Tulevaisuuden ruokaturva Suomessa – ruokajärjestelmän haavoittuvuuden analyysi (Future food security in Finland - Identifying and analyzing the vulnerabilities of the Finnish food system)

Professor of Russian History and Politics Jeremy Smith 13.242 €
From post-Soviet to Eurasian: reconfiguring Borders and Space

Professori André Sourander ja työryhmä 78.135 €
FinnCrime: Rikollisuuden esiintyvyys ja riskitekijät Suomessa vuonna 1981 syntyneillä naisilla ja miehillä

PhD Christina Stadlbauer 33.400 € jatkoapuraha
Melliferopolis – Honeybees in urban environments

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 36.800 € jatkoapuraha
Codices Fennici – Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitusten tutkimus- ja digitointihanke

FT Outi Vesakoski ja työryhmä 289.069 € kieliohjelma
SUMURAsyyni: suomen murteiden, lähisukukielten ja uralilaisten kielten muutosprosessien monitieteinen metsästys

Yliopistonlehtori, FT, dosentti Susanna Välimäki ja työryhmä 73.180 €
Suomalainen nykymusiikki 2000-luvulla: taidemusiikin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys postmodernissa maailmassa

Kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori Jan Kenneth Weckman ja työryhmä 94.800 €
Taiteellisen tutkimuksen laboratorion perustaminen ja toiminnan aloittaminen viidellä teemaseminaarilla

Tutkijatohtori Tuomas Ylä-Anttila ja työryhmä 229.250 €
Vertaileva tutkimus ilmastonmuutoksen politiikkaverkostoista Suomessa


Grants for writing and translating non-fiction and for popularizing research

FT Eija Aho ja työryhmä 20.700 € kieliohjelma
Fonetiikan oppikirja pitkälle edenneille suomi toisena kielenä -oppijoille ja s2-opettajille

FK, FT h.c. Samuli Aikio 13.800 € kieliohjelma jatkoapuraha
Saamelainen paikannimikirja pohjoissaameksi

FT, dosentti Pauli Brattico 15.600 €
Kielellisiä vaikeuksia ja kielen häiriöitä käsittelevä yleistajuinen tietokirja

Filosofian maisteri Natalia Deviatkina 4.600 € kieliohjelma jatkoapuraha
Erityisesti suomalaisille tarkoitettu ersän kielen oppikirja

Dosentti Kai Eriksson ja työryhmä 10.200 €
Verkostot yhteiskuntatieteessä

Eurooppalaisen filosofian seura ry. 17.000 €
Filosofian keskeisiä termejä käsittelevien suomenkielisten ensyklopedia-artikkeleiden kirjoittaminen ja toimittaminen

FT, etnologian dosentti Outi Fingerroos ja työryhmä 6.262 € jatkoapuraha
Guadalupen ihme, tieteen ja taiteen risteyskohdassa toteutettava etnografinen kirja

Finnish Yearbook of Population Research 7.700 €
Väestöntutkimuksen vuosikirjan 1946–1999 numeroiden digitointi ja vuosikirjan siirtäminen Open Journal Systems -julkaisupohjalle

Koulutuspäällikkö Ritva Hyttinen ja työryhmä 33.900 €
UTELE – Uusia tapoja esittää tutkimustuloksia

Into Kustannus 55.200 €
Tietokirjapäivät 2014: Ohjelmallisten tietokirjatapahtumien järjestäminen useissa eri kaupungeissa tieteen yleistajuistamiseksi ja tietokirjallisuuden tuomiseksi näkyvästi esiin

Luokanopettaja Antti Jauhiainen ja työryhmä 9.800 €
Taloustieteilijä Robin Hahnelin kirjan Osallisuustalouden aakkoset kääntäminen ja julkaiseminen

Kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta ja työryhmä 32.600 €
Kasvutaloudelle vaihtoehtoisia talous- ja hyvinvointimalleja käsittelevä tietokirja

Tekniikan ylioppilas Markus Kaila ja työryhmä 50.000 €
Debatti – pintaa syvemmältä. Verkkolehti, jossa tutkijat kommentoivat uutisia ja ajankohtaisia ilmiöitä oman tieteenalansa näkökulmasta

PhD Tapio Kanninen 98.575 €
Ilmastonmuutoksen merkityksen konkretisointi: Crisis of Global Sustainability -teoksen suomentaminen, visualisointi ja portaalin luominen vaikuttamiseen, vuoropuheluun ja kokemukselliseen oppimiseen

Toimittaja Ilkka Karisto 6.900 €
Rikos Suomessa 2014. Tutkivan journalismin keinoja hyödyntävä laaja artikkeli, joka julkaistaan Long Play -verkkojulkaisussa

FT Anu Karjalainen ja työryhmä 16.600 € kieliohjelma
Monikielinen perheemme - Our Multilingual Family. Kaksikielinen yleistajuinen opas monikielisille perheille Suomessa ja ulkomailla

Opiskelija Eeva Kemppainen 15.000 €
Kuilut umpeen. Maantieteellisen tutkimuksen yleistajuistaminen ja globaalikasvatushankkeen opetuskokemuksien jakaminen

Lehtori Petri Keto-Tokoi ja työryhmä 12.000 €
Suomalainen aarniometsä -tietokirjan englanninkielisen laitoksen toimittaminen

FM Hanna Kietäväinen-Sirén 27.600 €
Tietokirja Rahvaan rakkaus: suomalaisen rakkauden historiaa

Filosofian maisteri Miia Koivu 4.600 €
Swahilin kielen oppikirjan viimeistely

VTM Tomi Kokkonen 13.800 €
Moraalin evoluutiota filosofisesta näkökulmasta käsittelevä tietokirja

VTT Seppo Lallukka ja työryhmä 4.320 € kieliohjelma
Udmurttien ja marien arki ja juhlat Uno Harvan matkakirjeiden valossa. Kommentoidun venäjänkielisen käännöksen ja alkuperäistekstien julkaiseminen

Kääntäjä Ulla Lempinen 10.400 €
Alan Weismanin teoksen Countdown suomentaminen

Filosofian maisteri Joonas Maristo 23.450 €
Tietokirja Nykyajan islamit – katsauksia moninaisuuteen

Valtiotieteiden maisteri, vapaa kirjoittaja Tamas Matekovits 13.800 €
Kiven ja raudan ympyrän laulajat – laaja kulttuurihistoriallinen esseeromaani helsinkiläisistä toisinajattelijoista ja kivikaupungin kahleista

FT, dosentti, tutkija Päivi Mehtonen 15.600 €
Sisäisyys ja seikkailu. Pohjanmaan mystiikan kirjallisuus

Toimittaja Hanna Nikkanen ja työryhmä 18.400 €
Aidsin suomalainen historia

Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry 5.500 €
Yleissivistävän ja tieteellisen lehden kehitystyö

Pop-Tiede ry – Pop-Vetenskap rf. 40.000 €
Pop-Tiede: tiedettä kouluihin draaman keinoin

FM Raisa Porrasmaa 10.350 €
Nojatuolimatka Japanin historiaan

Professori Heta Pyrhönen 3.000 €
Jane Austen – aikalaisemme

FM, tutkija Miika Pölkki 13.800 € jatkoapuraha
Japanin kirjallisuus -tietokirja

VTM Milja Saari 18.200 €
Samapalkkaisuus – neuvoteltu ihmisoikeus. Väitöskirjan tutkimustulokset esittelevä teos ja samapalkkaisuuden edistämisen käytännön työkalu

FT, professori Anneli Sarhimaa 27.650 € kieliohjelma
Karjalankielisiä suomalaisia käsittelevä tietokirja

VTM Niklas Saxen ja työryhmä 24.150 €
Tietokirja suomalaisista somaleista

Toimittaja Riku Siivonen 29.600 €
Suomi – näin se oikeasti toimii. Tarinallinen kuvaus suomalaisen yhteiskunnan instituutioiden ja toiminnallisuuksien historiasta ja toimintalogiikasta

Filosofian maisteri Jonas Sivelä 13.800 €
Kaiken takana on salaliitto – tai ainakin hyvä tarina. Tietokirja salaliittoteorioista kulttuurintutkimuksen näkökulmasta

Valtiotieteen maisteri Mikael Sjövall 13.800 €
Reportaasikirja vironruotsalaisesta kulttuurista ja sen ilmenemismuodoista Virossa tänään

Valtiotieteiden tohtori Timo Soikkanen ja työryhmä 3.450 € jatkoapuraha
Valoa mielettömyyden keskellä. Sotainvalidivankien vaihto-operaatio Torniossa ja Haaparannassa vuosina 1915–1918

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura 4.120 €
Eloren internetsivujen uudistaminen

Suomen rauhantutkimusyhdistys ry 2.000 € jatkoapuraha
Kosmopoliksen verkkojulkaisemisen tukeminen

Taidehistorian seura – Föreningen för Konsthistoria ry 3.000 € jatkoapuraha
Taidehistorian seuran perustaman TAHITI-verkkolehden julkaiseminen

Filosofian maisteri Anna Tuomikoski 9.200 €
Maurizio Lazzaraton teoksen La fabrique de l'homme endetté : Essai sur la condition néolibérale suomentaminen

Turun ammattikorkeakoulu 40.000 €
Sähköherkkyys elinympäristössämme -hanke

Tutkijaliitto ry 5.000 €
Eurooppa liikkeessä: Euroopan kriisiä ja poliittista tulevaisuutta koskeva seminaari sekä Tiede&Edistys -lehden erikoisnumero

Toimittaja Johanna Vehkoo 17.622 €
Hylätyt paikat – reportaasikirja autioista kaupungeista, unohdetuista kaivoksista, hylätyistä rakennuksista ja niiden kulttuurisesta merkityksestä

Filosofian kandidaatti Marjo Vilkko 9.200 € kieliohjelma
Suomi on ruotsalainen – kirja Ruotsin vaikutuksesta Suomeen kautta aikojen

FM Johanna Virkkula 40.350 € kieliohjelma
Bosnian, kroaatin, montenegron ja serbian kielioppi

Viron soveltavan kielitieteen yhdistys 2.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Tieteellisen aikakauslehden Lähivõrdlusi. Lähivertailuja kotisivujen kehittäminen

Filosofian tohtori Silja Vuorikuru 15.600 €
Aino Kallaksen elämäkerta

Dosentti, ympäristötieteen lehtori Timo Vuorisalo ja työryhmä 4.500 €
Saimaannorppa organisaatioiden ja ihmisen luontosuhteen tulkkina -kirjan julkaiseminen

Yhteiskuntapolitiikka-lehti / THL 8.400 €
Yhteiskuntapolitiikka-lehden verkkopalvelun kehityshanke: Hyvinvointitutkimuksen tietotoimisto

Ympäristötiedon foorumi 76.000 €
Ympäristötiedon foorumin toiminta: tutkimustiedon saattaminen poliittisille päättäjille (2014–2016)

Grants for arts and culture and other grants

Valokuvaaja Vesa Aaltonen 10.000 €
Kakolanmäen aluetta, arkkitehtuuria ja historiaa käsittelevän valokuvateoksen toteuttaminen

Sirkusartisti Elice Johanna Abonce Muhonen ja työryhmä 12.000 €
Mad In Finland -sirkuselokuva

Agency North Oy 11.500 € jatkoapuraha
Kotimaisten nykynäytelmien kolmivuotinen käännöshanke

Kuvataiteilija Heini Aho 13.800 €
Installaatioiden rakentamiseen ja näyttelyiden järjestämiseen, teemoina ihmisen ja tilan suhde sekä huonekalun ja huoneen merkitys ihmisolemuksen muokkaajina

Aino Acktén huvilan ystävät ry. 25.000 € jatkoapuraha
Aino Acktén kamarifestivaalin toteuttaminen vuonna 2014

Teatteri- ja tanssitaiteilija Akseli Aittomäki ja työryhmä 4.600 €
Praxes itinérantes -esityssarjan toinen ja kolmas osa

Animaation apupyörä ry 10.000 €
Huvipuisto-animaatiotaidenäyttely

Arkkitehtuurimuseo 15.000 €
Jälleenrakennus -teoksen tuottaminen Shenzhenin & Venetsian arkkitehtuuribiennaaleihin

Association WHS ry 30.000 €
Swan of Tuonela - nykysirkusta ja tanssia yhdistelevän kansainvälisen teoksen valmistaminen

Musiikin maisteri Johanna Autio ja työryhmä 16.400 €
Zoo-esityksen valmistaminen

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), HTM Riikka Maaria Bado ja työryhmä 17.000 €
Länsiafrikkalaisten puuvillanviljelijöiden ja suomalaisen puuvillatuotteiden kuluttajan kohtaamista dokumentoivan näyttämöteoksen valmistus

Baltic Circle festivaali / Q-teatteri ry 36.800 €
Suomen Taidepoliittinen Tapahtuma: symposiumi, esityssarja ja käsikirja

MA, artist, cultural worker Erich Berger ja työryhmä 10.000 €
Inheritance -family jewellery artefacts with traces of radionuclide which render them unwearable. To bring the irrationality we treat our environment into an intimate and comprehensible context

Catalysti Association of Transcultural Artists 10.000 €
Catalysti: events that offer information and networks for transcultural artists in Finland

Cinema Events Finland ry 8.000 €
Suomalaista lyhytelokuvataidetta maailmalle

Cineparadiso 7.200 €
Hietaranta -Tempus fugit -dokumenttielokuvan valmiiksi saattaminen

Tanssitaiteilja Giorgio Convertito ja työryhmä 13.800 €
Helsinki Meeting Point -tapahtumasarjan järjestäminen vuonna 2014

TeM, näyttelijä Noora Dadu ja työryhmä 10.000 €
Estella ja Sofia kolme. Trilogian viimeinen osa, joka ehkä ratkaisee kaiken

defunensemblen kannatusyhdistys ry 20.000 € jatkoapuraha
defunensemblen kansainvälinen toiminta 2014

FM Julia Donner 20.700 €
Suomen Arkkitehtuurimuseossa vuonna 2015 järjestettävän Puutarha ja arkkitehtuuri -näyttelyn käsikirjoittamiseen ja valokuvaamiseen.

Eskus - Esitystaiteen keskus ry 18.500 €
Esitystaidekokonaisuus Urban species – Helsinki Expedition

Fyysillisen aikalaistaiteen ystävät ry 15.000 € jatkoapuraha
Walkapolis-kaupunkikävelykonseptin suunnittelu ja toteutus 2013-2015: jatkohakemus vuoden 2014 työskentelyyn

Taiteen maisteri Linda Granfors ja työryhmä 2.700 €
Näyttely Turussa Galleria Titanikissa tammikuussa 2014 yhdessä Aura Hakurin kanssa

Kuvataiteilija TeM, TaM Terike Haapoja ja työryhmä 25.450 € jatkoapuraha
Kulttuurihistoriaa toisten lajien silmin tarkastelevan Toisten Historia -projektin vuoden 2014 taiteellisiin produktioihin

Klovnerian maisteri Janna Haavisto 5.150 €
Yhteistyö taidetalo Zico Housen kanssa Beirutissa

Sarjakuvataiteilija Matti Hagelberg 27.600 € jatkoapuraha
Läskimooses-sarjakuvalehti

Taiteen maisteri MA Bo Haglund 19.000 €
Metsä-installaatioprojektin toteuttamiseen

Taiteilija Katriina Haikala 14.000 € jatkoapuraha
Tärähtäneet ämmät: Monokini 2.0 - who says you need two? Yhteisötaitaiteellinen projekti, jossa otetaan kantaa kulttuurimme normatiivistelma2013seen kauneusihanteeseen

Kuvataiteen maisteri Aura Hakuri ja työryhmä 3.000 €
Unikuvia-projektin näyttely Taidesalongissa

Kuvataiteilija, kuvataiteen maisteri Anu Halmesmaa 6.000 €
Made in Mymind -sarjaan kuuluvat näyttelyt ja työpajat Turussa ja Tampereella

Teatteritaiteen maisteri Minna Susanna Harjuniemi 6.900 €
Jobin (päivä)kirjan puuttuvat kymenlaaksolaiset sivut (työnimi) -esityksen kirjoittaminen

FM, taiteen ylioppilas Juhani Haukka ja työryhmä 10.850 €
Kadonnut sävel -elokuvanäytelmän toteuttamiseen

Fil. yo. Olli Heikkonen 20.700 €
Neljännen runokokoelman kirjoittaminen

HIAP ry 40.000 €
FRONTIERS IN RETREAT Multidisciplinary approaches to ecology in contemporary art. Viisivuotinen EU-hanke

Tanssitaiteen maisteri Maija Hoisko ja työryhmä 20.000 €
Kehollisen näyttämöesseen Maanantaikerho valmistaminen

Writer, sound artist Dirk Huelstrunk ja työryhmä 13.400 €
A pile of frames. Sound Poetry Dance Project

Teatteritaiteen maisteri, Master of Fine Arts Otso Huopaniemi ja työryhmä 49.450 € jatkoapuraha
Monikielisen love.abz-esityksen jatkokehittäminen sekä työskentely- ja produktiokustannukset

Kirjailija Ville Hytönen 27.600 €
Romaanin Ukko Thiesin oikeudenkäynti kirjoittaminen

Koreografi-tanssija-esiintyjä Mikko Hyvönen ja työryhmä 4.600 €
Entertainments - versions esitysten toteuttaminen Zodiak - Uuden tanssin keskuksen näyttämölle huhtikuussa 2014 sekä jatkotyöskentely syksyllä 2014

FM Tuire Hänninen ja työryhmä 12.000 €
Vapriikissa toteutettujen palveluiden vienti Kiinan Xi ´aniin

Toimittaja, kriitikko, tietokirjailija Ville Hänninen ja työryhmä 11.500 € jatkoapuraha
Nuorten taiteilijoiden Tarinoita takomassa -hankkeen näyttelyjen suunnitteluun ja toteutukseen Luzernin Fumettossa vuonna 2014

Valokuvaaja Ismo Hölttö 6.000 €
Ismo Höltön retrospektiivistelma2013nen valokuvanäyttely Ateneumin taidemuseossa

Musiikin maisteri Kari Ikonen 20.700 €
Soolopiano- ja sooloMoog-ohjelmiston säveltäminen ja harjoittelu konsertteja ja levytystä varten

Taiteen maisteri Kaisa Illukka 4.025 €
Ympäristöaktivismia ja esitystaidetta yhdistävä projekti sekä käännöstyö

Musiikin maisteri Minni Ilmonen ja työryhmä 30.000 € kieliohjelma
Monikielinen Nidone -hanke

Maatalous-metsätieteiden tohtori Eija Juurola ja työryhmä 35.000 € jatkoapuraha
Uusia näkökulmia metsien ja ilmakehän vuorovaikutustutkimukseen

Valokuvataiteilija Martti Jämsä 20.000 €
Valokuvataiteellinen työskentely analogisilla välineillä ja materiaaleilla

Graafinen suunnittelija, valokuvaaja Juho Jäppinen ja työryhmä 9.000 €
Laadukasta kansainvälistä nykytaidetta Suomeen ja suomalaista nykytaidetta maailmalle – Äkkigallerian vuosi 2014.

Kirjailija Silja Järventausta 27.600 €
Fiktiivistelma2013sen tietokirjan kirjoittaminen aikuisille

Jättömaa ry 20.000 €
Jättömaa-festivaalin järjestämiseen Kouvolassa 2014

Master of Arts Kira Jääskeläinen 2.000 € jatkoapuraha
Pohjankävijän päiväkirjasta -dokumenttielokuvaan liittyvään tutkimus- ja ennakkokuvausmatka

MuT Maari Kallberg ja työryhmä 19.200 € jatkoapuraha
Seurasaari Soi! 2014–2015 (2014)

Tanssija-koreografi Mikko Kallinen ja työryhmä 7.800 €
REVERSE
Musiikin maisteri Hanna Kangasniemi ja työryhmä 6.900 €
Bravade-nokkahuilukvartetti: Poikkitaiteellisen Reflections of the past and present -teoksen työstäminen

Kansalliskirjasto 650.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Kansalliskirjaston Sukukielten digitointiprojektin jatkohanke (2014–2016)

Kansanmusiikki-instituutti ry 22.000 €
Pieni kansanlaulu - taiteellinen lähestyminen kansanlaulun estetiikkaan, merkityksiin ja käyttöyhteyksiin

FL, kriitikko Mervi Kantokorpi 10.350 €
Nykyrunoudesta ja kokeellisesta proosasta kirjoittaminen

Kuvittaja Ilja Karsikas ja työryhmä 6.500 €
Tyttö ja karhu: Ihmisen ja luonnon suhdetta käsittelevä lapsille suunnattu teoskokonaisuus

Musiikin maisteri Mia Kasper ja työryhmä 6.900 €
Kaikuvat kalliot -konserttisarjan toteutus

Taiteen maisteri Päivi Kettunen 2.300 €
Kuvausmetodin suunnittelu

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry 25.000 €
Kulttuurilehti Särön teemavuoden toteuttaminen: Tieteen ja taiteen missio

Teatteritaiteen maisteri Emilia Kokko ja työryhmä 18.000 €
Nykyteatteriesityksen STYROX-sankari valmistaminen

Tam Aapo Korkeaoja ja työryhmä 16.100 €
Käsitekesä-näyttelyn järjestäminen

Kristallisilmä Oy 16.000 €
Kaiken jälkeen - Pekka Sassin kokeellisen taide-elokuvan ja projisointi-installaation tuotantokustannusten kattaminen sekä taiteellis-tekninen toteuttaminen

Master of Fine Arts Karolina Kucia 19.000 €
Artistic work on Parasitic Project

Kuvataiteen maisteri Iiris-Lilja Kuosmanen ja työryhmä 4.200 €
Kuuden kuvataiteilijan yhteisnäyttely Forum Box -galleriassa

Teatteritaiteen maisteri, toimittaja Susanna Kuparinen 40.000 € jatkoapuraha
Dokumenttiteatterin työpajatoiminta ja teatteriesitys

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry 10.000 €
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko 2014

Kutikuti ry. 10.000 €
Uuden suomalaisen sarjakuvan kansainvälistä vientiä vahvistavan agentuurin perustaminen

Lapin Nukketeatteriyhdistys ry 5.000 €
7 Sooloa! -nukketeatterifestivaali syksyllä 2014 Rovaniemellä

MA Leevi Lehtinen ja työryhmä 5.000 €
Kuolemansyntejä -animaatioinstallaationäyttely Berliinissä ja Oulussa

Lens Politica ry 10.000 € jatkoapuraha
Yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaalin Lens Politica 2014

FM, sarjakuvataiteilija Mika Lietzen 9.200 €
Sarjakuvakertomusten 1986 ja 23 toteuttaminen

Käsikirjoittaja, ohjaaja, kuvaaja Sini Liimatainen ja työryhmä 9.200 €
Nuket-dokumenttielokuva

Lilla Villanin ystävät ry 40.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Kaksikielisen kulttuuritalon kehittäminen

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Niina Lindroos ja työryhmä 4.025 €
Agony of Emma Eckstein -paperiteatteriesitys

Kirjailija, FM Laura Lindstedt 23.000 € jatkoapuraha
Oneiron-romaanikäsikirjoituksen loppuunsaattaminen

Jazzmusiikin maisteri Olavi Louhivuori 13.800 €
Rumpusoololevy ja sävellystyö Oddarrang-yhtyeelle

Kuvataiteen maisteri Maija Luutonen 9.200 €
Yksityisnäyttely, joka muodostaa maalauksista ja niiden katseluun tarkoitetuista välineistä koostuva kokonaisuuden

Lyhty ry 4.000 € jatkoapuraha
Kehitysvammaisten Marginaaliklubin toiminnan jatkaminen vuonna 2014

Kuvataitelija, nukenrakentaja Heini Maaranen ja työryhmä 24.500 €
Einsteinin unet - otteita ajasta. Nukketeatteriesitys aikuisille

Maaseudun Sivistysliitto ry 109.500 € jatkoapuraha
Ympäristösivistyksen hankekokonaisuus. Hankejakson II Paikan tuntu - paikan identiteetti käynnistäminen ja toteutus vuonna 2014

MAD Tanssimaisterit ry 26.975 € jatkoapuraha
Loikka-festivaali ja suomalaisen tanssielokuvan kehittämishanke vuonna 2014

Nukketeatteritaiteilija Antti-Juhani Manninen 8.000 €
Esitysteos ABOUT ALL RIGHT

Runoilija Satu Manninen 13.800 €
Viidennen runokokoelman kirjoittaminen

Säveltäjä, muusikko Roni Martin ja työryhmä 15.000 €
KILL CARMEN -teoksen musiikin toteuttaminen

Mehiläispesä ry / Galleria Huuto 20.000 € jatkoapuraha
Taiteilijoiden uuden toimintatilan vakiinnuttaminen 2014

Taiteilija Iivi Meltaus 6.900 €
Looking for a sculptor or a sense of beauty – tanssiteos, jota ei pitänyt olla

Kuvataiteilija (MFA) Arttu Merimaa 20.000 €
Kuoppakaupunkiprojekti

Taiteilija Kimmo Modig 23.000 €
Taiteellinen työskentely, kuratointi ja esitysten valmistaminen vuonna 2014

Taiteen maisteri Soile Mottisenkangas ja työryhmä 7.000 € kieliohjelma
Paatitampun soopa- dokumenttielokuvan esituotanto. Vanhan finglish-kielen taltiointi dokumenttielokuvaksi; taustatutkimus ja käsikirjoitus

Muotoilija, näyttämöpukujen valmistaja Anne Mustarastas 4.000 €
Helsinki Dresses - Helsingin kauneimmat rakennukset pukuina

Mustarinda-seura ry 30.000 € jatkoapuraha
Mustarinda Off the Grid - Energiaomavarainen taidekeskus

MUU ry 35.000 €
Performanssitaiteen festivaali AMORPH!14: performanssi julkisen taiteen teoksena, yhteisöllisesti toteutettuna (4.7.-7.9.2014)

Myllyteatteri-yhdistys ry 30.000 €
Myllyteatterin uuden kantaesityksen Nälkäinen luokka tuotanto

Kirjailija Esa Mäkijärvi 13.800 €
Joki-runoteoksen ja Vieraita-romaanin kirjoittaminen

Sirkustaiteilija Sakari Männistö ja työryhmä 23.775 €
Nouse luontoni lovesta - etnofuturistinen tutkielma kielen ja kommunikaation lahoamisesta toteutettuna nykysirkuksen keinoin

Kuvataiteilija (AMK) Erkki Nampajärvi 4.500 €
Näyttely Galleria Katariinassa

Tanssitaiteen maisteri Vera Nevanlinna ja työryhmä 10.000 €
Tanssiteoksen Kohta toteuttaminen

New Performance Turku ry 25.700 € jatkoapuraha
New Performance Turku -performanssi- ja esitystaiteen festivaali Turussa 2014

Tanssitaiteilija Jaakko Nieminen ja työryhmä 11.500 €
Teoksen Anthem tuottaminen

Tanssija Kaisa Nieminen ja työryhmä 10.000 €
Nordic Soul -festivaali - Ladies Edition

Taiteen maisteri Pekka Niittyvirta 5.600 €
Monsters, Dark Mills and Angels -näyttelyn järjestäminen Muu-galleriassa

Koreografian maisteri Samuli Nordberg ja työryhmä 9.200 €
Project K -hanke

Kuvataiteen maisteri Suvi Nurmi ja työryhmä 25.000 € kieliohjelma
Kolmen poikkitaiteellisen, monikielisen tapahtuman järjestämiseen Helsingissä: Art's Birthday 17.1., World Poetry Day 21.3., Bloomsday 16.6.2014.

Office of Cultural Affairs Fellbach 6.000 €
Book.Fellbach.Reading project within the frame of the 5th European Summer of Culture - Guest countries Finland and Estonia

Kuvataiteilija Konsta Ojala 11.500 €
Näyttelyt Pietarissa ja Japanissa

Osuuskunta Poesia 30.000 €
Korkeatasoisen nykyrunouden julkaisemisen kehittäminen vuonna 2014

Koreografi, ohjaaja Tomi Paasonen ja työryhmä 19.000 €
2nd Nature -tanssiteoksen koreografin ja suunnittelijoiden työskentelyyn

Kuvataiteilja, kuvataiteen kandidaatti Jaakko Pallasvuo 15.000 €
Laajan videoteoksen toteuttamiseen

Taiteen maisteri, kuvataiteilija Sari Palosaari 15.000 €
Material matters (työnimi) -teoskokonaisuuden toteuttamiseen

Tanssitaiteen maisteri, tanssi- ja esitystaiteilija, rockmuusikko Elina Pirinen 27.600 €
Musiikin ja ruumiin välisen nykytaiteellisen suhteen syntyä, tuhoa ja uudelleen syntyä tutkivan kolmivuotisen hankkeen Autopsies for Music and Body ensimmäinen osa We Might Die (työnimi) vuonna 2014

Pitskun Kyläkirkon kulttuuriyhdistys ry 25.000 € jatkoapuraha
Pitskun Kulttuurikirkon viisi tiede-taidevuotta osa III: Moniaistisuus taiteen ja tieteen kokemisessa 2014

Pohjankonna Oy 45.000 €
Kolmiulotteisen röngentomografiadatan taiteellisten käyttömahdollisuuksien kartoittaminen

Pohjoinen liike ry 23.000 €
Novelleja unohdetuista huoneista -teos tanssijoille, runoilijalle ja pianistille

Musiikin maisteri Kimmo Olavi Pohjonen 27.700 €
50-vuotisjuhlakonserttisarja, soololevyn julkaiseminen ja Uniko teoksen orkestroiminen sinfoniaorkesterille 2014

Mediataiteilija, ohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja Arto Polus 5.400 €
Suomismi / Finnme -lyhytelokuvaprojekti suomen kielen maailman valloituksesta Englannissa

Kulttuurituottaja Ivan Punzo ja työryhmä 23.000 € jatkoapuraha
AAVE-festivaali: Helsingissä järjestettävä, maksuton kansainvälinen liikkuvan kuvan festivaali, joka esittää laajasti eri audiovisuaalisen ilmaisun ja liikkuvan kuvan lajityyppejä

Taiteen maisteri Anni Puolakka ja työryhmä 6.900 €
Baking Heraldry (työnimi) – Kansallisidentiteetin tutkiminen ja uudelleensuunnittelu yhteistyössä monikulttuuristen yhteisöjen kanssa

Taiteen kandidaatti Siiri Raasakka 5.400 €
Kaupallisesti riippumattoman naistenvaatemalliston suunnittelu ja toteutus

Koreografi Kati Raatikainen 10.000 €
Public Address: Huutajaiset!-tanssiteos Turussa Barker-teatterilla 2014

Taiteen kandidaatti Viivi Rintanen 6.900 €
Mielenterveysosastoa käsittelevän sarjakuvateoksen käsikirjoittaminen ja piirtäminen

Ylioppilas Sasu Ripatti 27.600 €
Kokeellisen musiikin säveltäminen ja julkaiseminen

Rituaalimuseon tuki ry 29.000 € jatkoapuraha
Riitti Soikoon -päivien järjestäminen

Visual artist, teacher Gregoire Rousseau 3.550 €
Boxes is metal casting sculptures artwork. Framed structure is kinetic sculpture in a frame on the wall

Kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija Jani Ruscica 7.000 €
Flatlands teoskokonaisuuden toteuttamiseen

Medianomi Joonas Rutanen 2.300 €
Pitkän näytelmäelokuvan Leiri käsikirjoituksen ennakkotutkimus ja käsikirjoituksen treatment -juonikirjoitelman valmistaminen

Bachelor of Fine Arts Pekka Ruuska 18.000 €
Taidekaavan määrittäminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman malli

Taiteen maisteri Salla Salin 10.900 €
Äänen tilallisuutta käsittelevän teossarjan Lossless ensimmäinen osa Surround System (työnimi)

Tuottaja, medianomi (AMK) Antti-Veikko Salo ja työryhmä 17.250 €
Vibes-esityssarjan valmistaminen ja esittäminen 2014

Kuraattori, jatko-opiskelija Mirjami Schuppert ja työryhmä 13.150 €
Valheellisia dokumentteja ja uskottavia taruja -näyttely Suomen valokuvataiteen museon Projekti-tilassa

Valokuvataiteilija Sanni Seppo ja työryhmä 50.000 €
Poliittisen valokuvan festivaali 2014. Kolmivuotinen valokuvatapahtuma, joka on omistettu valokuville, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan

Kirjailija Jouko Sirola 31.200 €
Mosaiikin historia-romaanin kirjoittaminen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 20.000 €
Puhuva kirjailija, kertova arkisto -haastatteluhanke

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö 67.000 €
Ammattilaiset liikkeelle – Fellows on the Move 2014–16: Taide-, museo- ja arkistoammattilaisten kansainvälinen liikkuvuushanke (2014)

Suomen Pietarin instituutti 57.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomen kieli eläväksi 2013–2016 (2014)

Suomi-Venäjä-Seura ry. 65.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä 2012–2016 (2014)

Mediataiteilija, TaM Maarit Suomi-Väänänen 11.000 €
20 uuden Minispektaakkelin, minuutin mittaisen elokuvallisen haikun, valmiiksi saattaminen

Kuvanveistäjä Pekka Syrjälä ja työryhmä 10.000 €
Sanomisia-ryhmänäyttelykierroksen järjestäminen

Kuvataiteilija, HuK Patrik Söderlund ja työryhmä 30.000 €
Installaatioantologian toimittamiseen ja toteuttamiseen Frankfurtin kirjamessujen yhteydessä järjestettävään suomalaisen taiteen näyttelyyn Frankfurter Kunstvereinissa heinä-lokakuussa 2014

Elokuvaohjaaja Mika Taanila ja työryhmä 14.240 €
Lettristisen elokuvaprojektin Kalvoja käsikirjoittaminen ja toteutus

Kuvataiteen maisteri Ella Tahkolahti ja työryhmä 5.500 €
Sinua varten (työnimi) -näyttely Uudenmaankadun Huuto-galleriassa Helsingissä 2014

Tampereen elokuvajuhlat 16.000 €
Tampereen elokuvajuhlien toiminnan kehittäminen: kuvataiteen, mediataiteen ja elokuvataiteen kohtaaminen

Runoilija, FM Olli-Pekka Tennilä 27.600 €
Fragmentaarinen esseeteos

Taiteen kandidaatti Miia Tervo ja työryhmä 12.900 € kieliohjelma jatkoapuraha
Santra Remsujevasta kertovan dokumenttielokuvan lopputöihin sekä Santra Remsujeva 100 v. DVD:n kokoamiseen yhteistyössä Juminkeko-säätiön kanssa

Teatteritaiteen kandidaatti Hanna-Kaisa Tiainen ja työryhmä 25.000 €
Raatteen tie -hanke (Ruumiinsisäinen sodankäynti)

Kuvataiteilija Tuuli Toivola ja työryhmä 9.200 €
Taiteilijaryhmä Airbakers: HYRSKYNMYRSKYN-projektin jatko ja kehittäminen

Kuvataiteilija Jouni Toni 27.600 €
Työskentely Rijksakademie van beeldende kunsten/de Ateliers -taiteilijaresidenssissä

TOTEM-teatterin Kannatusyhdistys ry 13.371 €
Alakouluikäisille suunnattu Lasten valta -työpajatoiminta

Kuvataiteilija (AMK) Martta Tuomaala ja työryhmä 7.000 € kieliohjelma
Siivoojan ääni -installaation ja dokumentaarisen lyhytelokuvan työstäminen Galleria Jangvan yksityisnäyttelyä varten

Leikkaaja, dokumenttielokuvantekijä Antti Tuomikoski 9.000 €
Dokumenttielokuvan Kun isoisä hakaristin hommasi (työnimi) ennakkotutkimus- ja käsikirjoitustyö

Master of Arts (RCA) Jaakko Tuomivaara ja työryhmä 14.950 €
Choir-projektin taiteellinen osuus

Kuvataiteen maisteri, taidemaalari Aki Juhani Turunen 18.400 €
Taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen, aiheena leijuvien ja vedenalaisten asioiden maailma

Sarjakuvataiteilija, kuvittaja, opettaja Marko Turunen 27.600 €
Harlemin Šeikki. Sarjakuvan muodossa oleva muotokuva ADHD-diagnosoidusta henkilöstä

Työväen Arkiston Säätiö 10.000 € jatkoapuraha
Suomen metallityöntekijöiden 1980-luvun haastattelusarjan digitointi, metatietojen lisääminen ja esillepano sähköiseen palvelu- ja tutkijakäyttöön

Kuvataiteen maisteri Timo Vaittinen 9.200 €
Teoskokonaisuuden toteuttamiseen Kiasman Mediateekkiin

Kuvataiteen maisteri Ilona Valkonen 21.000 €
Maalarin vastaanotto -kokonaisuuden työstäminen Forum Boxin näyttelyyn

Valokuvataiteilijoiden Liitto 20.000 €
Keskusteluohjelman rakentaminen ja toiminnan kehittäminen Valokuvagalleria Hippolytessä

Kuvataiteilija Juha van Ingen 16.000 €
inter_active (työnimi) -teossarjan toteuttamiseen

Tanssitaiteen maisteri Nina Viitamäki ja työryhmä 9.200 €
Jukebox-soolokoreografian valmistaminen

Viitasaaren kesäakatemia ry 20.000 €
Uuden musiikin kesäakatemia 2014–2016 (2014)

Kulttuurituottaja (AMK), opiskelija Ulrika Vilke ja työryhmä 18.400 € jatkoapuraha
Yhteisöllisen monitaideteoksen Visuaalinen partituuri osan 3 toteuttaminen Houtskärissä kesällä 2014

Dosentti, KTT Akseli Virtanen 36.000 €
Future Art Base’iin liittyvä tutkimus ja kokeilut

Teatteritaiteen maisteri, dramaturgi Heidi Väätänen ja työryhmä 10.000 €
Heidi Väätäsen näytelmän Espoo 60 °N, #kjkfs°E kantaesityksen toteuttaminen Teatteri Takomossa elokuussa 2014

Kuvataiteen maisteri Lauri Wuolio 12.000 €
Ääni-installaation valmistaminen

Yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.me Oy 40.000 €
Taiteen yhteisörahoitusohjelma 2014

Kuvataiteilija Eero Yli-Vakkuri 30.600 €
Ore.e Refineries (Ore.e Jalostamo): Hevoslinjan Helsinki-Turku-Helsinki konseptointi ja pilotoiminen 2014

Kuvataiteilija, KuT Denise Ziegler 6.750 €
Yksityisnäyttely Tästä tuonne galleria Sculptorissa

Researcher grants
Project grants
Grants for writing and translating non-fiction and for popularizing research
Grants for arts and culture and other grants

 

Researcher grants

 Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli Aho 27.600 € 2. vuosi
Kuinka liike meihin vaikuttaa - affektiivistelma2013sen liikekokemuksen ilmenemismuodot

 VTM, LuK Johanna Ahola-Launonen 27.600 € 2. vuosi
Conceptions of responsibility in bioethics – common fallacies and a way forward (Yksilönvastuukäsitykset bioetiikassa)

 Filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Johanna Ahopelto 39.600 € kokenut
Ammatillinen yhdistystoiminta - klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan

 VTT, poliittisen historian dosentti Martti Ahti 19.800 € kokenut
Esivallan miekka? Asevoimat demokratian ongelmana Suomessa 1917-1944

 Dr. Ashraful Alam 31.200 € post doc 3. vuosi
Environmental sustainability performance of varying forest management regimes in Finnish boreal ecosystem: Life cycle perspective

 Filosofian maisteri Teija Alanko 27.600 € 4. vuosi
Historiallisten ja keskiaikaisten puutarhojen ja kasvimaiden makrofossiiliset kasvijäänteet - maaperässä ja arkeologisilla tutkimuskohteilla säilyneet siemenet

 Fil.kand. Jarmo Alatalo 27.600 € kieliohjelma 3. vuosi
Sölkupin kielen morfoformanssit

 FT Lieven Ameel 31.200 € post doc
Kaupunkikertomuksia yhdyskuntasuunnittelussa: Jätkäsaaren ja Kalasataman kertominen

 FT Katja Anttila 31.200 € post doc 2. vuosi
Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen: kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa

 PhD Asta Audzijonyte 39.600 € kokenut
When size does matter: Ecosystem models help to understand how human-induced changes in fish growth and reproduction affect fisheries' yields and management

 PhD Student Abayomi Baiyere 20.700 €
The role of IT in disruptive innovations – an enabler, a sustainer or a barrier?

 Postdoctoral researcher Uldis Balodis 31.200 € post doc 2. vuosi
Lutsi Estonian: Documentation and restoration of a South Estonian variety of Eastern Latvia

PhD Anna Ulrika Björk 31.200 € post doc
The ethics of reconciliation: Rereading Hannah Arendt’s political philosophy

FM Kasper Braskén 31.200 € post doc
The origins of antifascism: Transnational movements against nazism, fascism and the White Terror in Europe, 1923–1939

FT Jenny-Maria Brozinski 31.200 € post doc
Occurrence and fate of antibiotics and estrogens in wastewater, WWTPs and in recipient water (Antibiootit ja estrogeenit jätevedessä, jätevedenpuhdistamoilla ja pintavesissä)

FM, VTM Mirkka Danielsbacka 27.600 € 2. vuosi
Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset – tutkimus perhesukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta

Tohtorikoulutettava Fadumo Dayib 27.600 €
Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security in Central South Somalia: An ethnographic study

Master in Literature Diego del Pozo 27.600 € 4. vuosi
The Prose of Gabriela Mistral: Compilation and Analysis

Doctor Maria Delgado 39.600 € kokenut
Spatial and temporal variability of community-level phenological response to climate change

FT Kirsti Ekonen 39.600 € kokenut
Tulevaisuuden venäläiset: kielellinen ja kansallinen identiteetti Venäjän federaation kirjallisuuden opetussuunnitelmien tavoitteena

Filosofian tohtori Ainur Elmgren 31.200 € post doc 2. vuosi
Länsi-eurooppalainen kommunismi Neuvostoliiton jälkeen - vertaileva tutkimus menneisyyden hallinnasta kommunismiin samaistuvissa liikkeissä Suomessa, Saksassa ja Ranskassa

VTM Veikko Eranti 27.600 € 3. vuosi
Yhteinen hyvä ja oma etu. Suomalainen poliittinen kulttuuri kaupungissa ja internetissä

Filosofian tohtori Marja Etelämäki 31.200 € post doc 2. vuosi
Toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa

Doctor in Law Julen Etxabe 31.200 € post doc
Judicial dialogues and the voices of democracy

Teatteritaiteen maisteri Heidi Fast 27.600 € 2. vuosi
Sensibiliteetti ja laulu nykytaideprosessissa. Laulun lumovoimaan pohjautuvan taiteellisen toimintatavan kehittäminen semiokapitalismin oloissa

FT Karen Fey 31.200 € post doc 2. vuosi
Oravien elinympäristön valintaan vaikuttavat tekijät urbaanissa ja metsäelinympäristössä

FT Annette Forsén 31.200 € post doc 3. vuosi
Integration and identity. German-speaking migrants in Finland, 1870-1930

MuM Jussi Fredriksson 27.600 €
Jazzpianonsoiton tekstuureja – tekstuurityyppien kehittäminen soveltaen jazzmusiikin ilmiöitä yli instrumenttirajojen

MA Rie Fuse 27.600 €
Is Finland Japan's ideal other? The construction of otherness in Japanese reviews of Aki Kaurismäki's films

Postdoctoral Researcher Robert Gillanders 31.200 € post doc
Contributions to our understanding of corruption

FT Roni Grén 31.200 € post doc 2. vuosi
Eläimen kuva ja moderni taideteoria

M.A. Halil Gurhanli 27.600 € 3. vuosi
Populism in perspective: Rise of the Finns Party and the Justice and Development Party in Finland and Turkey

Tutkijatohtori Taru Haapala 31.200 € post doc 2. vuosi
Parlamentaarisen menettelyn poliittiset käyttötavat 1800-luvun Cambridgen ja Oxfordin debattiyhdistyksissä

PhD (Sociology) Driss Habti 31.200 € post doc
Career Mobility of Russian Healthcare Professionals in Finland: Trends, Patterns and Effects

Dr. Pradipta Halder 31.200 € post doc 2. vuosi
Understanding the socio-environmental determinants in the use of bioenergy in Finland and India – divergence or convergence in cross-national contexts?

VTM Totte Harinen 27.600 € 2. vuosi
Levels and reduction in the special sciences

M.Sc. Ehsan Hassani Nezhad Gashti 27.600 € 2. vuosi
Geothermal energy in pile foundations. Heat transfer in soils and structures in the development of cost-effective energy solutions (Maalämmön hyödyntäminen paaluperustuksissa)

Filosofian maisteri Anna Haverinen 13.800 €
Memoria virtualis - kuolemanrituaalien digitalisaatio verkkoympäristöissä

KuM Minna Heikinaho 13.800 € 4. vuosi
Keskeneräinen toimintatapa on yhteisötaiteen eettinen arvo

Valtiotieteiden maisteri, filosofian maisteri Saila Heinikoski 27.600 € 2. vuosi
A multicultural ethos? Unity and diversity in the European Union enlargement discourse

Filosofian maisteri, suomen kielen ja viestinnän lehtori Pilvi Heinonen 27.600 € 2. vuosi
Ironia ja huumorimoodi opettajan evaluoivissa vuoroissa

Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli Herranen 27.600 €
Public administration reform as a catalyst for change in the welfare state – a case of Finland in an international comparison

Diplomiympäristötieteilijä Jaani Hintikainen 27.600 €
Tutkimus epätavanomaisten metodien käyttämisestä rehevöityneiden vesien kunnostuksessa

FT Laura Hirvi 31.200 € post doc 2. vuosi
Suomalaiset taiteilijat Berliinissä

Yhteiskuntatieteiden maisteri Pasi Hirvonen 27.600 € 4. vuosi
Positiointi ja dialoginen vuorovaikutus pienryhmässä organisaatiomuutoksen kontekstissa: pienryhmätutkimuksen uudet mahdollisuudet

MuM Minna-Maria Kaarina Holkkola 27.600 € 2. vuosi
Äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa ja kokeellisessa musiikkiteatterissa

MFA, artist Felicity Holland 27.600 €
Revisiting: Traumatic memory on a small scale

Filosofian tohtori Saara Huhmarniemi 31.200 € post doc 2. vuosi
Reunat - Edges: rakenteesta sanajärjestykseen

FM Aleksi Huhta 27.600 € 2. vuosi
Finnish Americans and the question of race, 1900-1945

Valtiotieteiden tohtori Katri Huutoniemi 31.200 € post doc 2. vuosi
Ratkaisuhakuisen ympäristöntutkimuksen sosio-epistemologisia lähtökohtia. Tutkimustiedon kontekstuaalisuus ympäristötieteellisen arvioinnin, tieteidenvälisen dialogin ja tiedepolitiikan perustana

VTM Antti Hyrkäs 27.600 € 2. vuosi
Menestyksen mytologiat - sankarin matka startup-johtajien ja ammattijohtajien tarinoissa

FM Matti Häkkilä 27.600 € 2. vuosi
Biological homogeneization of bird communities under human influence (Lintuyhteisöjen biologinen samankaltaistuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta)

FT Riitta Hänninen 31.200 € post doc 2. vuosi
Nuoria työttömiä käsittelevä tutkimus

Italian kielen opettaja Ciro Imperato 31.200 € post doc
Kohteen siirtämistä ilmaisevien verbien metaforinen käyttö suomessa ja italiassa

Valtiotieteiden tohtori Helena Jerman 39.600 € kokenut 2. vuosi
Kulttuuriset voimavarat, sosiaalinen muisti ja identiteetti Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin

YTM Kosti Joensuu 27.600 € 3. vuosi
Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimaisen metafysiikan kritiikki

Filosofian maisteri Sanna Joska 27.600 € 2. vuosi
Emperor's daughters, emperor's sons. The public representations and roles of Roman imperial children in the context of power relations and social status

YTM Saana Jukola 27.600 € 3. vuosi
Tiedeinstituution muutos ja tieteen objektiivistelma2013suus

Filosofian tohtori Anni Jääskeläinen 31.200 € post doc kieliohjelma
Suomen pikkusanojen (partikkelien, interjektioiden yms.) merkitys ja kehollinen motivaatio

Tohtorikoulutettava Aapo Kahilainen 27.600 €
The relationship between species diversity and genetic diversity, and its relevance to the conservation of biodiversity

Tutkija Laura Kainiemi 23.000 €
Ilmastonmuutosta torjuvien teknologisten prosessien ja sovellutusten kehitys - sosiaalisten ja poliittisten tekijöiden merkitys hankkeiden toteutumiselle

Filosofian maisteri Kaija Kaitavuori 18.400 € 2. vuosi
The art of human relations: Contemporary art and audience participation

FL, auktorisoitu kääntäjä Andrei Kalinitchev 27.600 € kieliohjelma 4. vuosi
Inkerinsuomalainen etninen yhteisö muutosten aikana

Filosofian maisteri Lauri Kallio 27.600 € 3. vuosi
J. V. Snellmans Philosophie der Persönlichkeit (J. V. Snellmanin persoonallisuusfilosofia)

Sinologi, kiinankielen tulkki Merja-Riitta Kalliomäki 27.600 € 2. vuosi
Ethnic Strategies in the Chinese Sphere (Etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäristössä)

Kirjallisuudentutkija, FL Mikko Kallionsivu 31.200 € post doc
Kuolemantanssit ja makaaberi: Kuoleman kohtaamisen dramaattinen perinne. Eurooppalainen makaaberin traditio myöhäiskeskiajalta nykypäivään

Musiikin maisteri Olli-Taavetti Kankkunen 4.600 € 4. vuosi
Suomalaisen perusopetuksen kuuntelukasvatus - akustisen kommunikaation malli

FM Heini Karjalainen 27.600 € kieliohjelma 3. vuosi
Vepsän kielen indefiniittipronominit

FM Tero Karppi 31.200 € post doc
Itsensä toteuttavat ennustukset. Sosiaalisen median data, pörssimarkkinoiden talousalgoritmit ja tuotettu todellisuus

Fil.tri, dosentti Klaus Karttunen 39.600 € kokenut
Intia ja kreikkalais-roomalainen antiikki

Master of Social Sciences Ruta Kazlauskaite-Gurbuz 27.600 € 3. vuosi
Representation of conflicting historical interpretations in school history education: The cases of Poland and Lithuania

PhD Candidate Joanna Kedra 27.600 € 2. vuosi
Modelling press photography analysis: Learning through pictures

Filosofian tohtori Jaana Kekkonen 31.200 € post doc 2. vuosi
Vieraslajit - onnistuneisiin istutuksiin johtavien geneettisten mekanismien ymmärtäminen - mallina suomalainen valkohäntäkauris

Filosofian tohtori Markku Yrjö Kalevi Kekäläinen 31.200 € post doc 2. vuosi
Aesthetics of existence and semi-private sphere in Britain, 1750-1830: Space, sociability, and self-cultivation

FT, dosentti Anja Kervanto Nevanlinna 15.600 € post doc 3. vuosi
Helsingin Oulunkylän kaupunkirakentamis- ja kaavoitushistoriallinen tutkimus

Doctoral Candidate Rania Khalil 27.600 € 2. vuosi
Research into memory: A video art and performance archive retrieval in artistic research

Filosofian tohtori Mikko Kiljunen 39.600 € kokenut
Vaellusalueen merkitys Itämeren lohen sekakantoihin kohdistuvan kalastuksen hoidossa

FT Pekka Kilpeläinen 31.200 € post doc
The memory of slavery reconfigured: Strategies of representation and resolution in contemporary African American fiction

M.Soc.Sc Jaanika Kingumets 27.600 € 4. vuosi
Translocal place and home-making practices among Russian speakers in Narva, Estonia

FM Tintti Klapuri 13.800 € 3. vuosi
Time and modernity in Chekhov

FT, professori Anu Koivunen 39.600 € kokenut
Intiimin estetiikka Jörn Donnerin elokuvissa 1963–1973

Filosofian maisteri Maria Kok 11.500 € kieliohjelma 2. vuosi
Varjon kieliopillistuminen ? itse-sanan paradigman rakenne ja merkityksenkehitys suomessa ja sen itäisissä lähisukukielissä

Taiteen maisteri, kauppatieteiden maisteri Jaana Kokko 27.600 € 2. vuosi
Nykytaide maailmallisuuden tutkimisen muotona - avauksia poliittisen ja yhteiskunnallisen ymmärtämiseen

OTM, FM Ilja Kokkonen 27.600 €
Islamilainen pankkitoiminta islamilaisen ja länsimaisen oikeusjärjestelmän kohtaamisena

FM, esitystaiteilija Tuija Kokkonen 27.600 € 3. vuosi
Esityksen mahdollinen luonto. Suhde ei-inhimilliseen esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta

DI, KTM Marileena Koskela 13.800 €
Ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten raportointi metsäteollisuudessa

Valtiotieteen maisteri Noora Kotilainen 27.600 € 3. vuosi
Katastrofien ja inhimillisen kärsimyksen visuaalisten representaatioiden muutos ja humanitaarisen maailmanpolitiikan muotoutuminen

FT Kaisa Kurikka 31.200 € post doc
Tavanomaisen tuolla puolen. Suomalainen kokeellinen romaani Harhamasta Neuromaaniin

Oikeustieteen maisteri Visa Kurki 27.600 €
Identifying law's persons: Should rivers, animals and foetuses have legal personality?

Yhteiskuntatieteiden maisteri Kaisa Kärki 27.600 € 2. vuosi
Syrjäytyminen ja yhteiskuntajärjestelmään kohdistuvat teosta kieltäytymiset vastarintana (Voluntary exclusions: Systemic refusal as active resistance)

FT, yliopistonlehtori Johanna Laakkonen 31.200 € post doc 2. vuosi
Keskieurooppalaisen modernismin vaikutus suomalaiseen tanssiin 1910-1939

Fil. maist. Heikki Lakkala 27.600 €
Samankaikuisuus ja kreolisaatio kääntämisessä – merkitysten välittyminen ja uusien ilmausten luominen tieteellisen tekstin kääntämisessä

Professor Paul Landon 27.600 € 2. vuosi
Exploring the spatio-temporal experience and histories of the contemporary urban environment in images, art texts and installations and through processes of wandering and travel

FT Virpi Lehtinen 31.200 € post doc 3. vuosi
Masculinity in war and conflict: body, affect, motivation

Filosofian maisteri Mia Lempiäinen-Avci 27.600 € 3. vuosi
Viljelyhistorian ja hyötykasvien käyttö rautakaudelta valistuksen vuosisadalle Itämeren piirissä: arkeologis-kasvitieteellinen tutkimus

Valtiotieteen maisteri Heli Leppälä 27.600 € 3. vuosi
Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi tai kehitysvammaisiksi määriteltyjen asema invalidihuollon kauden (1947-1987) Suomen vammaispolitiikassa

Filosofian maisteri Ville Leppänen 27.600 €
Indoeurooppalaisen ablautvaihtelun kehitys latinan kielihistoriassa

Valtiotieteiden tohtori Jyri Liukko 31.200 € post doc 2. vuosi
Työkyvyttömyyseläke ja tiedon rajat. Tutkimus työkyvyttömyyseläkepäätösten ja kuntoutuksen hallintaprosessista vakuutusyhtiöissä

FT Gilbert Ludwig 31.200 € post doc
Sääolosuhteiden merkitys kanalintujen, erityisesti teeren, selviytymiseen ja lisääntymismenestykseen

FM, lehtori Anni Magga-Eira 27.600 € kieliohjelma 2. vuosi
Sosio-onomastinen tutkimus Lákkonjárgan paliskunnan pohjoissaamenkielisistä paikannimistä

Ph.D, Docent Sayani Majumdar (nee Bhattacharya) 39.600 € kokenut
Reducing carbon foot-print in ICT through energy-efficient technology solutions

Filosofian maisteri Pirjo Majuri 27.600 €
Maalämmön käyttö yleistyy – hyödyt, haitat ja tulevaisuuden näkymät ympäristön näkökulmasta

Filosofian tohtori Teemu T. Mantsinen 31.200 € post doc
Uskonnosta luopumisen syyt ja sosiaaliset seuraukset helluntailaiskotien lapsilla

FM Arianna Consuelo Marcon 27.600 € 2. vuosi
True and counterfeited. A study on etymological wordplays and labyrinthine symbols in the final works of Pentti Saarikoski

Filosofian maisteri Jaana Mattila 13.800 € 4. vuosi
Suolistomikrobien merkitys leväsiirojen (Idotea balthica) ravinnonkäytössä

Master of Arts, Master of Social Sciences Anna Matyska 31.200 € post doc
Transnational posted workers and their families: Debating the class making on the move

Dr. Daniel McKay 39.600 € kokenut
From barbed wire to open minds: Models of post-war reconciliation as advanced through Southeast Asian captivity narratives

M.A. Rusten Menard 27.600 € 3. vuosi
Representing social order in the Finnish context: A focus on positioning and the production of social values

MA. David Munoz Alcantara 27.600 €
Nomad Agency-Archive of Emergent Studies (NAES): Art as an agenda, envisioning places for synergy

Filosofian maisteri Maximilian Murmann 27.600 € kieliohjelma
Rektion synty ja kehitys suomessa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä

VTM Elina Mäenpää 18.400 € 4. vuosi
Homogamia puolisonvalinnassa ja puolisoiden ominaisuusyhdistelmien vaikutus avoliittojen pysyvyyteen

Filosofian maisteri Sari Mäittälä-Kauppila 27.600 € 3. vuosi
Englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman piiloivan tunnistaminen ja sen suomentamiseen soveltuvat käännösstrategiat ja kielenrakenteet

Filosofian maisteri Tapani Möttönen 13.800 € 4. vuosi
Conceptualizer and the dimensions of construal in Cognitive Grammar

YTM Sandra Nasser El-Dine 27.600 € 2. vuosi
Arabinuorten parisuhdekäsitykset. Etnografinen tutkimus Jordanian kaupunkilaisnuorten arjesta

Filosofian maisteri Riikka Niemelä 27.600 € 2. vuosi
Elektroniset eleet. Fenomenologisia tulkintoja suomalaisesta videoperformanssista

Filosofian maisteri Mervi Nieminen 27.600 € 4. vuosi
Maaperän nivelmatojen ekologia muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvassa peltoviljelyssä

Filosofian maisteri Kaisa Nissi 18.400 € 3. vuosi
Sukupuolen ja kulttuurin neuvottelut kahden kulttuurin perheissä. Suomalais-islamilaisten liittojen arki ja kulttuuri

VTM Anne Nykänen 27.600 €
Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikka liittokansleri Angela Merkelin kaudella

FM Auli Oksanen 27.600 € kieliohjelma 3. vuosi
Koltansaamen õõttâ-verbijohdokset

Filosofian maisteri Anna Oldén 27.600 € 3. vuosi
Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset

MuM Riitta Paakki 27.600 €
1960-luvun Blue Note -aikakausi ja Wayne Shorterin Speak No Evil

Valtiotieteiden maisteri Pauli Pakarinen 27.600 € 2. vuosi
Johdon kannustinjärjestelmien synty Suomessa: tutkimus instituutioista ja toimijoista

Master of Fine Arts Pessi Parviainen 27.600 € 4. vuosi
Elävä muusikko: muutakin kuin ääntä! Äänin esiintyjä ekologisessa kompositiossa

Filosofian maisteri Rose-Marie Peake 27.600 € 2. vuosi
Making good Christians. The Daughters of Charity and moral management in seventeenth-century France

FT, dosentti Risto Pekka Pennanen 39.600 € kokenut 2. vuosi
Music, musicians, soundscape and colonial policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina, 1878-1918

Filosofian maisteri Tuomas Pernu 31.200 € post doc
Kausaaliset interaktiot hierarkisissa ontologioissa

FT Jenni Pettay 31.200 € post doc 2. vuosi
Perheen evoluutio: yhteistyö ja konflikti esiteollisessa ihmispopulaatiossa

Filosofian tohtori Päivi Maria Pihlaja 15.600 € post doc 3. vuosi
Valo ja voima - revontulitutkimus ja polaariretket 1800-luvulla Suomen suuriruhtinaskunnassa

Filosofian tohtori Irina Piippo 31.200 € post doc 2. vuosi
Normatiivistelma2013suus toiminnassa: kieli ja sen arvottava ulottuvuus (Normativity in action: language and its evaluative dimension)

FT, DI, tutkijatohtori Sari Piippo 31.200 € post doc 2. vuosi
Kestävä biotalous biojätehuollon ja biomassojen kaskadikäytön avulla

Diplomi-insinööri Hanna Poikonen 27.600 € 2. vuosi
Musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset vasteet aivoissa

PhD in Social Sciences Irina Poleshchuk 15.600 € post doc 2. vuosi
Temporality of justice in ethics: The ethical transformation of subjectivity in intersubjective relations with the other

FM Liisa Puhakka 27.600 € 4. vuosi
Lintumatkailu luonnonsuojelun tukena – bioakustiset menetelmät lippulaivalajien seurannassa

Valtiotieteiden tohtori Martti Puohiniemi 31.200 € post doc
The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Lotta Purkamo 27.600 € 2. vuosi
Suomen kallioperän ja suolaisten pohjavesien mikrobiekologia

FT Alexander Pustyakov 31.200 € post doc 2. vuosi
Marinmaan permiläisperäinen paikannimistö

Filosofian tohtori Veli-Matti Pynttäri 31.200 € post doc 2. vuosi
Esseet kriisissä. Kulttuurikriittinen essee 1900-luvun alusta nykypäivään

VTM Niko Pyrhönen 23.000 € 4. vuosi
Solitary solidarity? Welfare nationalism as a flexible moral resource in the Finnish public debate on immigration during the early 2000s

YTM Tiina Qvist 27.600 € 2. vuosi
Parisuhdeväkivallan sovittelu suomalaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelukäsittelyn piirissä

FD Viveca Rabb 31.200 € post doc 2. vuosi
Vasasvenskan: språkbruk och språkuppfattningar

Ph.D., professori Pauliina Raento 39.600 € kokenut
Hevonen Suomessa: yhteiskunta, kieli ja kulttuuri

TaM Minna Rainio 27.600 € 2. vuosi
Globalisaatiota käsittelevän taiteen eettiset ja poliittiset mahdollisuudet

Filosofian lisensiaatti, arkeologi Tanja Katariina Ratilainen 27.600 € 3. vuosi
The medieval brick building project of the Holy Cross church of Hattula – How, when and why?

Dosentti Katja Ritari 39.600 € kokenut
Pyhyyden sukupuolittuneet kuvaukset keskiajan Irlannissa

Filosofian maisteri, kirjailija Eeva-Kaisa Rohas 13.800 € 2. vuosi
Sylvia Plathille omistetun keskustelufoorumin tutkiminen diskurssianalyysin ja retoriikan tutkimuksen menetelmin

Dr. Jadranka Rota 39.600 € kokenut 2. vuosi
Historical biogeography and community phylogenetics of a group of herbivorous insects

FM Henna Rouhiainen 27.600 € 4. vuosi
Changing values of environmental education in Finnish development cooperation

FM Heta Rundgren 27.600 € 2. vuosi
Feminiinistä queeriin: sukupuoli ja subjektius feministisiä teemoja käsittelevässä nykyromaanissa

Filosofian maisteri Saija Maarit Saarni (o.s. Turunen) 27.600 € 3. vuosi
Ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilustokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen 2000 vuoden ajalta: missä määrin lustot heijastelevat lämpötilaa ja sadantaa?

Filosofian maisteri Aaro Anton Sahari 11.500 €
Valtio ja suurteollisuuden synty: Suomalaisen laivanrakennuksen kehitys yhteiskunnallisena hankkeena vuosina 1920-1965

Filosofian maisteri Samu Sarviaho 27.600 € 2. vuosi
Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa historiakäsityksissä

Professor Ullica Segerstrale 39.600 € kokenut
The rise of the cooperation paradigm

FM Sinikka Selin 27.600 € 3. vuosi
Mikä sinusta tulee isona? Nuorten työhön liittyvät tulevaisuuskuvat 1950–1970

Filosofian maisteri Päivi Anneli Seppälä 27.600 € 2. vuosi
What and why in historiography: How does historiographical reasoning work?

Filosofian tohtori Eeva Sippola 31.200 € post doc kieliohjelma
Kaukainen kieli - ulkosuomalaisten kieli-ideologioita Latinalaisessa Amerikassa

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Elina Sohlberg 27.600 €
Sisäympäristöjen ja kosteusvaurioituneiden rakennusmateriaalien mikrobiyhteisöt

FT Antu Sorainen 39.600 € kokenut
Testamentin tekeminen ja perintöjärjestelyt seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä Suomessa

Master of Science Junko Sugano 27.600 € 2. vuosi
Synergistic degradation of lignocellulose using multiple fungi

Fil. tri, venäläisen kirjallisuuden dosentti, äidinkielen opettaja Timo Suni 19.800 € kokenut 2. vuosi
Venäjän jäljet Ilmari Kiannon tuotannossa

Valtiotieteiden tohtori Anu Suoranta 31.200 € post doc
Työelämän satunnaistetut ja sääntelyn sopivuus

FT, dosentti Arno Survo 19.800 € kokenut 2. vuosi
Perinnemiljöö muutosten kohteena ja niiden lähtökohtana Pohjois-Venäjällä

Jatko-opiskelija Väinö Syrjälä 27.600 € kieliohjelma
Kielellinen tietoisuus ruotsinkielisessä Suomessa tänään – kielimaisemat ja kansandialektologia

Linguist, PhD Tamás Péter Szabó 31.200 € post doc kieliohjelma
Voices of diversity. A comparison of Finnish and Hungarian ideologies on the management of linguistic diversity and multilingualism

FT Jaakko Tahkokallio 18.200 € post doc 2. vuosi
Sallustiuksen historiateosten vastaanotto ja 1100-luvun renessanssi

Doctoral candidate Atsushi Takano 27.600 € 2. vuosi
Development of sustainable massive timber structure in a cold climate region: Learning from traditional vernacular buildings

FT Petri Tervo 31.200 € post doc 2. vuosi
Heterotopia as performance of the alliance between human and nonhuman

Tekniikan tohtori Emma Terämä 31.200 € post doc
Väestönmuutokset ja kestävä kulutus: kaupungistumisen vaikutus

Tohtorikoulutettava Teemu Toppinen 31.200 € post doc
Relational expressivism - Explaining normative thought and talk

Tohtoriopiskelija Liisa Tuomi 27.600 € 2. vuosi
Naispoplaulajan konstruoituminen fani- ja mediateksteissä

Valtiotieteiden maisteri Hanna Tuominen 27.600 €
Euroopan unionin rooli YK:n ihmisoikeusneuvostossa

Hallintotieteiden maisteri Johanna Tuomisaari 27.600 €
Luonto ja ekosysteemipalveluiden idea maankäytön suunnittelussa

Kuvataiteen maisteri Markus Tuormaa 27.600 € 2. vuosi
Osallinen maisemasuhde nykytaiteessa

Filosofian maisteri Laura Tuulia Tyysteri 27.600 € kieliohjelma 4. vuosi
Suomen kielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivistelma2013suus

Valtiotieteiden maisteri Ottoaleksi Tähkäpää 27.600 €
Miten maataloudesta tuli Itämeren suurin ympäristökuormittaja? Typpi- ja fosforilannoituksen ympäristöhistoria Suomessa 1945–1995

Filosofian tohtori Silva Uusi-Heikkilä 31.200 € post doc 2. vuosi
Kalastuksen aiheuttamat geneettiset muutokset, muutosten palautuvuus ja mekanismit

VTT Katja Uusihakala 31.200 € post doc
Lapset imperiaalisena sijoituksena: siirtomaa-aikaiseen Etelä-Rhodesiaan suuntautunut brittiläinen lapsisiirtolaisuus

Filosofian maisteri Risto Uusikoski 27.600 € 3. vuosi
The concept and cross-linguistic comparability of tense

Valtiotieteiden maisteri Juho Vesa 27.600 € 4. vuosi
Poliittisen päätöksenteon avoimuus ja julkinen keskustelu Suomessa

FM Matti Vihakas 13.800 € 2. vuosi
Uudet flavonoidijohdannaiset: kemiallinen karakterisointi ja biologinen aktiivistelma2013suus

FM, kääntäjä Ella Vihelmaa 27.600 € 3. vuosi
Miten toislajisten eläinten äänet välittyvät ihmiskieleen?

Filosofian maisteri Ella Viitaniemi 27.600 €
Kokemäen kivikirkon rakennusprosessi 1730-1786 ja poliittisen kulttuurin ja paikallisyhteisön muutokset

FM Elina Viljanen 13.800 €
The problem of modernity and tradition in the early Soviet Russian musical culture: The birth of Soviet musicology through the aesthetic theory of Boris Asafiev (1884-1949)

FT Riika Virtanen 15.600 € post doc 3. vuosi
Henkilöhahmot tiibetiläisessä kaunokirjallisuudessa

Valtiotieteiden maisteri Heikki Wilenius 27.600 €
Oikeuttaminen ja moraali Itä-Jaavan politiikassa

FT Helena Wirta 31.200 € post doc 3. vuosi
Arktisen ravintoverkon selvittäminen DNA-lajitunnisteilla

VTM Tuukka Ylä-Anttila 27.600 € 2. vuosi
Populismi ja muuttuvat poliittiset käytännöt

Tutkija Konstantin Zamyatin 31.200 € post doc
Can nationalism be imported? Internationalization of the ethnopolitical conflict in Russia’s Republic of Mari El in the mid-2000s

Project grants

FT, yliopistotutkija Jarkko Akkanen ja työryhmä 45.000 € jatkoapuraha
Kaivosteollisuuden vaikutuspiirissä olevien vesistöjen pohjasedimenttien riskinarviointi ja paikanpäällä tehtävä kunnostus

YTT, akatemiaprofessori Pertti Alasuutari ja työryhmä 68.900 €
Kansallisten politiikan mallien synkronisointi

PhD, Adjunct Professor Yagut Allahverdiyeva-Rinne ja työryhmä 76.000 € jatkoapuraha
Exploitation of the Finnish cyanobacterial culture collection for solar biofuel production

Dosentti, VTT, tutkija Anu-Hanna Anttila ja työryhmä 110.000 € jatkoapuraha
Voice and silence of class: A critique of recent conceptions. Uudenlainen luokkateoreettinen ehdotus koskien luokan ääntä ja hiljaisuutta 2000-luvun Suomessa

FT, tutkija Anni Arponen 60.000 € jatkoapuraha
Maatalousluonnon monimuotoisuuden suojelun keinojen kehittäminen

Professori Laura Assmuth ja työryhmä 117.150 € jatkoapuraha
Families on the move across borders: Children's perspectives on migration in Europe (Rajojen yli liikkuvat perheet: lasten näkökulmia muuttoliikkeeseen Euroopassa)

Ph.D., Senior researcher David Brus ja työryhmä 70.700 €
Aerosol-cloud interactions and their impact on arctic climate

Docent, university lecturer Ulrika Candolin ja työryhmä 48.335 € jatkoapuraha
Eutrophication of the Baltic Sea: regulation of the littoral ecosystem by a keystone species

FT, professori Alfred Colpaert ja työryhmä 67.000 € jatkoapuraha
Oral histories, places of memories and local identities in the Caprivi Region, Namibia

CROSSLING / Itä-Suomen yliopisto 65.550 € kieliohjelma jatkoapuraha
CROSSLING – Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä

FT, dos (eläkkeellä) Pirkko Forsman Svensson ja työryhmä 4.600 € kieliohjelma jatkoapuraha
Virtuaalinen vanha kirjasuomi (Vvks): 1700-luvun kirjasuomi kaikkien ulottuville

Fudan Nordic Centren suomalaiset jäsenyliopistot 129.600 € jatkoapuraha
Fudanin yliopiston Nordic Centren tutkijastipendit

FT, dosentti Kimmo Granqvist ja työryhmä 91.345 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen murteet -dokumentointiprojekti

FT, dos. Heidi Grönstrand ja työryhmä 405.600 € kieliohjelma
Kirjallisuuden monikielisyys nyky-Suomessa

FT Panu Halme ja työryhmä 50.000 € jatkoapuraha
Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kulttuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmista

MD, Phd, Professor Lennart Hardell 70.000 €
Risk factors for brain tumours, especially glioma, meningioma and acoustic neuroma – especially regarding wireless phones and including environmental agents

FT, dosentti Janne Harjula ja työryhmä 57.400 €
Keskiajan sarastaessa: Turun Koroisten 1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kulttuuri Suomessa

VTT, sosiologian dosentti Ilpo Helén ja työryhmä 219.950 €
Kehojen todisteet – Asiakirjojen, kertomusten ja bioteknologian keskinäisvaikutukset maahanmuuton valvonnassa

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 282.000 €
Taiteellinen post doc -ohjelma ja tutkijapaikat taiteen tohtoreille Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin (2014–2016)

PsT, dosentti Taina Hintsa ja työryhmä 44.390 € jatkoapuraha
Opettajien työhyvinvointi ja vuorovaikutustaidot yhteiskunnallisen muutoksen paineessa -tutkimushanke

FT, dosentti Katariina Holma ja työryhmä 67.545 € jatkoapuraha
Kohti uutta kansalaisuuskasvatusta: kasvatusfilosofinen näkökulma kansalaisuuskasvatuksen teorioiden arviointiin ja kehittelyyn

Dosentti Mikko Huhtamies ja työryhmä 75.300 €
Help or business? Shipwrecks and salvage companies in the 18th century Gulf of Finland as early modern entrepreneurship

VTT, professori Inga Jasinskaja-Lahti ja työryhmä 2.060 € jatkoapuraha
MIRIPS-FI project – From results to practice. MIRIPS-Fi -hankkeen sekä sen kansainvälisten vertailuhankkeiden keskeisten tulosten esittely

Juminkeko-säätiö 10.000 € jatkoapuraha
Laulu inhimillisen kommunikaation muotona -seminaarisarjan järjestäminen

Dosentti, filosofian tohtori Kari Kallioniemi ja työryhmä 51.040 €
Thatcherism, popular culture and the 1980s

Professori Sanna Karkulehto ja työryhmä 51.100 € jatkoapuraha
Seksuaalisen vallan, hyväksikäytön ja väkivallan esitykset nykykulttuurissa

Professori Marja Keränen ja työryhmä 70.000 € jatkoapuraha
Osallistumisen politiikat ja demokraattinen legitimaatio Euroopan unionissa

Dosentti Tarmo Ketola ja työryhmä 29.000 € jatkoapuraha
Constraints of evolutionary adaptation to the climate change

Kotimaisten kielten keskus 49.500 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomen murteiden sanakirjan toimitustyö

Kotimaisten kielten keskus 990.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Vanhan kirjasuomen sanakirjan 3. osan loppuunsaattaminen ja sanakirjan toimitustyön jatkaminen O-kirjaimesta eteenpäin (2014–2018)

Kuurojen Liitto ry 149.888 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomalaisten viittomakielten korpus- ja kansalaissanakirjahanke

FT, dosentti Aleksi Lehikoinen ja työryhmä 61.320 € jatkoapuraha
Ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen kannankehitykseen, levinneisyysalueisiin ja suojelutilanteeseen

FT Alina Leminen ja työryhmä 83.200 € kieliohjelma
Sanat kielellisissä verkostoissa

Tutkimusjohtaja Krister Lindén ja työryhmä 73.635 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet

FT John Loehr 5.000 €
Nordic Evolutionary Psychology Meeting

Dosentti, tutkija Jorma Luutonen ja työryhmä 16.794 € kieliohjelma jatkoapuraha
Marin kielen sanaston kehitys 1920- ja 1930-luvuilla

Lyydiläinen Seura ry 32.085 € kieliohjelma jatkoapuraha
Kuujärven lyydin murresanakirja ja lyydin verkkosanakirja

PI, VTT, tutkijatohtori Mianna Meskus 21.200 € jatkoapuraha
Monikykyinen tiede. Elämän luominen, avustaminen ja pidentäminen kantasolujen avulla

Professori Matti Miestamo ja työryhmä 134.394 € kieliohjelma
Koltansaamen dokumentaatiohanke

Dosentti, intendentti Marko Mutanen ja työryhmä 70.000 € jatkoapuraha
Yhteissuomalainen FinBOL–hanke: DNA-viivakoodit Suomen eläimille, sienille ja kasveille

YTT, visuaalisen journalismin professori Anssi Männistö ja työryhmä 34.275 €
Journalistinen dokumenttiteatteri taiteellisen ja yhteiskunnallisen kohtaamispaikkana

Professori Mikko Mönkkönen ja työryhmä 60.000 €
Ristiriidat ja yhteisvaikutukset metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden välillä

Dosentti, VTT, DPhil Lena Näre ja työryhmä 60.755 €
Maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistyminen. Toimintamahdollisuuksien tunnustaminen ja kuulumisen rajat

FT Jari Okkonen ja työryhmä 102.795 €
Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä. Sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa

Sosiologian dosentti Atte Oksanen ja työryhmä 72.250 € jatkoapuraha
Hate communities: A cross-national comparison

Dosentti, filosofian tohtori Pia Olsson ja työryhmä 70.450 €
Rajanvetojen kulttuuriperintö. Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina

Professori Tiina Onikki-Rantajääskö ja työryhmä 52.250 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomen kognitiivistelma2013sta kielioppia sukukielten kehyksessä

Professori Anneli Pajunen ja työryhmä 91.300 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomen kielen myöhempi hallinta: kouluikäiset ja nuoret aikuiset

YTT Hannele Palukka ja työryhmä 125.500 € jatkoapuraha
Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään

Professori Petteri Pietikäinen ja työryhmä 62.540 €
Mielenterveys, lääketiede ja sosiaalinen insinööritaito 1900-luvun Suomessa

VTT, dosentti, akatemiatutkija Semi Purhonen ja työryhmä 56.005 € jatkoapuraha
Kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos: vuosia 1960–2010 käsittelevä vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaisesta maasta

HTT, tutkijatohtori Harri Raisio ja työryhmä 62.595 € jatkoapuraha
Eutanasia yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa. Metadeliberaatiota oikeudesta hyväksyä tai kieltää avustettu kuolema Suomessa

Dr. Andrew Rath ja työryhmä 13.600 € jatkoapuraha
More than a Crimean War: Primary source evidence and Finland’s wartime experiences

Professori Kimmo Rentola ja työryhmä 41.500 € jatkoapuraha
Eurooppa, Turkki ja Lähi-itä. Euroopan ja EU:n vaikutus Turkin modernisoitumiseen ja demokratisoitumiseen sekä Turkin vaikutus tältä pohjalta Lähi-idässä

Filosofian tohtori Jack Rueter ja työryhmä 178.038 € kieliohjelma jatkoapuraha
Avointa kieliteknologiaa uralilaisille vähemmistökielille

FT, prof. Janne Saarikivi ja työryhmä 61.180 € kieliohjelma
Periytyminen ja lainautuminen uralilaisten kielten historiassa. Suomalais-ugrilaisen etymologian päivitys uudelle vuosituhannelle

FT Petri Saarikoski ja työryhmä 38.200 € jatkoapuraha
Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö

FT, Akatemiatutkija Marjo Saastamoinen ja työryhmä 54.000 € jatkoapuraha
Ekologisten ja epigeneettisten tekijöiden vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaatioissa

VTT, dosentti, apulaisprofessori Suvi Salmenniemi 116.450 €
The puzzle of the psyche: Therapeutic knowledge and selfhood in a comparative perspective (Mielen arvoitus: Vertaileva tutkimus terapeuttisesta tiedosta ja minuudesta)

FT Janne-Tuomas Seppänen 60.000 €
Suurriistan polut – verkostoanalyysi hirven ja muiden nisäkkäiden liike-ekologiasta muuttuvassa ympäristössä

VTT, dosentti Tiina Silvasti ja työryhmä 103.575 €
Tulevaisuuden ruokaturva Suomessa – ruokajärjestelmän haavoittuvuuden analyysi (Future food security in Finland - Identifying and analyzing the vulnerabilities of the Finnish food system)

Professor of Russian History and Politics Jeremy Smith 13.242 €
From post-Soviet to Eurasian: reconfiguring Borders and Space

Professori André Sourander ja työryhmä 78.135 €
FinnCrime: Rikollisuuden esiintyvyys ja riskitekijät Suomessa vuonna 1981 syntyneillä naisilla ja miehillä

PhD Christina Stadlbauer 33.400 € jatkoapuraha
Melliferopolis – Honeybees in urban environments

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 36.800 € jatkoapuraha
Codices Fennici – Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitusten tutkimus- ja digitointihanke

FT Outi Vesakoski ja työryhmä 289.069 € kieliohjelma
SUMURAsyyni: suomen murteiden, lähisukukielten ja uralilaisten kielten muutosprosessien monitieteinen metsästys

Yliopistonlehtori, FT, dosentti Susanna Välimäki ja työryhmä 73.180 €
Suomalainen nykymusiikki 2000-luvulla: taidemusiikin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys postmodernissa maailmassa

Kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori Jan Kenneth Weckman ja työryhmä 94.800 €
Taiteellisen tutkimuksen laboratorion perustaminen ja toiminnan aloittaminen viidellä teemaseminaarilla

Tutkijatohtori Tuomas Ylä-Anttila ja työryhmä 229.250 €
Vertaileva tutkimus ilmastonmuutoksen politiikkaverkostoista Suomessa


Grants for writing and translating non-fiction and for popularizing research

FT Eija Aho ja työryhmä 20.700 € kieliohjelma
Fonetiikan oppikirja pitkälle edenneille suomi toisena kielenä -oppijoille ja s2-opettajille

FK, FT h.c. Samuli Aikio 13.800 € kieliohjelma jatkoapuraha
Saamelainen paikannimikirja pohjoissaameksi

FT, dosentti Pauli Brattico 15.600 €
Kielellisiä vaikeuksia ja kielen häiriöitä käsittelevä yleistajuinen tietokirja

Filosofian maisteri Natalia Deviatkina 4.600 € kieliohjelma jatkoapuraha
Erityisesti suomalaisille tarkoitettu ersän kielen oppikirja

Dosentti Kai Eriksson ja työryhmä 10.200 €
Verkostot yhteiskuntatieteessä

Eurooppalaisen filosofian seura ry. 17.000 €
Filosofian keskeisiä termejä käsittelevien suomenkielisten ensyklopedia-artikkeleiden kirjoittaminen ja toimittaminen

FT, etnologian dosentti Outi Fingerroos ja työryhmä 6.262 € jatkoapuraha
Guadalupen ihme, tieteen ja taiteen risteyskohdassa toteutettava etnografinen kirja

Finnish Yearbook of Population Research 7.700 €
Väestöntutkimuksen vuosikirjan 1946–1999 numeroiden digitointi ja vuosikirjan siirtäminen Open Journal Systems -julkaisupohjalle

Koulutuspäällikkö Ritva Hyttinen ja työryhmä 33.900 €
UTELE – Uusia tapoja esittää tutkimustuloksia

Into Kustannus 55.200 €
Tietokirjapäivät 2014: Ohjelmallisten tietokirjatapahtumien järjestäminen useissa eri kaupungeissa tieteen yleistajuistamiseksi ja tietokirjallisuuden tuomiseksi näkyvästi esiin

Luokanopettaja Antti Jauhiainen ja työryhmä 9.800 €
Taloustieteilijä Robin Hahnelin kirjan Osallisuustalouden aakkoset kääntäminen ja julkaiseminen

Kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta ja työryhmä 32.600 €
Kasvutaloudelle vaihtoehtoisia talous- ja hyvinvointimalleja käsittelevä tietokirja

Tekniikan ylioppilas Markus Kaila ja työryhmä 50.000 €
Debatti – pintaa syvemmältä. Verkkolehti, jossa tutkijat kommentoivat uutisia ja ajankohtaisia ilmiöitä oman tieteenalansa näkökulmasta

PhD Tapio Kanninen 98.575 €
Ilmastonmuutoksen merkityksen konkretisointi: Crisis of Global Sustainability -teoksen suomentaminen, visualisointi ja portaalin luominen vaikuttamiseen, vuoropuheluun ja kokemukselliseen oppimiseen

Toimittaja Ilkka Karisto 6.900 €
Rikos Suomessa 2014. Tutkivan journalismin keinoja hyödyntävä laaja artikkeli, joka julkaistaan Long Play -verkkojulkaisussa

FT Anu Karjalainen ja työryhmä 16.600 € kieliohjelma
Monikielinen perheemme - Our Multilingual Family. Kaksikielinen yleistajuinen opas monikielisille perheille Suomessa ja ulkomailla

Opiskelija Eeva Kemppainen 15.000 €
Kuilut umpeen. Maantieteellisen tutkimuksen yleistajuistaminen ja globaalikasvatushankkeen opetuskokemuksien jakaminen

Lehtori Petri Keto-Tokoi ja työryhmä 12.000 €
Suomalainen aarniometsä -tietokirjan englanninkielisen laitoksen toimittaminen

FM Hanna Kietäväinen-Sirén 27.600 €
Tietokirja Rahvaan rakkaus: suomalaisen rakkauden historiaa

Filosofian maisteri Miia Koivu 4.600 €
Swahilin kielen oppikirjan viimeistely

VTM Tomi Kokkonen 13.800 €
Moraalin evoluutiota filosofisesta näkökulmasta käsittelevä tietokirja

VTT Seppo Lallukka ja työryhmä 4.320 € kieliohjelma
Udmurttien ja marien arki ja juhlat Uno Harvan matkakirjeiden valossa. Kommentoidun venäjänkielisen käännöksen ja alkuperäistekstien julkaiseminen

Kääntäjä Ulla Lempinen 10.400 €
Alan Weismanin teoksen Countdown suomentaminen

Filosofian maisteri Joonas Maristo 23.450 €
Tietokirja Nykyajan islamit – katsauksia moninaisuuteen

Valtiotieteiden maisteri, vapaa kirjoittaja Tamas Matekovits 13.800 €
Kiven ja raudan ympyrän laulajat – laaja kulttuurihistoriallinen esseeromaani helsinkiläisistä toisinajattelijoista ja kivikaupungin kahleista

FT, dosentti, tutkija Päivi Mehtonen 15.600 €
Sisäisyys ja seikkailu. Pohjanmaan mystiikan kirjallisuus

Toimittaja Hanna Nikkanen ja työryhmä 18.400 €
Aidsin suomalainen historia

Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry 5.500 €
Yleissivistävän ja tieteellisen lehden kehitystyö

Pop-Tiede ry – Pop-Vetenskap rf. 40.000 €
Pop-Tiede: tiedettä kouluihin draaman keinoin

FM Raisa Porrasmaa 10.350 €
Nojatuolimatka Japanin historiaan

Professori Heta Pyrhönen 3.000 €
Jane Austen – aikalaisemme

FM, tutkija Miika Pölkki 13.800 € jatkoapuraha
Japanin kirjallisuus -tietokirja

VTM Milja Saari 18.200 €
Samapalkkaisuus – neuvoteltu ihmisoikeus. Väitöskirjan tutkimustulokset esittelevä teos ja samapalkkaisuuden edistämisen käytännön työkalu

FT, professori Anneli Sarhimaa 27.650 € kieliohjelma
Karjalankielisiä suomalaisia käsittelevä tietokirja

VTM Niklas Saxen ja työryhmä 24.150 €
Tietokirja suomalaisista somaleista

Toimittaja Riku Siivonen 29.600 €
Suomi – näin se oikeasti toimii. Tarinallinen kuvaus suomalaisen yhteiskunnan instituutioiden ja toiminnallisuuksien historiasta ja toimintalogiikasta

Filosofian maisteri Jonas Sivelä 13.800 €
Kaiken takana on salaliitto – tai ainakin hyvä tarina. Tietokirja salaliittoteorioista kulttuurintutkimuksen näkökulmasta

Valtiotieteen maisteri Mikael Sjövall 13.800 €
Reportaasikirja vironruotsalaisesta kulttuurista ja sen ilmenemismuodoista Virossa tänään

Valtiotieteiden tohtori Timo Soikkanen ja työryhmä 3.450 € jatkoapuraha
Valoa mielettömyyden keskellä. Sotainvalidivankien vaihto-operaatio Torniossa ja Haaparannassa vuosina 1915–1918

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura 4.120 €
Eloren internetsivujen uudistaminen

Suomen rauhantutkimusyhdistys ry 2.000 € jatkoapuraha
Kosmopoliksen verkkojulkaisemisen tukeminen

Taidehistorian seura – Föreningen för Konsthistoria ry 3.000 € jatkoapuraha
Taidehistorian seuran perustaman TAHITI-verkkolehden julkaiseminen

Filosofian maisteri Anna Tuomikoski 9.200 €
Maurizio Lazzaraton teoksen La fabrique de l'homme endetté : Essai sur la condition néolibérale suomentaminen

Turun ammattikorkeakoulu 40.000 €
Sähköherkkyys elinympäristössämme -hanke

Tutkijaliitto ry 5.000 €
Eurooppa liikkeessä: Euroopan kriisiä ja poliittista tulevaisuutta koskeva seminaari sekä Tiede&Edistys -lehden erikoisnumero

Toimittaja Johanna Vehkoo 17.622 €
Hylätyt paikat – reportaasikirja autioista kaupungeista, unohdetuista kaivoksista, hylätyistä rakennuksista ja niiden kulttuurisesta merkityksestä

Filosofian kandidaatti Marjo Vilkko 9.200 € kieliohjelma
Suomi on ruotsalainen – kirja Ruotsin vaikutuksesta Suomeen kautta aikojen

FM Johanna Virkkula 40.350 € kieliohjelma
Bosnian, kroaatin, montenegron ja serbian kielioppi

Viron soveltavan kielitieteen yhdistys 2.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Tieteellisen aikakauslehden Lähivõrdlusi. Lähivertailuja kotisivujen kehittäminen

Filosofian tohtori Silja Vuorikuru 15.600 €
Aino Kallaksen elämäkerta

Dosentti, ympäristötieteen lehtori Timo Vuorisalo ja työryhmä 4.500 €
Saimaannorppa organisaatioiden ja ihmisen luontosuhteen tulkkina -kirjan julkaiseminen

Yhteiskuntapolitiikka-lehti / THL 8.400 €
Yhteiskuntapolitiikka-lehden verkkopalvelun kehityshanke: Hyvinvointitutkimuksen tietotoimisto

Ympäristötiedon foorumi 76.000 €
Ympäristötiedon foorumin toiminta: tutkimustiedon saattaminen poliittisille päättäjille (2014–2016)

Grants for arts and culture and other grants

Valokuvaaja Vesa Aaltonen 10.000 €
Kakolanmäen aluetta, arkkitehtuuria ja historiaa käsittelevän valokuvateoksen toteuttaminen

Sirkusartisti Elice Johanna Abonce Muhonen ja työryhmä 12.000 €
Mad In Finland -sirkuselokuva

Agency North Oy 11.500 € jatkoapuraha
Kotimaisten nykynäytelmien kolmivuotinen käännöshanke

Kuvataiteilija Heini Aho 13.800 €
Installaatioiden rakentamiseen ja näyttelyiden järjestämiseen, teemoina ihmisen ja tilan suhde sekä huonekalun ja huoneen merkitys ihmisolemuksen muokkaajina

Aino Acktén huvilan ystävät ry. 25.000 € jatkoapuraha
Aino Acktén kamarifestivaalin toteuttaminen vuonna 2014

Teatteri- ja tanssitaiteilija Akseli Aittomäki ja työryhmä 4.600 €
Praxes itinérantes -esityssarjan toinen ja kolmas osa

Animaation apupyörä ry 10.000 €
Huvipuisto-animaatiotaidenäyttely

Arkkitehtuurimuseo 15.000 €
Jälleenrakennus -teoksen tuottaminen Shenzhenin & Venetsian arkkitehtuuribiennaaleihin

Association WHS ry 30.000 €
Swan of Tuonela - nykysirkusta ja tanssia yhdistelevän kansainvälisen teoksen valmistaminen

Musiikin maisteri Johanna Autio ja työryhmä 16.400 €
Zoo-esityksen valmistaminen

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), HTM Riikka Maaria Bado ja työryhmä 17.000 €
Länsiafrikkalaisten puuvillanviljelijöiden ja suomalaisen puuvillatuotteiden kuluttajan kohtaamista dokumentoivan näyttämöteoksen valmistus

Baltic Circle festivaali / Q-teatteri ry 36.800 €
Suomen Taidepoliittinen Tapahtuma: symposiumi, esityssarja ja käsikirja

MA, artist, cultural worker Erich Berger ja työryhmä 10.000 €
Inheritance -family jewellery artefacts with traces of radionuclide which render them unwearable. To bring the irrationality we treat our environment into an intimate and comprehensible context

Catalysti Association of Transcultural Artists 10.000 €
Catalysti: events that offer information and networks for transcultural artists in Finland

Cinema Events Finland ry 8.000 €
Suomalaista lyhytelokuvataidetta maailmalle

Cineparadiso 7.200 €
Hietaranta -Tempus fugit -dokumenttielokuvan valmiiksi saattaminen

Tanssitaiteilja Giorgio Convertito ja työryhmä 13.800 €
Helsinki Meeting Point -tapahtumasarjan järjestäminen vuonna 2014

TeM, näyttelijä Noora Dadu ja työryhmä 10.000 €
Estella ja Sofia kolme. Trilogian viimeinen osa, joka ehkä ratkaisee kaiken

defunensemblen kannatusyhdistys ry 20.000 € jatkoapuraha
defunensemblen kansainvälinen toiminta 2014

FM Julia Donner 20.700 €
Suomen Arkkitehtuurimuseossa vuonna 2015 järjestettävän Puutarha ja arkkitehtuuri -näyttelyn käsikirjoittamiseen ja valokuvaamiseen.

Eskus - Esitystaiteen keskus ry 18.500 €
Esitystaidekokonaisuus Urban species – Helsinki Expedition

Fyysillisen aikalaistaiteen ystävät ry 15.000 € jatkoapuraha
Walkapolis-kaupunkikävelykonseptin suunnittelu ja toteutus 2013-2015: jatkohakemus vuoden 2014 työskentelyyn

Taiteen maisteri Linda Granfors ja työryhmä 2.700 €
Näyttely Turussa Galleria Titanikissa tammikuussa 2014 yhdessä Aura Hakurin kanssa

Kuvataiteilija TeM, TaM Terike Haapoja ja työryhmä 25.450 € jatkoapuraha
Kulttuurihistoriaa toisten lajien silmin tarkastelevan Toisten Historia -projektin vuoden 2014 taiteellisiin produktioihin

Klovnerian maisteri Janna Haavisto 5.150 €
Yhteistyö taidetalo Zico Housen kanssa Beirutissa

Sarjakuvataiteilija Matti Hagelberg 27.600 € jatkoapuraha
Läskimooses-sarjakuvalehti

Taiteen maisteri MA Bo Haglund 19.000 €
Metsä-installaatioprojektin toteuttamiseen

Taiteilija Katriina Haikala 14.000 € jatkoapuraha
Tärähtäneet ämmät: Monokini 2.0 - who says you need two? Yhteisötaitaiteellinen projekti, jossa otetaan kantaa kulttuurimme normatiivistelma2013seen kauneusihanteeseen

Kuvataiteen maisteri Aura Hakuri ja työryhmä 3.000 €
Unikuvia-projektin näyttely Taidesalongissa

Kuvataiteilija, kuvataiteen maisteri Anu Halmesmaa 6.000 €
Made in Mymind -sarjaan kuuluvat näyttelyt ja työpajat Turussa ja Tampereella

Teatteritaiteen maisteri Minna Susanna Harjuniemi 6.900 €
Jobin (päivä)kirjan puuttuvat kymenlaaksolaiset sivut (työnimi) -esityksen kirjoittaminen

FM, taiteen ylioppilas Juhani Haukka ja työryhmä 10.850 €
Kadonnut sävel -elokuvanäytelmän toteuttamiseen

Fil. yo. Olli Heikkonen 20.700 €
Neljännen runokokoelman kirjoittaminen

HIAP ry 40.000 €
FRONTIERS IN RETREAT Multidisciplinary approaches to ecology in contemporary art. Viisivuotinen EU-hanke

Tanssitaiteen maisteri Maija Hoisko ja työryhmä 20.000 €
Kehollisen näyttämöesseen Maanantaikerho valmistaminen

Writer, sound artist Dirk Huelstrunk ja työryhmä 13.400 €
A pile of frames. Sound Poetry Dance Project

Teatteritaiteen maisteri, Master of Fine Arts Otso Huopaniemi ja työryhmä 49.450 € jatkoapuraha
Monikielisen love.abz-esityksen jatkokehittäminen sekä työskentely- ja produktiokustannukset

Kirjailija Ville Hytönen 27.600 €
Romaanin Ukko Thiesin oikeudenkäynti kirjoittaminen

Koreografi-tanssija-esiintyjä Mikko Hyvönen ja työryhmä 4.600 €
Entertainments - versions esitysten toteuttaminen Zodiak - Uuden tanssin keskuksen näyttämölle huhtikuussa 2014 sekä jatkotyöskentely syksyllä 2014

FM Tuire Hänninen ja työryhmä 12.000 €
Vapriikissa toteutettujen palveluiden vienti Kiinan Xi ´aniin

Toimittaja, kriitikko, tietokirjailija Ville Hänninen ja työryhmä 11.500 € jatkoapuraha
Nuorten taiteilijoiden Tarinoita takomassa -hankkeen näyttelyjen suunnitteluun ja toteutukseen Luzernin Fumettossa vuonna 2014

Valokuvaaja Ismo Hölttö 6.000 €
Ismo Höltön retrospektiivistelma2013nen valokuvanäyttely Ateneumin taidemuseossa

Musiikin maisteri Kari Ikonen 20.700 €
Soolopiano- ja sooloMoog-ohjelmiston säveltäminen ja harjoittelu konsertteja ja levytystä varten

Taiteen maisteri Kaisa Illukka 4.025 €
Ympäristöaktivismia ja esitystaidetta yhdistävä projekti sekä käännöstyö

Musiikin maisteri Minni Ilmonen ja työryhmä 30.000 € kieliohjelma
Monikielinen Nidone -hanke

Maatalous-metsätieteiden tohtori Eija Juurola ja työryhmä 35.000 € jatkoapuraha
Uusia näkökulmia metsien ja ilmakehän vuorovaikutustutkimukseen

Valokuvataiteilija Martti Jämsä 20.000 €
Valokuvataiteellinen työskentely analogisilla välineillä ja materiaaleilla

Graafinen suunnittelija, valokuvaaja Juho Jäppinen ja työryhmä 9.000 €
Laadukasta kansainvälistä nykytaidetta Suomeen ja suomalaista nykytaidetta maailmalle – Äkkigallerian vuosi 2014.

Kirjailija Silja Järventausta 27.600 €
Fiktiivistelma2013sen tietokirjan kirjoittaminen aikuisille

Jättömaa ry 20.000 €
Jättömaa-festivaalin järjestämiseen Kouvolassa 2014

Master of Arts Kira Jääskeläinen 2.000 € jatkoapuraha
Pohjankävijän päiväkirjasta -dokumenttielokuvaan liittyvään tutkimus- ja ennakkokuvausmatka

MuT Maari Kallberg ja työryhmä 19.200 € jatkoapuraha
Seurasaari Soi! 2014–2015 (2014)

Tanssija-koreografi Mikko Kallinen ja työryhmä 7.800 €
REVERSE
Musiikin maisteri Hanna Kangasniemi ja työryhmä 6.900 €
Bravade-nokkahuilukvartetti: Poikkitaiteellisen Reflections of the past and present -teoksen työstäminen

Kansalliskirjasto 650.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Kansalliskirjaston Sukukielten digitointiprojektin jatkohanke (2014–2016)

Kansanmusiikki-instituutti ry 22.000 €
Pieni kansanlaulu - taiteellinen lähestyminen kansanlaulun estetiikkaan, merkityksiin ja käyttöyhteyksiin

FL, kriitikko Mervi Kantokorpi 10.350 €
Nykyrunoudesta ja kokeellisesta proosasta kirjoittaminen

Kuvittaja Ilja Karsikas ja työryhmä 6.500 €
Tyttö ja karhu: Ihmisen ja luonnon suhdetta käsittelevä lapsille suunnattu teoskokonaisuus

Musiikin maisteri Mia Kasper ja työryhmä 6.900 €
Kaikuvat kalliot -konserttisarjan toteutus

Taiteen maisteri Päivi Kettunen 2.300 €
Kuvausmetodin suunnittelu

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry 25.000 €
Kulttuurilehti Särön teemavuoden toteuttaminen: Tieteen ja taiteen missio

Teatteritaiteen maisteri Emilia Kokko ja työryhmä 18.000 €
Nykyteatteriesityksen STYROX-sankari valmistaminen

Tam Aapo Korkeaoja ja työryhmä 16.100 €
Käsitekesä-näyttelyn järjestäminen

Kristallisilmä Oy 16.000 €
Kaiken jälkeen - Pekka Sassin kokeellisen taide-elokuvan ja projisointi-installaation tuotantokustannusten kattaminen sekä taiteellis-tekninen toteuttaminen

Master of Fine Arts Karolina Kucia 19.000 €
Artistic work on Parasitic Project

Kuvataiteen maisteri Iiris-Lilja Kuosmanen ja työryhmä 4.200 €
Kuuden kuvataiteilijan yhteisnäyttely Forum Box -galleriassa

Teatteritaiteen maisteri, toimittaja Susanna Kuparinen 40.000 € jatkoapuraha
Dokumenttiteatterin työpajatoiminta ja teatteriesitys

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry 10.000 €
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko 2014

Kutikuti ry. 10.000 €
Uuden suomalaisen sarjakuvan kansainvälistä vientiä vahvistavan agentuurin perustaminen

Lapin Nukketeatteriyhdistys ry 5.000 €
7 Sooloa! -nukketeatterifestivaali syksyllä 2014 Rovaniemellä

MA Leevi Lehtinen ja työryhmä 5.000 €
Kuolemansyntejä -animaatioinstallaationäyttely Berliinissä ja Oulussa

Lens Politica ry 10.000 € jatkoapuraha
Yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaalin Lens Politica 2014

FM, sarjakuvataiteilija Mika Lietzen 9.200 €
Sarjakuvakertomusten 1986 ja 23 toteuttaminen

Käsikirjoittaja, ohjaaja, kuvaaja Sini Liimatainen ja työryhmä 9.200 €
Nuket-dokumenttielokuva

Lilla Villanin ystävät ry 40.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Kaksikielisen kulttuuritalon kehittäminen

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Niina Lindroos ja työryhmä 4.025 €
Agony of Emma Eckstein -paperiteatteriesitys

Kirjailija, FM Laura Lindstedt 23.000 € jatkoapuraha
Oneiron-romaanikäsikirjoituksen loppuunsaattaminen

Jazzmusiikin maisteri Olavi Louhivuori 13.800 €
Rumpusoololevy ja sävellystyö Oddarrang-yhtyeelle

Kuvataiteen maisteri Maija Luutonen 9.200 €
Yksityisnäyttely, joka muodostaa maalauksista ja niiden katseluun tarkoitetuista välineistä koostuva kokonaisuuden

Lyhty ry 4.000 € jatkoapuraha
Kehitysvammaisten Marginaaliklubin toiminnan jatkaminen vuonna 2014

Kuvataitelija, nukenrakentaja Heini Maaranen ja työryhmä 24.500 €
Einsteinin unet - otteita ajasta. Nukketeatteriesitys aikuisille

Maaseudun Sivistysliitto ry 109.500 € jatkoapuraha
Ympäristösivistyksen hankekokonaisuus. Hankejakson II Paikan tuntu - paikan identiteetti käynnistäminen ja toteutus vuonna 2014

MAD Tanssimaisterit ry 26.975 € jatkoapuraha
Loikka-festivaali ja suomalaisen tanssielokuvan kehittämishanke vuonna 2014

Nukketeatteritaiteilija Antti-Juhani Manninen 8.000 €
Esitysteos ABOUT ALL RIGHT

Runoilija Satu Manninen 13.800 €
Viidennen runokokoelman kirjoittaminen

Säveltäjä, muusikko Roni Martin ja työryhmä 15.000 €
KILL CARMEN -teoksen musiikin toteuttaminen

Mehiläispesä ry / Galleria Huuto 20.000 € jatkoapuraha
Taiteilijoiden uuden toimintatilan vakiinnuttaminen 2014

Taiteilija Iivi Meltaus 6.900 €
Looking for a sculptor or a sense of beauty – tanssiteos, jota ei pitänyt olla

Kuvataiteilija (MFA) Arttu Merimaa 20.000 €
Kuoppakaupunkiprojekti

Taiteilija Kimmo Modig 23.000 €
Taiteellinen työskentely, kuratointi ja esitysten valmistaminen vuonna 2014

Taiteen maisteri Soile Mottisenkangas ja työryhmä 7.000 € kieliohjelma
Paatitampun soopa- dokumenttielokuvan esituotanto. Vanhan finglish-kielen taltiointi dokumenttielokuvaksi; taustatutkimus ja käsikirjoitus

Muotoilija, näyttämöpukujen valmistaja Anne Mustarastas 4.000 €
Helsinki Dresses - Helsingin kauneimmat rakennukset pukuina

Mustarinda-seura ry 30.000 € jatkoapuraha
Mustarinda Off the Grid - Energiaomavarainen taidekeskus

MUU ry 35.000 €
Performanssitaiteen festivaali AMORPH!14: performanssi julkisen taiteen teoksena, yhteisöllisesti toteutettuna (4.7.-7.9.2014)

Myllyteatteri-yhdistys ry 30.000 €
Myllyteatterin uuden kantaesityksen Nälkäinen luokka tuotanto

Kirjailija Esa Mäkijärvi 13.800 €
Joki-runoteoksen ja Vieraita-romaanin kirjoittaminen

Sirkustaiteilija Sakari Männistö ja työryhmä 23.775 €
Nouse luontoni lovesta - etnofuturistinen tutkielma kielen ja kommunikaation lahoamisesta toteutettuna nykysirkuksen keinoin

Kuvataiteilija (AMK) Erkki Nampajärvi 4.500 €
Näyttely Galleria Katariinassa

Tanssitaiteen maisteri Vera Nevanlinna ja työryhmä 10.000 €
Tanssiteoksen Kohta toteuttaminen

New Performance Turku ry 25.700 € jatkoapuraha
New Performance Turku -performanssi- ja esitystaiteen festivaali Turussa 2014

Tanssitaiteilija Jaakko Nieminen ja työryhmä 11.500 €
Teoksen Anthem tuottaminen

Tanssija Kaisa Nieminen ja työryhmä 10.000 €
Nordic Soul -festivaali - Ladies Edition

Taiteen maisteri Pekka Niittyvirta 5.600 €
Monsters, Dark Mills and Angels -näyttelyn järjestäminen Muu-galleriassa

Koreografian maisteri Samuli Nordberg ja työryhmä 9.200 €
Project K -hanke

Kuvataiteen maisteri Suvi Nurmi ja työryhmä 25.000 € kieliohjelma
Kolmen poikkitaiteellisen, monikielisen tapahtuman järjestämiseen Helsingissä: Art's Birthday 17.1., World Poetry Day 21.3., Bloomsday 16.6.2014.

Office of Cultural Affairs Fellbach 6.000 €
Book.Fellbach.Reading project within the frame of the 5th European Summer of Culture - Guest countries Finland and Estonia

Kuvataiteilija Konsta Ojala 11.500 €
Näyttelyt Pietarissa ja Japanissa

Osuuskunta Poesia 30.000 €
Korkeatasoisen nykyrunouden julkaisemisen kehittäminen vuonna 2014

Koreografi, ohjaaja Tomi Paasonen ja työryhmä 19.000 €
2nd Nature -tanssiteoksen koreografin ja suunnittelijoiden työskentelyyn

Kuvataiteilja, kuvataiteen kandidaatti Jaakko Pallasvuo 15.000 €
Laajan videoteoksen toteuttamiseen

Taiteen maisteri, kuvataiteilija Sari Palosaari 15.000 €
Material matters (työnimi) -teoskokonaisuuden toteuttamiseen

Tanssitaiteen maisteri, tanssi- ja esitystaiteilija, rockmuusikko Elina Pirinen 27.600 €
Musiikin ja ruumiin välisen nykytaiteellisen suhteen syntyä, tuhoa ja uudelleen syntyä tutkivan kolmivuotisen hankkeen Autopsies for Music and Body ensimmäinen osa We Might Die (työnimi) vuonna 2014

Pitskun Kyläkirkon kulttuuriyhdistys ry 25.000 € jatkoapuraha
Pitskun Kulttuurikirkon viisi tiede-taidevuotta osa III: Moniaistisuus taiteen ja tieteen kokemisessa 2014

Pohjankonna Oy 45.000 €
Kolmiulotteisen röngentomografiadatan taiteellisten käyttömahdollisuuksien kartoittaminen

Pohjoinen liike ry 23.000 €
Novelleja unohdetuista huoneista -teos tanssijoille, runoilijalle ja pianistille

Musiikin maisteri Kimmo Olavi Pohjonen 27.700 €
50-vuotisjuhlakonserttisarja, soololevyn julkaiseminen ja Uniko teoksen orkestroiminen sinfoniaorkesterille 2014

Mediataiteilija, ohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja Arto Polus 5.400 €
Suomismi / Finnme -lyhytelokuvaprojekti suomen kielen maailman valloituksesta Englannissa

Kulttuurituottaja Ivan Punzo ja työryhmä 23.000 € jatkoapuraha
AAVE-festivaali: Helsingissä järjestettävä, maksuton kansainvälinen liikkuvan kuvan festivaali, joka esittää laajasti eri audiovisuaalisen ilmaisun ja liikkuvan kuvan lajityyppejä

Taiteen maisteri Anni Puolakka ja työryhmä 6.900 €
Baking Heraldry (työnimi) – Kansallisidentiteetin tutkiminen ja uudelleensuunnittelu yhteistyössä monikulttuuristen yhteisöjen kanssa

Taiteen kandidaatti Siiri Raasakka 5.400 €
Kaupallisesti riippumattoman naistenvaatemalliston suunnittelu ja toteutus

Koreografi Kati Raatikainen 10.000 €
Public Address: Huutajaiset!-tanssiteos Turussa Barker-teatterilla 2014

Taiteen kandidaatti Viivi Rintanen 6.900 €
Mielenterveysosastoa käsittelevän sarjakuvateoksen käsikirjoittaminen ja piirtäminen

Ylioppilas Sasu Ripatti 27.600 €
Kokeellisen musiikin säveltäminen ja julkaiseminen

Rituaalimuseon tuki ry 29.000 € jatkoapuraha
Riitti Soikoon -päivien järjestäminen

Visual artist, teacher Gregoire Rousseau 3.550 €
Boxes is metal casting sculptures artwork. Framed structure is kinetic sculpture in a frame on the wall

Kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija Jani Ruscica 7.000 €
Flatlands teoskokonaisuuden toteuttamiseen

Medianomi Joonas Rutanen 2.300 €
Pitkän näytelmäelokuvan Leiri käsikirjoituksen ennakkotutkimus ja käsikirjoituksen treatment -juonikirjoitelman valmistaminen

Bachelor of Fine Arts Pekka Ruuska 18.000 €
Taidekaavan määrittäminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman malli

Taiteen maisteri Salla Salin 10.900 €
Äänen tilallisuutta käsittelevän teossarjan Lossless ensimmäinen osa Surround System (työnimi)

Tuottaja, medianomi (AMK) Antti-Veikko Salo ja työryhmä 17.250 €
Vibes-esityssarjan valmistaminen ja esittäminen 2014

Kuraattori, jatko-opiskelija Mirjami Schuppert ja työryhmä 13.150 €
Valheellisia dokumentteja ja uskottavia taruja -näyttely Suomen valokuvataiteen museon Projekti-tilassa

Valokuvataiteilija Sanni Seppo ja työryhmä 50.000 €
Poliittisen valokuvan festivaali 2014. Kolmivuotinen valokuvatapahtuma, joka on omistettu valokuville, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan

Kirjailija Jouko Sirola 31.200 €
Mosaiikin historia-romaanin kirjoittaminen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 20.000 €
Puhuva kirjailija, kertova arkisto -haastatteluhanke

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö 67.000 €
Ammattilaiset liikkeelle – Fellows on the Move 2014–16: Taide-, museo- ja arkistoammattilaisten kansainvälinen liikkuvuushanke (2014)

Suomen Pietarin instituutti 57.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Suomen kieli eläväksi 2013–2016 (2014)

Suomi-Venäjä-Seura ry. 65.000 € kieliohjelma jatkoapuraha
Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä 2012–2016 (2014)

Mediataiteilija, TaM Maarit Suomi-Väänänen 11.000 €
20 uuden Minispektaakkelin, minuutin mittaisen elokuvallisen haikun, valmiiksi saattaminen

Kuvanveistäjä Pekka Syrjälä ja työryhmä 10.000 €
Sanomisia-ryhmänäyttelykierroksen järjestäminen

Kuvataiteilija, HuK Patrik Söderlund ja työryhmä 30.000 €
Installaatioantologian toimittamiseen ja toteuttamiseen Frankfurtin kirjamessujen yhteydessä järjestettävään suomalaisen taiteen näyttelyyn Frankfurter Kunstvereinissa heinä-lokakuussa 2014

Elokuvaohjaaja Mika Taanila ja työryhmä 14.240 €
Lettristisen elokuvaprojektin Kalvoja käsikirjoittaminen ja toteutus

Kuvataiteen maisteri Ella Tahkolahti ja työryhmä 5.500 €
Sinua varten (työnimi) -näyttely Uudenmaankadun Huuto-galleriassa Helsingissä 2014

Tampereen elokuvajuhlat 16.000 €
Tampereen elokuvajuhlien toiminnan kehittäminen: kuvataiteen, mediataiteen ja elokuvataiteen kohtaaminen

Runoilija, FM Olli-Pekka Tennilä 27.600 €
Fragmentaarinen esseeteos

Taiteen kandidaatti Miia Tervo ja työryhmä 12.900 € kieliohjelma jatkoapuraha
Santra Remsujevasta kertovan dokumenttielokuvan lopputöihin sekä Santra Remsujeva 100 v. DVD:n kokoamiseen yhteistyössä Juminkeko-säätiön kanssa

Teatteritaiteen kandidaatti Hanna-Kaisa Tiainen ja työryhmä 25.000 €
Raatteen tie -hanke (Ruumiinsisäinen sodankäynti)

Kuvataiteilija Tuuli Toivola ja työryhmä 9.200 €
Taiteilijaryhmä Airbakers: HYRSKYNMYRSKYN-projektin jatko ja kehittäminen

Kuvataiteilija Jouni Toni 27.600 €
Työskentely Rijksakademie van beeldende kunsten/de Ateliers -taiteilijaresidenssissä

TOTEM-teatterin Kannatusyhdistys ry 13.371 €
Alakouluikäisille suunnattu Lasten valta -työpajatoiminta

Kuvataiteilija (AMK) Martta Tuomaala ja työryhmä 7.000 € kieliohjelma
Siivoojan ääni -installaation ja dokumentaarisen lyhytelokuvan työstäminen Galleria Jangvan yksityisnäyttelyä varten

Leikkaaja, dokumenttielokuvantekijä Antti Tuomikoski 9.000 €
Dokumenttielokuvan Kun isoisä hakaristin hommasi (työnimi) ennakkotutkimus- ja käsikirjoitustyö

Master of Arts (RCA) Jaakko Tuomivaara ja työryhmä 14.950 €
Choir-projektin taiteellinen osuus

Kuvataiteen maisteri, taidemaalari Aki Juhani Turunen 18.400 €
Taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen, aiheena leijuvien ja vedenalaisten asioiden maailma

Sarjakuvataiteilija, kuvittaja, opettaja Marko Turunen 27.600 €
Harlemin Šeikki. Sarjakuvan muodossa oleva muotokuva ADHD-diagnosoidusta henkilöstä

Työväen Arkiston Säätiö 10.000 € jatkoapuraha
Suomen metallityöntekijöiden 1980-luvun haastattelusarjan digitointi, metatietojen lisääminen ja esillepano sähköiseen palvelu- ja tutkijakäyttöön

Kuvataiteen maisteri Timo Vaittinen 9.200 €
Teoskokonaisuuden toteuttamiseen Kiasman Mediateekkiin

Kuvataiteen maisteri Ilona Valkonen 21.000 €
Maalarin vastaanotto -kokonaisuuden työstäminen Forum Boxin näyttelyyn

Valokuvataiteilijoiden Liitto 20.000 €
Keskusteluohjelman rakentaminen ja toiminnan kehittäminen Valokuvagalleria Hippolytessä

Kuvataiteilija Juha van Ingen 16.000 €
inter_active (työnimi) -teossarjan toteuttamiseen

Tanssitaiteen maisteri Nina Viitamäki ja työryhmä 9.200 €
Jukebox-soolokoreografian valmistaminen

Viitasaaren kesäakatemia ry 20.000 €
Uuden musiikin kesäakatemia 2014–2016 (2014)

Kulttuurituottaja (AMK), opiskelija Ulrika Vilke ja työryhmä 18.400 € jatkoapuraha
Yhteisöllisen monitaideteoksen Visuaalinen partituuri osan 3 toteuttaminen Houtskärissä kesällä 2014

Dosentti, KTT Akseli Virtanen 36.000 €
Future Art Base’iin liittyvä tutkimus ja kokeilut

Teatteritaiteen maisteri, dramaturgi Heidi Väätänen ja työryhmä 10.000 €
Heidi Väätäsen näytelmän Espoo 60 °N, #kjkfs°E kantaesityksen toteuttaminen Teatteri Takomossa elokuussa 2014

Kuvataiteen maisteri Lauri Wuolio 12.000 €
Ääni-installaation valmistaminen

Yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.me Oy 40.000 €
Taiteen yhteisörahoitusohjelma 2014

Kuvataiteilija Eero Yli-Vakkuri 30.600 €
Ore.e Refineries (Ore.e Jalostamo): Hevoslinjan Helsinki-Turku-Helsinki konseptointi ja pilotoiminen 2014

Kuvataiteilija, KuT Denise Ziegler 6.750 €
Yksityisnäyttely Tästä tuonne galleria Sculptorissa

Spring 2013: Digital language resources and datamining and Multilingualism and art

A total of 3.2 million € in funding was awarded at the 2013 spring meeting of the Kone Foundation Board. In the Digital Language Resources and Data Mining grant call, grants were awarded to 30% of the applicants (20% of the applied funding, 13 applications out of 44). In the Multilingualism and art call, 20 % of the applicants received funding (15% of the applied funding, 58 applications out of 267).

Grant recipients will receive a confirmation letter and instructions by mail. See also Criteria for decisions.

Digital Language Resources and Data Mining (Spring 2013)
Multilingualism and Art (Spring 2013)
Travel grants (Application period on-going)

Digital Language Resources and Data Mining

 Dr. Rogier Blokland and work group 175.700 €
Building an annotated digital corpus for future research on Komi speech communities in northernmost Russia

 Filosofian maisteri, tutkija Robin Eriksson 4.200 €
Reutersin monikielisen korpuksen laadunvarmistus

 FT Filip Ginter ja FT Veronika Laippala ja työryhmä 262.400 €
Suomenkielinen Internet kieliaineistoksi morfosyntaktisen analyysin ja tekstin luokittelun avulla

 Itä-Suomen yliopisto, humanistinen osasto 105.400 €
Suomen itäpuolisten lähialueiden kielikorpukset

 FT, yliopistonlehtori Maria Kela ja työryhmä 93.600 €
Viron- ja venäjänkieliset lapset suomen kielen puhujina. Long Second -aineiston litterointihanke

 Kotimaisten kielten keskus 47.500 €
Karjalan kielen sana-arkiston digitalisoiminen

 FT, lehtori Tommi Kurki ja työryhmä 126.630 €
Suomen kielen prosodian alueellinen ja sosiaalinen variaatio

 Filosofian tohtori Juhani Lehtiranta 22.100 €
Arjeploginsaamen suursanakirjan ja kattavan tekstikokoelman luominen

 Yliopistonlehtori Antti Leino ja työryhmä 111.685 €
Uralilaisten kielten kognaattikorpus

 FT Larisa Leisiö 134.000 €
Nganasanin kielen korpus

Associate Professor/Dr. Timothy Riese and work group 146.800 €
The Mari Web Project: Phase 2

Tutkijatohtori Florian Siegl ja työryhmä 115.100 €
Dulsonin arkiston (Tomskin valtiollinen pedagoginen yliopisto) valikoitujen osien pelastusdigitointi

Suomalais-Ugrilainen Seura 50.000 €
Manuscripta Castreniana Jurak-samoiedica

Multilingualism and Art

FM, kirjallisuuden yliopistonopettaja Kaisa Ahvenjärvi 6.300 €
Pohjoissaamenkielisen nykylyriikan suomentaminen ja käännösantologian toimittaminen

Musiikin Maisteri James Andean and work group 10.500 €
Rank Ensemble: Multilingual composition and concert project

Kasvatustieteen maisteri, esitystaiteilija Katariina Angeria ja työryhmä 13.000 €
Pohjoinen läsnäoloprojekti

Tuottaja Cmmn Sns Prjct Finland/ Annina Blom ja työryhmä 3.500 €
Cmmn Sns Prjct -esityksen toteuttaminen Suomessa

Kirjailija, elokuvaohjaaja Hassan Blasim 22.000 €
Romaanin kirjoittaminen, jossa suomalainen kieli ja kulttuuri nähdään irakilaisrunoilijan silmin

PhD candidate Sezgin Boynik and work group 48.000 €
Noise after Babel - Language Unrestrained (artistic project that experimentally investigates forms of multi-linguality)

Frank Brümmel and work group 45.000 €
The Speech Karaoke Action Group: A series of international workshops to develop and refine a multilingual karaoke system for the spoken word (2013-2015)

Suunnittelija FM Pia Bärlund ja lehtori, FT Merja Kauppinen  100.000 €
Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen – konkreettiset ja virtuaaliset kirja-arkut kielenopetuksessa

Kirjailija, oikeustieteen maisteri Roxana Crisologo Correa ja työryhmä 40.000 €
Sivuvalo - Onko tämä suomalaista kirjallisuutta?

Taiteen kandidaatti Maira Dobele 10.500 €
Austra (työnimi) -nuortenromaanin kirjoittaminen

European Theatre Collective 18.900 €
Finnphonia - Emigrantica (kymmenen kuvaa Suomesta kymmenellä kielellä)

Marcelo Gardoso Gama and work group 55.000 €
The Tower of Babel, Helsinki

Ohjaaja Katja Gauriloff 4.725 €
Dokumenttielokuvan käsikirjoittaminen kolttasaamelaisen legendaarisen sadunkertojan ja sveitsiläisen kirjailijan ystävyydestä sekä kolttasaamelaisten kohtalonhetkistä

Filosofian maisteri Maria Laura Gazzotti ja työryhmä 18.000 €
Cinemaissíto-lastenkulttuuritapahtuman järjestäminen

FK Marketta Haila 25.000 €
Kuvien takaa -reportaasikirjan tekeminen

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö 45.000 €
Oma kieli, oma mieli - Oman äidinkielen oppiminen taiteen keinoin päiväkodeissa

Helmi Films Oy 40.450 €
IRL:HELSINKI - Media workshop project for young people with risk of exclusion

Helsinki International Theatre Association ry 4.500 €
Russian Nights -festivaali 2014

FT, tutkija Irma Hirsjärvi 35.000 €
Kahden maan myytit ja tarinat -kirjaprojekti somalialaisten maahanmuuttajien käyttöön

Teatteritaiteen maisteri ja Master of Fine Arts Otso Huopaniemi ja työryhmä 35.000 €
Monikielisen love.abz-esityksen kehittäminen sekä työskentely- ja produktiokustannukset

Musician Mari Kalkun ja työryhmä 43.000 €
Äänilo - An interdisciplinary visual-musical experience using the Finno-Ugric languages and music, originating from the Baltic Sea region to be shared in exhibition and concert venues

Tanssitaiteilija,TaM Pia Karaspuro ja työryhmä 24.000 €
Inhabiting Spaces – Inhabiting Languages -tanssiteosten toteuttaminen

Actor Ágnes Kaszás ja työryhmä 5.000 €
Monikielisen ja monikulttuurisen stand up -komediaesityksen toteuttaminen

Kirjan talo - Bokens hus ry. 35.000 €
Satutandemi – monikielistä sanataidekoulutusta maahanmuuttajille

Musiikin maisteri Anne-Mari Kivimäki ja työryhmä 52.000 €
Monitaiteellinen Suistamo -hanke (vuosille 2013 ja 2014)

Artist / Teatteritaiteen maisteri Sari Kivinen 25.000 €
Artistic research project that maps the language nuances and experiences of first, second, and third generation Finnish-Australians living in Queensland, Australia

Klockriketeatern r.y. 50.000 €
Monikielisyys teatteriesityksessä: The Great October Revolution – taiteellinen ja tekninen tutkimushanke

Ohjaaja Maksim Komaro ja työryhmä 18.900 €
Camping 3 - Taiteellis-tieteellinen tutkimusprojekti monikielisen ja -kulttuurisen näyttämöteoksen luomiseksi ja dokumentoimiseksi

Korjaamo Group 50.000 €
A multilingual theatre play in a surround media space called the Cine Chamber

KulttuuriKauppila Ii ry 45.000 €
Kielen ja mielen maisemat - ART Ii Biennaali 2014

Käsikirjoittaja, VTM, elokuvataiteen kandidaatti Aino Lappalainen ja työryhmä 8.400 €
Aamu-radiosarjan kirjoittaminen

Lilla Villanin ystävät ry 50.000 €
Kaksikielisen kulttuuritalon kehittäminen

Kuvataiteilija amk Elina Lind ja työryhmä 2.500 €
Selitä!-näyttelyn järjestäminen ja jatkomahdollisuuksien kartoittaminen

Mainioideas Ay 5.000 €
Somali Fairy Tales -mobiilivideosovelluksen kehittäminen

Graduate of Visual Arts Ilan Manouach 30.000 €
Producing the prototype of a comic book edition specifically designed for blind and visually impaired people using a tactile repertoire of forms and Finnish Braille encoding for text

BA (Hons), MBA Martina Marti ja työryhmä 32.000 €
Päätös - Monikielisyyden ja sen merkityksen tutkiminen eri näkökulmista taiteen avulla

Kuvataiteilija (AMK)/(MFA -2013) Arttu Merimaa ja työryhmä 30.000 €
Taiteen kielellinen määrittäminen sekä angloamerikkalainen hegemonia taiteen ammattikielenä

Kulttuuritoimittaja Kirsikka Moring ja työryhmä 120.000 €
Jäänreunan kansat 2013-2015 -hanke

Tutkija, dosentti Simo Muir ja työryhmä 45.000 €
Jiddishinkielisen näytelmän valmistaminen sekä Suomen jiddishinkielisen esittävän taiteen dokumentointi ja tutkiminen

HuK Marja Mäenpää ja työryhmä 4.100 €
Runokohtauksia-työtavan levittämiskiertue muihin kaupunkeihin

Kulttuurituottaja/Koordinaattori/Kuvataiteilija Birgitta Orava ja työryhmä 70.000 €
Taidepedagoginen Babel-pajaprojekti

Ylioppilas (Fil.M, kesä 2013) Niko Tapio Partanen ja työryhmä 9.500 €
Down River Vashka -projektin kielitieteellisten materiaalien jälkikäsittely, arkistointi sekä näyttelyn valmistaminen

Rehtori Minna-Maria Pesonen ja työryhmä 42.000 €
Itä-Helsingin alueen yläkoulujen ja kulttuurilaitosten monikielinen yhteistyöhanke (2 vuotta)

Kirjailija, teatterintekijä Emma Puikkonen ja työryhmä 15.000 €
The New National Museum -hankkeen kehittäminen

Quo Vadiksen tuki ry 12.000 €
Ritual-esitys

Anna Rombach ja työryhmä 40.000 €
Rakennetaan kaupunki! -työryhmä: Lasten itse esitettäväksi tarkoitetun, monikielisen uuden arkkitehtuurioopperan toteutus sekä poikkitaiteellisen Rk! -taidekasvatusmenetelmän kehittäminen kansainväliseksi Open Educational Resource -kokonaisuudeksi 2013-2015

Yhdistys Runoviikko ry 37.000 €
Suomalais-ugrilaisen runouden kiertue, käännöstyöpaja ja antologia

Janne Saarikivi ja työryhmä 23.500 €
Elävät kylät -työryhmä: Suomalais-ugrilaisten kylien kielen elvyttäminen taidehankkeiden avulla (hankkeen kehittäminen, aloitusseminaari Virossa ja ensimmäinen kielenelvytysviikko Karjalassa)

Sámediggi / Saamelaiskäräjät 18.000 €
Kolmen saamen kielen yhteinen, multimediaa sekä saamelaista perinteistä tarinankerrontaa ilmaisussaan yhdistävä lastenteatterikiertue

Suomi-Somalia Seura ry 12.000 €
Satumaan palasia - Satukirja somalialaisten kertomaperinteestä

Tahdittomat ry. 18.000 €
Pohjoinen ulottuvuus -tanssiteos

Kuvataiteilija AMK Katja Tapiola ja työryhmä 7.300 €
Kuvakirja kaupunkisaamelaisista lapsista

Vapaa tait. / tait. kandidaatti Miia Tervo 6.375 € ki
Karjalaisen survival kitin koostaminen Santra Remsujevan loruista, loitsuista ja lauluista dvd:lle sekä luentokokonaisuuksiksi

Musician Nathan Thomson ja työryhmä 24.900 €
Language / Identity / Displacement. Project 1: Installation

Tuglas-seura ry 6.000 €
Laiva on lastattu -hankkeen kääntäjäseminaarit

TaiK 1984 elokuvaaja Pertti Veijalainen ja työryhmä 40.000 €
Musiikin muisti - Vähemmistöjemme lauluperinne -videosarjan saamelais- ja romanimusiikin kuvauskustannukset ja sarjan valmistelutyö

Performance artist/curator Willem Wilhelmus and work group 45.000 €
Mother's Tongue - a threefold project to investigate the correlation between a lack of mother tongue and artistic creativity

Zodiak Presents ry/Zodiak - Uuden tanssin keskus ja työryhmä 170.000 €
TALK - Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen 2013-2016

Travel Grants

Kone Foundation offers travel grants abroad for researchers with a personal researcher grant from the Kone Foundation. The application period is on-going. Decisions regarding travel grants are made approximately six times a year.

Decisions 13 December 2013
Decisions 1 November 2013

Decisions 19 August 2013

Decisions 11 June 2013

Decisions 8 May 2013

Decisions 3 April 2013

Decisions 1 February 2013

Decisions 13 December 2013

Doctoral Candidate in Artistic Research, Theatre Academy Helsinki Rania Khalil 1.053 €
To conduct a Kinesthetic Video Laboratory and interview with Nancy Stark Smith, co-founder of post-modern dance form Contact Improvisation

Filosofian maisteri Riikka Niemelä 963 €
Väitöskirjatyöhön liittyvä arkistotyö Saksassa

Filosofian tohtori Veli-Matti Pynttäri 420 €
Osallistuminen Is the study of genre still Front line research? -konferenssiin Kööpenhaminassa

FT Jaakko Tahkokallio 735 €
Kirjastomatka Roomaan

PhD Milla Emilia Vaha 1.100 €
International Studies Association Annual Convention, Toronto, Kanada

Decisions 1 November 2013

FT Annette Forsén 700 €
Arkistomatka Berliiniin

Postdoctoral researcher Pradipta Halder 2.000 €
To present a paper in the International Conference and Utility Exhibition on: Green Energy for Sustainable Development,Pattaya City, Thailand

Kuvataiteilija Timo Heino 1.100 €
Kenttätyö Pariisiin: Le surréalisme et l’objet –näyttely, Centre Pompidou

VTM Hanna-Kaisa Hoppania 792 €
Konferenssiin osallistuminen: paneelin pitäminen ja vetäminen (co-chair) sekä yhteispaperin esittäminen; European Consortium for Political Research: 7th ECPR General Conference Sciences Po, Bordeaux

VTT Helena Jerman 988 €
Osallistuminen kansainväliseen Oxford Centre for Life-Writing konferenssiin: Inaugural Conference. The Lives of Objects sekä alustus paneelissa

FM Lauri Kallio 252 €
Osallistuminen Itävallan filosofiayhdistyksen (Österreichische Gesellschaft für Philosophie; ÖGP) järjestämään tohtorikoulutettavien symposiumiin Innsbruckissa

MSc Xinxin Liu 1.800 €
2013 International Conference on Future Energy, Environment, and Materials (FEEM 2013), Hongkong

FT Päivi Maria Pihlaja 2.700 €
Vierailevan tutkijan jakso Centre Alexandre Koyréssa (CNRS) sekä arkistotyöt Pariisissa

Tutkija Lotta Purkamo 730 €
Osallistuminen 31st Nordic Geological Winter Meeting, Lund

FT Helena Wirta 790 €
Kenttätyömatka Tukholman yliopistoon

Decisions 19 August 2013

FT Laura Hirvi 4.220 €
Kenttätyömatka ja tutkijavierailu Berliinin Humboldt-yliopistoon

FT Anna Hollsten 852 €
Osallistuminen tieteellisen konferenssiin

Filosofian maisteri Kaija Kaitavuori 500 €
Arkistotyömatka Venetsian Biennaalin arkistoon

FL, auktorisoitu kääntäjä Andrei Kalinitchev 1.216 €
Arkistotyö: Pietarin kaupungin keskusarkisto TsGIA SPb ja Venäjän valtionarkisto RGIA (Pietarissa)

VTM, jatko-opiskelija Mari Kuukkanen 1.290 €
Osallistuminen kesäkouluun European University Institutessa

Tutkija, FM Lauri Leinonen 1.274 €
Osallistuminen University of Londonin School of Advanced Studyn järjestämän London Rare Books Schoolin kurssille ”The Printed Book in Europe 1450-2000”

Dosentti, FT Arto Miettinen 825 €
Näytteenottomatka Tanskan ja Grönlannin geologiseen tutkimuskeskukseen Kööpenhaminaan Tanskaan

YTM Sandra Nasser El-Dine 750 €
Osallistuminen Everyday Life in the Middle East -konferenssiin Lundissa

Filosofian maisteri, arkeologi Katariina Nurminen 650 €
International Council for ArchaeoZoology, Fish Remains Working Group, 17th Scientific Meeting "A fish story or history? Evidence from the past." Konferenssi Tallinnassa ja excursio Viron saaristoon

FM Henna Rouhiainen 2.100 €
Väitöstutkimukseen liittyvä kenttätyö- ja konferenssimatka (ICSEA 2013) Abu Dhabiin

Valtiotieteiden maisteri Juho Vesa 458 €
Osallistuminen konferenssiin New Trends in Political Communication, Milano

Decisions 11 June 2013

FT, tutkija Roni Grén 1.100 €
Arkistomatka Pariisiin

PhD Candidate of Political Science Halil Gurhanli 900 €
Attending the 11th European Sociological Association Conference in University of Turin, Italy and presenting the paper titled “Consensus, Corruption and Populist Upsurge of the Finns Party”

Tutkijatohtori Taru Haapala 1.355 €
Osallistuminen ja paperin esittäminen European Consortium for Political Research General Conference, Bordeaux.

FT Riitta Hänninen 2.700 €
Post doc -tutkimukseen liittyvä tutkijavierailu Berliiniin, Humboldtin yliopistoon

FM, jatko-opiskelija Santeri Junttila 1.200 €
Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft: Sommerschule 2013. Sprachentwicklung: Evolution, Wandel, Erwerb. Berliini

Psykologian maisteri Henri Olkoniemi 305 €
Osallistuminen ja tutkimustuloksien esittely Society for Text & Discoursen 23. vuosittaisessa kongressissa

FT Päivi Maria Pihlaja 1.000 €
Osallistuminen tieteen- ja teknologia historian maailmanlaajuiseen ICOHTEC-kongressiin Manchesterissä

TaM Minna Rainio 2.357 €
Osallistuminen konferensseihin IVSA 2013 Annual Conference: Public Image, Goldsmiths, University of London ja Visible Evidence XX, Tukholman yliopisto

FM Erika Sandman 2.200 €
Kielitieteellinen kenttätyö Länsi-Kiinassa Qinghain maakunnassa sekä osallistuminen tibetologiseen IATS 2013-konferenssiin Ulan Batorissa Mongoliassa

M.Sc. Marianna Teräväinen 800 €
Konferenssimatka: “International Conference on Evolutionary Patterns: Horizontal and Vertical Transmission and Micro- and Macroevolutionary Patterns of Biological and Sociocultural Evolution”

Tutkija Tiina Tiilikka 1.150 €
Osallistuminen kansainväliseen konferenssiin ja esitelmän pitäminen: ESA 2013 11th Conference, Crisis, Critique and Change, Torino

MMT Vilja Varho 805 €
Osallistuminen Nordic Environmental Social Science -konferenssiin Kööpenhaminassa

Decisions 8 May 2013

MA, PhD Candidate Stina Bäckström 925 €
To present a paper at the conference The Second-Person Perspective in Science and the Humanities, Oxford

FT Svetlana Edygarova 300 €           
Konferenssimatka Tarttoon “Grammar and Context: New Approaches to the Uralic Languages”

Prof. emer., Marie-Madeleine Jocelyne Fernandez-Vest 1.013 €   
Archive and field work: Helsinki and Inari

FT Kristiina Mannermaa 470 €               
Osallistuminen Tallinnassa järjestettävään Fish Remains Working Group-seminaariin

VTT Jemima Repo 2.140 €               
Osallistuminen konferenssihin European Consortium for Political Research General Conference, Bordeaux ja SGIR 8th Pan-European Conference in International Relations, Varsova

Kasvatustieteen lisensiaatti Teemu Suorsa 1.140 €               
Osallistuminen konferenssiin Psychology and the conduct of everyday life, Roskilde

FT Mari Wiklund 1.799 €               
Konferenssimatkat Sheffieldiin ja Dubliniin

Decisions 3 April 2013

Filosofian tohtori Sirpa Aalto 722 €
Härnösand, Historical infrastructure of the Baltic Sea: ways, reasons and consequences -symposiumi

Filosofian tohtori Sirpa Aalto 1.221 €
San Francisco, Society for the Advancement of Scandinavian Study-konferenssi

Dr. Ashraful Alam 1.310 €
Scientific conference presentation (Toulouse)

VTM Totte Harinen 500 €
Osallistuminen Mind and Life: Mechanistic and Topological/Structural Perspectives -konferenssiin Belgradissa

VTM, liikkeenjohdon valmentaja Antti Hyrkäs 900 €
Kenttätyömatka San Franciscon Piilaaksoon Yhdysvaltoihin etnografisen aineiston ja haastatteluaineiston keräämiseksi

VTT Helena Jerman 620 €
Osallistuminen kansainväliseen SIEF konferenssiin sekä alustus paneelissa Behind the border? Memory and narration of diaspora, exile, transantionalism and crossing borders (Tarto)

PhD Candidate in Political Science Ruta Kazlauskaite-Gurbuz 730 €
Presentation at an international conference The Future of the Theory and Philosophy of History in Ghent, Belgium

OTM Tiina Korvela 3.023 €
Osallistuminen IUCN Academy of Environmental Law'n kollokvioon Uudessa-Seelannissa

MA Magdalena Laine-Zamojska 1.150 €
Osallistuminen konferenssiin Museum Next 2013 (Amsterdam, Alankomaat)

FM Mia Lempiäinen-Avci 1.374 €
Konferenssi (esitelmä): 16th Congress of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, Thessaloniki 

FM Anssi Lipponen 1.100 €
The European Society for Evolutionary Biology (ESEB) kongressiin osallistuminen

PhD Anu Lounela 3.720 €
EUROSEAS biennial konferenssi ja kenttätyömatka Indonesiaan

Filosofian maisteri Tapani Möttönen 2.370 €
Konferenssi (esitelmä): Intersubjective construal: cognitive grammatic meaning in intersubjective perspective (ICLC-12), Edmonton, Kanada

FM Anna Oldén 882 €
Osallistuminen ekologisten häiriöiden kongressiin Saksassa

Master of Fine Arts Pessi Parviainen 875 €
Osallistuminen Music and Ecologies of Sound -konferenssiin Université Paris 8:ssa, Pariisissa

FM Rose-Marie Peake 2.060 €
Arkistomatka Pariisiin

Dosentti Risto Pekka Pennanen 2.500 €
Arkistotutkimusmatka Wieniin ja osallistuminen Cultural Memory -konferenssiin Skopjessa

FT Jenni Pettay 1.170 €
Osallistuminen XIV Congress of European Society for Evolutionary Biology (ESEB) –kongressiin Lissabonissa

FD Viveca Rabb 906 €
Deltagande med föredrag i konferensen ICLaVE 7 (International conference on language variation in Europe)

Docent, Dr Thomas Matthew Robson 1.200 €
To make a field campaign of measurements of changes in the spectral quality of sunlight through forest canopies along a latitudinal gradient travelling to field sites with collaborators in Spain, France, UK & Lapland

Dr Jadranka Rota 860 €
Present results of research at an international conference (XVIIIth European Congress of Lepidopterology) in Bulgaria

FT, dosentti Timo Salminen 900 €
Arkistotutkimusmatka Tukholmaan ja Uppsalaan

Filosofian maisteri, jatko-opiskelija Päivi Seppälä 669 €
Osallistuminen konferenssiin The Future of the Theory and Philosophy of History ja esitelmän pitäminen

FT Liisa Seppänen 1.304 €
Osallistuminen ja esitelmän pito arkeologian teoreettisiin kysymyksiin keskittyvässä Nordic Tag -konferenssissa (XIII Nordic Theoretical Archaeology Group Conference)

VTM Elina Sinkkonen 1.700 €
Osallistuminen Macaossa järjestettävään kansainväliseen konferenssiin International Convention of Asia Scholars (ICAS8)

YTM Mirja Vihersalo 900 €
Osallistuminen väitöskirjan tekijöille tarkoitettuun kansainvälisen ilmastopolitiikan työryhmään (26th PhD Workshop on International Climate Policy) Pariisissa

FT Riika Virtanen 1.600 €
Matka Qinghaihin keräämään materiaalia tutkimukseen henkilöhahmoista tiibetiläisessä kaunokirjallisuudessa

Taiteen maisteri, filosofian maisteri Annu-Johanna Wilenius 1.800 €
Osallistuminen kriittisen teorian kesäkouluun, Birkbeck University of London sekä ohjaajatapaaminen Westminsterin yliopistossa

Decisions 1 February 2013

Tohtorikoulutettava, VTM, LuK Johanna Ahola-Launonen 2.065 €
Osallistuminen konferensseihin 23rd World Congress of Philosophy (Ateena) ja 27th European conference on philosophy of medicine and health care (Basel).

Tutkijatohtori Svetlana Edygarova 900 €
Kenttätyömatka Komin tasavaltaan (Venäjä) komin nykypuhekielen aineiston keräämiseksi

FM Aleksi Huhta 892 €
Osallistuminen Southern Labor Studies Associationin konferenssiin "Many Souths" New Orleansissa

Musiikin maisteri Olli-Taavetti Kankkunen 983 €
Osallistuminen konferenssiin RIME (Research in Music Education), University of Exeter

Taiteen Maisteri Jaana Kokko 500 €
Taiteellinen presentaatio "Satama" NSU:n Crossing Context Talvisymposiumissa Reykjavikissa 

Filosofian maisteri Hanna Lindberg 1.406 €
Osallistuminen Society for the Advancement of Scandinavian Study:n konferenssiin (San Francisco, Yhdysvallat)

Tutkija, FT Kristiina Mannermaa 2.150 €
Osallistuminen Honolulussa Havaijilla järjestettävään SAA (Society of American Archaeologists) konferenssiin

FT, dosentti Liisa Nevalainen 720 €
Osallistuminen konferenssiin Paleoecological reconstructions – lacustrine, peat and cave sediments (Białka Tatrzańska, Puola)

FM Rose-Marie Peake 670 €
Konferenssimatka Tanskaan

Filosofian tohtori Irina Piippo 3.880 €
Aineistonkeruumatka Jerusalemiin

FT, dosentti Henrika Tandefelt 305 €
Aineiston keruu Tukholman kaupunginarkistossa, Palmen suvun arkistossa, kollegojen tapaaminen yhteisen kirjahankkeen tiimoilta ja kirjallisuuden hankinta

VTT, tutkija Tuomas Ylä-Anttila 5.700 €
Tutkijavierailu European University Instituteen Firenzeen

Other grants

Helsingin yliopiston tutkijakollegium 232.500 €
Kone Foundation Fellow ‑ohjelma (2014–2016)