Residenssipaikan hakijalle

Saaren kartanon residenssin vuosittainen hakuaika alkaa 1.8. ja päättyy 15.8. klo 16.00.
Kuva: Otto-Ville Väätäinen

Huom. Ohjeita päivitetään parhaillaan. Lopulliset elokuun 2017 hakua koskevat ohjeet päivittyvät sivuille hyvissä ajoin ennen hakuajan alkamista.

Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä taiteilija ja -tutkijaresidenssi Mynämäellä ja sen tehtävä on tarjota eri alojen taiteilijoille ja tutkijoille rauhallinen työskentely-ympäristö ja hedelmällinen kohtauspaikka.

Kevät, syksy ja talvi oli varattu taiteilijoiden itsenäiseen työskentelyyn neljässä kahden kuukauden mittaisessa jaksossa ja kesä toukokuusta elokuuhun oli intensiivistä ryhmien työskentelyaikaa. Kevään ja syksyn aikana residenssivieraita on yleensä kahdeksan kerrallaan neljän eri jakson aikana, ja kesällä kaikki tilat oli varattu ryhmille. Lisäksi yksilöresidenssien aikana kartanolla työskentelee Saaren kartanon kutsutaiteilija syyskuusta huhtikuun loppuun. Yksilöresidenssipaikkaan sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha. Ryhmät voivat hakea tukea matka- ja elinkustannuksiin residenssikauden ajaksi.

Residenssissä voi keskittyä omaan luovaan prosessiin, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen muiden residenssissä työskentelevien kanssa. Saaren kartanossa työskentelee lisäksi läpi vuoden yhteisötaiteilija, jonka hankkeisiin residenssivierailla on myös mahdollisuus osallistua.

Myös Koneen Säätiön rahoittamat tutkijat ja tutkimushankkeet voivat hakeutua residenssiin, mutta heidän ei tarvitse hakea paikkaa residenssihaussa. Lue lisää

Tutustu Saaren kartanon residenssiin

Kenelle, mihin ja mille ajalle

Kuka voi hakea?

Yksilöresidenssi

Yksilöresidenssijaksoa voivat hakea yksittäiset suomalaiset ja ulkomaiset eri alojen taiteilijat, kääntäjät, kuraattorit ja kriitikot ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen Saaren kartanossa.

Ryhmäresidenssi

Ryhmäresidenssijaksoa voivat hakea erilaiset taiteilijaryhmät, kuten yhteisö- ja ympäristötaiteilijat tai vapaat teatteriryhmät. 2–4 viikon ryhmäresidenssipaikkoja myönnetään ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen. Erityisesti toivomme hakemuksia, joissa on yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten taiteilijaryhmien välillä. Ryhmän on valittava joukostaan suomalainen ryhmän johtaja tai asianhoitaja, joka täyttää hakemuksen ja toimii yhteyshenkilönä.

Painotukset

Yksilöresidenssi

Jokaiselle residenssijaksolle pyritään valitsemaan suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita, useiden eri alojen taiteilijoita ja sekä nuoria että pitemmän uran tehneitä taiteilijoita. Yhtenä valintaperusteena on, että taiteilijan työ on taidetta uudistavaa ja ajankohtaista. Tavoite on, että osa taiteilijoista edustaa uusia tai marginaalisia taiteenaloja.

Ryhmäresidenssi

Ryhmäresidenssivalinnoissa painotetaan taidetta uudistavaa ja ajankohtaista työtä sekä marginaalisia ja uusia taiteenaloja. Erityisesti toivotaan hakemuksia, joissa on yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten taiteilijaryhmien välillä.

Ajankohta

Residenssipaikkaa haetaan aina hakua seuraavalle vuodelle.

Yksilöresidenssi

Yksilöresidenssin kesto on kaksi kuukautta ja työskentelyjaksot ovat seuraavat:

 1. jakso: tammi–helmikuu
 2.  jakso: maalis–huhtikuu
 3. jakso: syys–lokakuu
 4. jakso: marras–joulukuu.

Ryhmäresidenssi

Ryhmäresidenssipaikkaa voi hakea 2–4 viikon ajaksi touko-elokuussa.

Yksilöresidenssin kuukausiapuraha ja ryhmäresidenssituki

Yksilöresidenssin kuukausiapuraha

Yksilöresidenssipaikkaan sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha. Kuukausiapuraha on 2 350 € tai 2 700 €/kk hakijan kokemuksen mukaan. Suurempi kuukausiapuraha saattaa tulla kyseeseen, mikäli hakijan kokemus puoltaa sitä. Apuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä.

Ryhmäresidenssituki

Ryhmäresidenssituki myönnetään hakemuksessa esitetylle henkilömäärälle ja suunnitelmalle. Ryhmät voivat hakea tukea matka- ja elinkustannuksiin residenssikauden ajaksi. Tukea voidaan myöntää myös residenssijakson aikana tarvittaviin tarvikkeisiin. Residenssipaikkaan sisältyy ryhmäresidenssituen lisäksi majoitus ja työskentelytila.

Koneen Säätiön apurahalla työskentelevien tutkijoiden residenssipaikat

Myös Koneen Säätiön rahoittamat tutkijat voivat hakeutua residenssiin: talvisaikaan yksi asunto ja työtila on varattu tutkijalle ja lisäksi säätiön tukemat tutkimushankkeet voivat kokoontua kartanon päärakennukseen lyhyille intensiivijaksoille. Heidän ei kuitenkaan tarvitse hakea paikkaa residenssihaussa, vaan he voivat olla suoraan yhteydessä toiminnanjohtaja Hanna Nurmiseen.

Koneen Säätiön apurahalla työskentelevät tutkijat ja tietokirjailijat voivat työskennellä Saaren kartanossa kahden kuukauden kestoisten yksilöresidenssijaksojen aikana.

Residenssin työskentelyjaksot ovat seuraavat:

 1. jakso: tammi–helmikuu
 2. jakso: maalis–huhtikuu
 3. jakso: syys–lokakuu
 4. jakso: marras–joulukuu.

Saavutettavuus

Saaren kartanon residenssitoiminnassa on pyritty huomioimaan saavutettavuus.

Lue lisää saavutettavuudesta


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Hakuaika ja käsittely

Hakuaika

Residenssin hakuaika alkaa 1.8. ja päättyy 15.8. klo 16.00 Suomen aikaa.

Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset otetaan käsiteltäviksi.

Hakemuksen käsittely säätiössä

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin. Vertaisarvioijat ovat taiteenalan asiantuntijoita.

Tavallisesti hakemuksen tieteellistä tai taiteellista ansiokkuutta ja kiinnostavuutta arvioi vain yksi asiantuntija. Näkemyksemme mukaan näin tuettavaksi valikoituu taiteellisesti ja tieteellisesti kiinnostavampia hankkeita kuin usean arvioijan – usein kompromisseja edellyttävän – työn tuloksena. Asiantuntija-arvioijat vaihtuvat yleensä vuosittain, jotta näkökulmien moninaisuus toteutuu.

Emme julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Uskomme, että anonyymeinä arvioijat tekevät rohkeampia ehdotuksia apurahansaajiksi.

Päätökset

Päätökset myönnettävistä residenssipaikoista tekee Koneen Säätiön hallitus kokouksessaan, joka järjestetään lokakuussa.

Julkaisemme listan residenssipaikan saajista verkkosivuillamme pian kokouksen jälkeen. Ilmoitamme residenssipaikasta residenssipaikan saajille sekä sähköpostitse että postitse. Residenssipaikan saajien nimet julkaistaan myös säätiön vuosikertomuksessa.

Perustelut

Koneen Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Residenssihakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat mm. seuraaviin seikkoihin:

 • Hakemuksen taiteellisia ansioita arvioidaan vertaisarviointina, joka perustuu hakijan työsuunnitelmaan, CV:hen ja portfolioon sekä hakemukseen liitettäviin lausuntoihin.
 • Yhtenä valintaperusteena on, että taiteilijan työ on taidetta uudistavaa ja ajankohtaista. Tavoite on, että osa taiteilijoista edustaa uusia tai marginaalisia taiteenaloja. Kullekin yksilöresidenssijaksolle pyritään valitsemaan suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita, useiden eri alojen taiteilijoita sekä nuoria että pitemmän uran tehneitä taiteilijoita.
 • Taiteellisten ansioiden lisäksi arvioidaan myös hakijan mahdollista panosta residenssijakson aikana tapahtuvaan taiteilijoiden väliseen vuorovaikutukseen eli ns. Kaivo-toimintaan.
 • Lisäksi päätöksiin vaikuttavat monet käytännön näkökohdat: Kullekin yksilöresidenssijaksolle voidaan valita vain yksi tanssistudiota käyttävä taiteilija tai enintään kolme kuvataiteilijoiden työtiloja käyttävää taiteilijaa. Muut taiteilijat työskentelevät pääasiassa kirjoituspöydän ääressä, muutamat myös puuverstaassa. Jokaiselle neljälle yksilöresidenssijaksolle valitaan yleensä seitsemän taiteilijaa. Valintaan vaikuttaa näin ollen mm. se, mitkä residenssiajankohdat sopivat kullekin hakijalle.
 • Arviointiin vaikuttaa myös se, millaisen kokonaisuuden hakemukset kulloinkin muodostavat: hakemuksia arvioidaan suhteessa toisiinsa. Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon yhteiskunnallisia sekä tiede- ja taidepoliittisia näkökohtia, sillä säätiö pyrkii päätöksillään edistämään tieteen, taiteen ja muun suomalaisen kulttuurin monipuolista kehitystä.

Tietosuoja

Koneen Säätiöön saapuneita hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelevät ja arvioivat henkilöt eivät kerro sivullisille hakijan ominaisuuksia, henkilökohtaisia oloja tai taloudellista asemaa koskevia tietoja.

Lähettäessään apurahahakemuksen Koneen Säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin.

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteelliseen tutkimustarkoituksiin ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin.

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö on esitettävä Koneen Säätiölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Säätiön toimistossa. Lisätietoja tarkistusoikeudesta HetiL 26-28 §.

Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Tietoa Koneen Säätiön apurahahakija- ja -saajarekisteristä sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta löytyy Tietosuojaseloste 5.12.2014.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Hakemuksen tekeminen

residenssihaku

 • Kiinnitä huomiota hakemuksesi tiivistelmään ja työsuunnitelmaan.
 • Tee hakemus hyvissä ajoin, koska verkkopalvelu ruuhkautuu ja hidastuu määräajan lähestyessä.
 • Varmista että olet lähettänyt verkkolomakkeen liitteineen määräaikaan mennessä. Verkkopalvelussa hakemuksen tilana lukee tällöin Lähetetty.
 • Hakemusta ei postiteta kartanon tai säätiön toimistoon.
 • Lausunnot tulee tehdä lausuntojen verkkopalvelussa viimeistään 31.8. klo 16.00 Suomen aikaa.

Residenssihakemusten verkkopalvelu

Apurahaa haetaan lähettämällä hakulomake liitteineen apurahahakemusten verkkopalvelussa. Verkkopalvelu on avoinna 31.8. klo 16.00 asti Suomen aikaa.

 • Hakemuksia ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.
 • Vain hakuaikana verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset käsitellään.
 • Lomaketta ei postiteta Koneen Säätiölle.

Residenssihakemusten verkkopalveluun

Residenssihakemusten englanninkieliseen verkkopalveluun

Hakemuksen luominen, muokkaaminen ja lähettäminen

 1. Kirjaudu verkkopalveluun vanhoilla tunnuksillasi tai jos olet uusi hakija, luo tunnukset
 2. Luo uusi lomake
 3. Muokkaa (täydennä, esikatsele, tulosta)
 4. Hyväksy hakemus ja lähetä se Koneen Säätiölle

Kun verkkolomake on lähetetty, näkyy verkkopalvelun pääsivulla lomakkeen tilana Lähetetty.  Jos hakemusta halutaan lähettämisen jälkeen muokata, valitaan Peruuta hakemus. Peruuttaminen ei tuhoa hakemuksen tietoja.

Jos hakemuksen tilana näkyy Vastaanotettu ja hakija haluaa muokata vielä hakemusta, tulee hänen olla yhteydessä Saaren kartanon toimistoon.

Tiivistelmä ja rohkeat avaukset

Tiivistelmässä kerrotaan lyhyesti työsuunnitelma, jossa voi kertoa lyhyesti myös omasta taiteellisesta ajattelusta.

Tiivistelmän merkitys on hakemuksen arvioinnin kannalta suuri, samoin hakijan kuvaus siitä, miksi hanke on rohkea avaus. Tekstejä käytetään Saaren kartanon tiedotuksessa, mm. säätiön verkkosivuilla.

Hakulomakkeessa kysytään myös seuraavia hakijan motivaatioon ja kiinnostuksenkohteisiin liittyviä kysymyksiä:

 • Miksi haluat tulla työskentelemään Saaren kartanon residenssiin?
 • Minkälaiset asiat – työsi ohella – sinua kiinnostavat?
 • Mihin suuntaan haluat yhtäältä työurallasi, toisaalta elämässäsi kehittyä?
 • Mitä haluat jakaa muiden residenssivieraiden kanssa ja mitä toivot heiltä itse saavasi?
 • Millaisia teemoja toivoisit mahdollisiin yhteisiin työpajoihin tai Saaren Kaivon aiheiksi?

Vastauksilla on merkitystä, kun hakemusten arvioijat päättävät, ketkä taiteilijat työskentelevät residenssissä yhtä aikaa.

Residenssityypin, taiteenalan ja apurahan suuruuden valitseminen

Hakijan on tärkeää valita oikea residenssityyppi (yksilö- tai ryhmäresidenssi) ja taiteenala, jotta hakemus päätyy juuri oman alan asiantuntijoiden arvioitavaksi. Hakulomakkeessa valitaan ensisijaisesti joku olemassa olevista vaihtoehdoista alajaossa. Vain siinä tapauksessa, ettei mikään valmiiksi annetuista aloista vastaa hakijan tai projektin taiteenalaa, valitaan vaihtoehto Muu, mikä?

Lomakkeessa on päätaiteenalan (Ala 1) lisäksi mahdollista valita myös lisäaloja (Alat 2–3), jos hankkeessa yhdistyvät voimakkaasti eri taiteen- tai kulttuurin alat. Hakemuksen arvioi yleensä sen alan asiantuntija, jonka hakija on merkinnyt pääalaksi (Ala 1).

Yksilöresidenssiin kuuluvan apurahan suuruus vaihtelee kokemuksen mukaan. Jos hakija hakee suurempaa residenssiapurahaa, tulee kokemus perustella hakemuksessa sille varatussa kohdassa.

Työskentelytilan ja ajankohdan valitseminen

Hakulomakkeessa hakijan tulee valita, millaista työtilaa hän tai ryhmä tarvitsevat. Työtiloihin voi tutustua kohdassa Tilat. Yksilöresidenssipaikan hakijan kannattaa kirjoittaa lisätietokenttään, jos hän on kiinnostunut residenssijaksosta, vaikka ei saisikaan käyttöönsä ensisijaisesti toivomaansa tilaa.

Yksilöresidenssiä hakevan tulee lomakkeessa myös valita työskentelyjakso. Hakija voi valita vaihtoehdoista useamman; hakijan kannattaa valita kaikki hänelle sopivat periodit. Ryhmäresidenssiä hakevan on hakulomakkeessa valittava ryhmälle sopiva ajankohta tai ajankohdat sekä residenssijakson pituus. Tarkempia toiveita ajankohdasta voi kirjoittaa lisätietokenttään.

Jos hakija haluaa tulla työskentelemään Saaren kartanoon yksilöresidenssijaksolle puolisonsa tai työparinsa tai suuremman työryhmän kanssa, hakevat kaikki paikkaa erikseen. Hakemuksessa tulee mainita, että paikkaa haetaan yhdessä. Hakemuksessa tulee myös mainita, haluaako tulla valituksi residenssiin, vaikka paria tai työryhmää ei valittaisi.

Yksilöresidenssin työskentelyjaksot ovat:
1. jakso: tammi–helmikuu
2. jakso: maalis–huhtikuu
3. jakso: syys–lokakuu
4. jakso: marras–joulukuu.

Ryhmät voivat hakea voivat hakea käyttöönsä tiloja 2−4 viikon ajaksi ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen touko–elokuussa. Hakemukseen tulee täyttää työryhmän jäsenten tiedot tai vähintään arvioida, kuinka monta henkilöä residenssissä yhtä aikaa olisi majoittumassa.

Ryhmäresidenssi on tarkoitettu ryhmäresidenssiin hakeneelle ja paikan saaneelle työryhmälle. Ryhmäresidenssien aikana ei ole mahdollista majoittaa vieraita tai työryhmän jäsenten lapsia ja heidän hoitajiaan. Vieraat, lapset ja heidän hoitajansa tarvitsevat aina lisämajoitusta, joka saattaa vaikuttaa esimerkiksi samaan aikaan residenssissä työskentelevän toisen ryhmän mahdolliseen kokoon ja myös koko kesän aikatauluttamiseen. Ryhmäresidenssit ovat lyhytkestoisia ja intensiivisiä työskentelyjaksoja, joten uskomme että perheellisten on niiden ajaksi helpompi järjestää lapsenhoito kuin kaksi kuukautta kestävän yksiöresidenssin ajaksi.

Muualta saadut apurahat ja muu rahoitus

Hakulomakkeessa ilmoitetaan muualta saadut apurahat kolmen viimeisen vuoden ajalta sekä vireillä olevat apurahahakemukset samaan tarkoitukseen. Hakijan on välittömästi ilmoitettava Saaren kartanon toimistoon, jos hänelle myönnetään joku muu apuraha hakemuksen käsittelyaikana.

Voimme perua residenssiapurahan, jos hakija ei ole ilmoittanut hakuaikana saamaansa muuta apurahaa.

Jos residenssiapurahan saaja saa samaan aikaan jotain toista työskentelyapurahaa, maksamme pääsääntöisesti vain osan residenssiavustuksesta.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Hakemuksen liitteet

Yleistä liitteistä

Hakemuksen liitteenä olevien työsuunnitelman, ansioluettelon(-luetteloiden), ryhmäresidenssituen erittelyn, portfolion ja todistusten pohjalta arvioidaan hakija kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi.

Määräajan jälkeen saapuneita liitteitä tai hakemuksia ei huomioida. Poikkeuksen muodostavat todistukset ja väittelyluvat, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne voi toimittaa kartanon toimistoon, mielellään sähköpostitse, vielä viimeistään syyskuun puoleen väliin mennessä.

Liitteet ladataan osaksi hakemusta verkkopalvelussa. Liitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 3 Mt. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta.

Liite voi olla myös linkki esimerkiksi omalle verkkosivulle tai videopalveluun. Muista valita Linkin lisäys -kohdan alasvetovalikosta oikea linkkityyppi.

Jos hakemukseen halutaan liittää liite, jota ei voida ladata osaksi verkkohakemusta, voi liitteen postittaa Saaren kartanon toimistoon viimeiseen hakupäivään mennessä. Postileiman päiväys riittää. Säätiö ei voi taata, että postitse lähetetty liite päätyy arvioitavaksi, koska hakemukset arvioidaan pääosin verkossa.

Mahdolliset postitse lähetetyt liitteet voi noutaa Saaren kartanon toimistosta erikseen sovittavana ajankohtana päätösten tekemisen jälkeen. Jos halutaan, että liitteet palautetaan postitse, niiden mukana lähetetään palautuskuori, jossa on riittävä määrä postimerkkejä. Jos liitteet palautetaan ulkomaille, mukaan on liitettävä riittävä määrä kansainvälisiä vastauskuponkeja.

Liitteiden kuvaukset

Työsuunnitelma

Työsuunnitelman tarkoituksena on kuvata hakijan tärkeimpiä tavoitteita ja sitä, mitä hakija aikoo residenssijaksonsa aikana tehdä tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Tavoitteena voi olla taideteoksen tekeminen tai yleisemmin luova työ sekä taiteellinen prosessi ja kehittyminen. Työsuunnitelmassa voi kertoa myös mm. omista työskentelytavoista ja aikataulusuunnitelmista. Hyvä suunnitelma vastaa kysymyksiin miksi, miten, milloin, kuka ja kenen kanssa. Työsuunnitelman tulee olla laajuudeltaan 1–3 sivua.

Suunnitelmassa kerrotaan lyhyesti muun muassa hankkeen

 • tavoitteet
 • sisältö eli millä tavoin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa
 • toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit
 • aikataulu.

On myös tärkeää tuoda suunnitelmassa esiin, millä tavoin oma työ on rohkea avaus.

Ryhmäresidenssihakemuksen työsuunnitelmassa on hyvä kertoa kunkin hankkeeseen osallistuvan henkilön rooli työskentelyssä.

Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV)

Ansioluettelon tarkoituksena on kuvata ytimekkäästi apurahan hakijan koulutusta ja kokemusta. Ansioluetteloon valitaan esimerkiksi merkittävät näyttelyt, esiintymiset, työtehtävät, saadut apurahat ja palkinnot sekä julkaisut. Ansioluettelon sopiva mitta on 2–4 sivua.

Portfolio

Portfoliolla tarkoitetaan näytekansiota, joka kuvaa hakijan osaamista taiteen kentällä ja antaa kuvan henkilöstä taiteilijana. Portfolio on näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisen ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista. Portfolio voi sisältää taiteellisten näytteiden lisäksi esimerkiksi hakijan teoksia koskevia lehtiartikkeleita ja arvosteluja. Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin.

Ryhmäresidenssituen erittely

Ryhmät voivat hakea tukea matka- ja elinkustannuksiin residenssikauden ajaksi. Erittelyssä on hyvä koettaa arvioida kustannukset realistisesti ja tarkasti. Elinkustannusten arvioinnin pohjana voi käyttää esimerkiksi verottajan päivärahasummia. (Ks. www.vero.fi). Tukea voidaan myöntää myös residenssijakson aikana tarvittaviin tarvikkeisiin. (Ks. Esimerkki). Ryhmäresidensseille emme myönnä kuukausiapurahoja tai palkkaa.

Kopiot todistuksista

Hakemukseen voi liittää kopion viimeisimmästä tutkintotodistuksesta tai haettavan apurahan kannalta oleellisista todistuksista. Kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu.

Kaikki hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin todistukset, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne voidaan toimittaa Saaren kartanon toimistoon vielä viimeistään syyskuun puoleen väliin mennessä, mielellään sähköpostitse.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Lausunnot

Hakijan työn hyvin tuntevan henkilön kirjoittama lausunto on tärkeä liite.

Hakemukseen voi halutessaan liittää useamman lausunnon. Hakulomakkeen kohtaan Lausunnonantajat täytetään lausunnonantajan nimi ja yhteystiedot

Hakija ohjeistaa lausunnonantajaa antamaan lausuntonsa lausuntojen verkkopalvelussa. Erityisesti ryhmien kohdalla on tärkeää, että lausunnonantajalla on tiedossa, millä tai kenen nimellä apurahaa haetaan. Näin lausunto voidaan yhdistää oikeaan hakemukseen. Jos lausunnonantaja ei ole aiemmin käyttänyt palvelua, on hänen ensin luotava omat tunnukset.

Lausunnot on jätettävä viimeistään 15.8. klo 16.00 Suomen aikaa. Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Vain hakuaikana lähetetyt lausunnot huomioidaan.

Jos hakemukseen halutaan liittää muu kuin verkkopalvelussa jätettävä lausunto, on hakijan tai lausunnonantajan oltava hyvissä ajoin yhteydessä säätiön toimistoon.

Lausuntojen verkkopalveluun

Lausuntojen englanninkieliseen verkkopalveluun


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Tarvittavat liitteet

residenssipaikat

Yksilöresidenssi

 • työsuunnitelma (maks. 3 sivua)
 • ansioluettelo tai vastaava
 • portfolio
 • lausunto

Ryhmäresidenssi  

 • työsuunnitelma (maks. 3 sivua)
 • ryhmäresidenssituen erittely
 • ansioluettelo(t) tai vastaava(t)
 • portfolio työnäytteineen
 • lausunto

Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olen tutkija/tietokirjailija ja minulla ei ole Koneen Säätiön apurahaa. Voinko silti hakea residenssipaikkaa?
Valitettavasti residenssihaussa ei ole mahdollista hakea erillistä tutkija- tai tietokirjailijapaikkaa, sillä vain Koneen Säätiön apurahalla työskentelevät tutkijat ja tietokirjailijat voivat työskennellä residenssissä. Voit lukea Koneen Säätiön apurahoista lisää täältä.

Haluaisin työskennellä residenssissä työparini kanssa. Onko tämä mahdollista ja onko tällöin kyse yksilö- vai ryhmäresidenssistä? Miten teen hakemuksen?
Kyllä, voit hakea yksilöresidenssiin myös työparin kanssa. Jos haluat tulla työskentelemään Saaren kartanoon puolisosi tai työparisi tai suuremman työryhmän kanssa, tulee teidän kaikkien hakea paikkaa erikseen. Mainitkaa hakemuksissa, että paikkaa haetaan yhdessä. Hakemuksessa tulee myös mainita, haluatko tulla valituksi residenssiin, vaikka paria tai työryhmää ei valittaisi.

Voiko lausunnon lähettää myöhässä?
Lausunnot tulee lähettää lausuntojen verkkopalvelussa viimeistään 15.8. klo 16.00 Suomen aikaa. Tämän jälkeen lausuntopalvelu sulkeutuu eikä lausuntoja voi enää jättää. Vain hakuaikana lähetetyt lausunnot hyväksytään.

Voinko lähettää portfolioni postitse?
Liitteet tulee ladata osaksi hakemusta verkkopalvelussa. Liitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 3 Mt. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta.

Liite voi olla myös linkki esimerkiksi omalle verkkosivulle tai videopalveluun. Muista valita Linkin lisäys -kohdan alasvetovalikosta oikea linkkityyppi.

Huom. Emme vastaanota liitteitä postitse tai sähköpostitse.

 

Lausunnonantajani lähetti lausuntonsa vain paperisena. Mitä teen?
Lausunto tulee tehdä lausuntojen verkkopalvelussa.

Emme vastaanota lausuntoja postitse tai sähköpostitse.

Täytyykö hakemus myös postittaa?
Ei. Hakemus lähetetään ainoastaan verkkopalvelun kautta. Vain verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset huomioidaan.

Millä kielillä hakemuksen voi tehdä? Voiko liitteet olla englanniksi ja itse hakemus suomeksi?
Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielinen hakija kuitenkin tekee hakemuksensa englanniksi, tulee hakulomakkeeseen täytettävien apurahan tarkoituksen ja hakemuksen tiivistelmän olla suomen kielellä.

Sähköpostini ei ole enää käytössä, kuinka saan tilattua unohtuneen salasanan?
Luo uusi käyttäjätunnus.

Milloin Saaren kartanon residenssipaikojen hakuaika päättyy?
Haku päättyy 15.8. klo 16.00 Suomen aikaa.

Milloin päätökset myönnettävistä residenssipaikoista tehdään?
Päätökset julkistetaan lokakuun alkupuolella. Ilmoitamme päivästä lähempänä tarkemmin. Saajille lähetämme sekä sähköpostin että kirjeen. Julkaisemme saajien nimet myös verkkosivuilla. Kielteisistä päätöksistä emme valitettavasti ilmoita erikseen.

Miksi minulle ei myönnetty residenssipaikka?
Koneen Säätiö ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Säätiö saa vuosittain paljon hyviä hakemuksia, joille ei kaikille kuitenkaan voida myöntää apurahaa.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti